Bölüm Tanıtımları

Gazi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü, her türlü enerjinin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde üretilmesinden, tüketiciye sunulması ve ekonomik olarak kullanılması süreçlerini planlayan, projelendiren, uygulayan ve bu konularda strateji geliştiren bir disiplinidir. Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümünde yetişen Mühendisler, bir sistemin tasarımı, gerekli hesaplarının yapılması, uygun sistemlerin kurulması ve bunun imalatının bakım ve yenilenmesi konusunda; enerji teknolojilerinin temel prensiplerini, öğrenme ve öğretme tekniklerinin dikkate alınarak, enerji sistemleri tasarımı ve üretimini yaparlar.

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü, öncü nitelikte, ileri düzeyde bilimsel araştırma yeteneği kazanmış, bilişim teknolojilerini etkin kullanan, yaşbiiip!!! tarzı olarak toplam kaliteyi benimsemiş, uluslararası ilgili kuruluşlarda görev alabilecek nitelikte, geniş vizyona sahip, üst düzey akademik formasyonla donatılmış lider Enerji Sistemleri Mühendislerini yetiştirmeyi amaçlamıştır. Aynı zamanda uygulamaya önem vererek 4 yıllık temel mühendislik eğitimi tamamlanarak Enerji Sistemleri Mühendisliği unvanını alan mezunlar isterlerse daha sonra Eğitim Formasyon derslerini alarak Endüstri Meslek ve Teknik Liselere Teknik Öğretmen olarak MEB’ce atanabileceklerdir.

Teknoloji Fakültesi 13.11.2009 tarih ve 27405 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. Teknolojisi Fakültesi bünyesindeki Mühendislik programlarında öğrenciler, 6. veya 7. yarıyılda uygulama becerilerinin güçlendirilmesi amacıyla İŞYERİ EĞİTİMİ göreceklerdir. Bu nedenle, Teknolojisi Fakültesi öğrencileri, 8 yarıyıllık eğitim-öğretim süresinin 7 yarıyılını fakültede, 1 yarıyılını işyerinde geçireceklerdir. Ayrıca yaz dönemlerinde, 72 iş günü staj eğitimi göreceklerdir.

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Türkiye’de ve Dünyada yeni bir mühendislik dallarından biri olma özelliğinden dolayı ülkemizin enerji problemlerinin çözümünde öncü rol üstlenecektir.

ÇALIŞMA ALANLARI ve İŞ İMKANLARI

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümünden mezun olan Mühendisler, enerji üretimi, iletimi, dağıtımı ve kullanılması alanlarında tasarımcı ya da uygulayıcı olarak çok geniş iş alanları bulacaklardır.

Mezunların çalışabileceği bazı kuruluşlar:

• Özel sektörde enerji sistemleri ve teknolojileri ile ilgili tüm alanlar,

• Mekanik-Tesisatçılık (Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Sıhhi Tesisat),

• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,

• Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK),

• Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM),

• Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA),

• Bor Enstitüsü,

• Elektrik İşleri Etüd İdaresi (EİE),

• Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ),

• Türkiye Elektrik İletim A.Ş.(TEİAŞ),

• Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ),

• Devlet Su İşleri (DSİ),

• Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ),

• Türkiye Petrolleri Arama Ortaklığı (TPAO),

• Türkiye Boru Hatları Taşıma A.Ş. (BOTAŞ),

• Türk Petrol Rafineleri A.Ş. (TÜPRAŞ), 

• Türkiye Atom Enerjisi Araştırma Kurumu (TAEK).

• TEMSAN

• BM Hidrojen Enstitüsü

• Taş Kömürü İşletmeleri

• TCDD

• MEB’da Teknik Öğretmen

 

Ayrıca, bir çok özel sektör kuruluşu ülkemizin büyük ölçüde ihtiyacı olan enerji açığını kapatmak için, biyo-enerji, jeotermal, rüzgar ve hidrolik enerji santralleri konusunda yatırım yapmaktadır. Önümüzdeki yıllarda ise nükleer enerji santrallerinin yapımlarının gerçekleştirilmesi ile bu güne kadar kullanılmamış olan bor, uranyum ve toryum gibi diğer enerji kaynaklarının devreye girmesi beklenmektedir. Tüm bu alanlarda AR-GE düzeyinden başlayarak enerji dağıtımının en ekonomik şekilde gerçekleştirilmesine kadar her düzeyde enerji teknolojileri konusunda eğitim almış Mühendislere ihtiyaç duyulacaktır. Üç kıta arasında enerji köprüsü durumunda olan ülkemizde ulusal ve uluslararası çapta yapılacak projelerde görev alacak Enerji Sistemleri Mühendisleri ilk sırada olacaktır.

ENVER Kanunu çerçevesinde kanunca gerekli olan işyerlerinde enerji uzmanı veya enerji yeterlik belgesi olan bir Mühendis çalıştırma mecburiyeti getirilmiştir. Bu da mezunlarımızın özel sektörde iş bulma imkanını arttıracaktır. Ayrıca binalarda ısıtma soğutma ve havalandırma sistemlerinin projelendirilmesinde proje büroları açabilecek bilgi ve becerisine sahip mezunlar yetiştirilecektir.

NOT:Bölüm %70 Makina Mühendisliği ağırlıklıdır.Fark olarak pratiğin gelişmesi için İşyeri ve staj eğitimi vardır.4 yıllık bir müfredatta bir dönem iş yeri stajı olduğu dönem içi ders sayısı fazla ve ağırdır.

 

Gazi Üniversitesi köklü bir üniversite olduğu için gönül rahatlığı ile tercih edilebilir.Bölüm Fakültesi Gazi’nin merkez Beşevler Kampüsünde olduğu için geniş imkanlara sahip.Ankara’yı anlatmaya zaten gerek yok bir de üstüne Hocaların mülayim ve güler yüzlü(dersi kolay geçiriyorlar zannetmeyin sınıfın yarısı dersten kalabiliyor,Üniversitede öğrenmeden geçmek yok.) olduğunu eklersek gerçekten okunulacak bölüm,Üniversite ve şehir olduğu anlaşılabilir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Başa dön tuşu