Celal Bayar Üniversitesi Maliye Bölümü Mali Yargı Vize Soruları 2012 (Hamza Kahriman)

0
4973

Celal Bayar Üniversitesi Maliye Bölümü Mali Yargı Vize Soruları 2012 (Hamza Kahriman)

 

1. Vergi uyuşmazlıklarına yer veren ilk düzenleme hangisidir? (755 Sy. Kazanç Vergisi Kanunu)
2. Tek hakim kararına itiraz ile başvurulacak mercii hangisidir? (Bölge İdare Mhk.)
3. Vergi mahkemelerinin ne şekilde kurulur? (İçişleri ve Maliye Bakanlığı görüşü ile Adalet Bakanlığınca)
4. Mükellefin ikametgahının bulunduğu vergi dairesi dışında farklı bir vergi dairesi tarafından vergilendirilmesi hangi tür hukuka aykırılıktır? (Yetki yönünden)
5. Hangisi yetki yönünden vergilendirme kapsamına girmez? (konu/yer/zaman/(sebep)
6. Danıştay kararlarına göre, vergi davaları ne tür davalardır? (tam yargı davası)
7. Hangi tarhiyat türü uzlaşma müessesine kapsamında değildir? (beyan usulü)
8. Hangisi uzlaşma kapsamında değildir? (Gümrük Vergisi)
9. Hangisi uzlaşma ile ilgili yanlıştır? (sadece vergi cezalarıyla ilgilidir)
10. Uzlaşma sonucunda vergi ve cezada yapılan indirim ne şekilde düzenlenir? (Düzeltme fişi)
11. Uzlaşma dilekçesinde hangisinin olmaması geçerliliği bozmaz? (tarhiyatın türü)
12. Hangisi uzlaşmanın sağlanamaması durumlarından biri değildir? (bilirkişi imzalamazsa)
13. Tutanağın tebliğ edildiği tarihte normal dava açma süresi dolmuşsa dava açma süresi kaç gündür? (15)
14. Mükellef kaç gün içinde cevap vermezse uzlaşma reddedilmiş sayılır?
15. Vergi hatalarını düzeltme zamanaşımı süresi ne kadardır? (5 yıl)
16. Pişmanlık müessesesi kapsamında olmayan hangisidir? (Emlak Vergisi)
17. Daha önce vergi ziyaı indiriminde bulunulmamışsa uygulanacak oran kaçtır? (½)
18. Hangisi uzlaşma ile ilgili doğrudur? (İkmalen vergi tarhına ait yapılan uzmanlaşma, başka bir re’sen tarhiyat sonucu yapılan uzmanlaşmaya dava açılmasını engellemez)
19. Vergi uyuşmazlıkları hangi aşamada ortaya çıkar? (tebliğ)

 

 


Sponsorlu bağlantılarUnibilgi'yi sosyal medyadan takip ederek güncel duyurulara hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Twitter→ twitter.com/unibilgi
Instagram→ instagram.com/unibilginet

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin
İsim