Bölüm Tanıtımları

Atatürk Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı

Atatürk Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Tanıtımı

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü filolog yetiştirmeyi amaçlayan bir bölümdür. Filolog’un amacı çeşitli ülkelerin edebiyat tarihini, edebi eserlerini, kültürünü, dilini, eserlerin yazıldığı dönemleri, siyasi yaşantısını, fikir akımlarını, o dilin metinlerini çözümleyebilecek bilgi sahibi kişi anlamına gelmektedir. Atatürk Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğrencilere bu bilgiler ve çözümleyebilme becerisi aşılanmaya çalışılmaktadır.

Öğrencilerin İngiliz tarihinden başlayıp her dönem değişmeli olarak İngilizlerin kültürünü, coğrafyasını öğrenmektedirler. İngilizlerin şiir, tiyatro, roman gibi eserlerini inceleyerek geçmiş ve yakın eserler hakkında bilgi sahibi olunmaya çalışılmaktadır. Eleştiri metinleri incelenerek kendi kültürümüz ile İngiliz kültürünün arasındaki farklar, eğitim, yaşam şartları, gelenekler incelenmeye çalışılmaktadır. Her dönem İngilizlerin farklı bir alanı incelenerek öğrencilere bir başka milletin eserlerinin nasıl incelenmesi gerektiği öğretilmektedir.

Atatürk Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğrencilere hazırlık programıyla birlikte 5 senelik bir eğitim verilmektedir. Hazırlık programında öğrencilere dili konuşma becerisi, gramer bilgisi ve eserler hakkında ilk girişler yapılarak bölümün amacı için ön hazırlık yapılmaktadır.

1 sene hazırlık programında yapılan sınavlarda vize sınavı için ortalamanın 50 olması ile final sınavına katılmayı hak kazanan öğrenciler final ve vize ortalamasının 60 olması ile 1. Sınıf derslerine geçme hakkı kazanmaktadır. 1. Sınıf derslerinde mesleki alan dersleri işlenerek dönem sonunda yapılan sınavlarda öğrencinin minimum geçiş notu vize ve final sınavı ortalamasının 40 olma şartı aranmaktadır. Not ortalaması(AGNO) 2.00 ve üzerindeyse öğrenciler üst sınıfa geçmeye hak kazanmaktadırlar. 2.00 not ortalamasını sağlayamadıklarında bir üst sınıfa geçmek için yaz okuluna katılabilmektedirler. Ayrıca final sınavlarında dersi geçemeyen öğrenciler için final yerine geçerli olacak bütünleme sınavları da yapılmaktadır.

Atatürk Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde mezun olan öğrenciler, Kültür ve Turizm Bakanlığında, resmi kuruluşların dış ilişkiler servisinde, medya ve bazı sektörlerin halkla ilişkiler ve insan kaynakları biriminde, tiyatro ve sinema alanlarında çalışabilmektedirler. Formasyon programını tamamlayan öğrenciler ise isteğe göre öğretmenlik yapabilmektedirler. Mezun öğrencilerden dil becerisi yüksek olanlar, Yüksek Lisans programlarına başvurarak, öğretim üyesi olarak görev alabilmektedirler.

İlgili Makaleler


Başa dön tuşu