Bahar Döneminde Üniversitelilere Yatay Geçiş Hakkı

2
3551

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) 2014-2015 eğitim öğretim yılı bahar döneminde üniversite öğrencilerine yatay geçiş hakkı verileceğini duyurdu. YÖK’ün internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya 2014/2015 eğitim öğretim yılı bahar döneminde üniversitelilere yatay geçiş hakkı verilmesine karar verdi. 20 maddelik bildiri yayınlayan YÖK bildiri öncesinde şu ifadelere yer verdi: “Türkiye’deki yükseköğretim kurumları, diledikleri takdirde,  sadece yurt içindeki yükseköğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin başvuru yapabilmesi için 2014 kontenjanının yüzde yirmisine kadar yatay geçiş kontenjanı ayırabileceklerdir.”

Bu açıklamaya göre bahar döneminde yapılacak yatay geçiş için YÖK topu üniversitelere atmış durumda. Üniversitelerin inisiyatifi dahilinde işleyecek olan sistemde üniversitelerin yıllık planları sekteye uğratmayacak şekilde yeni bir düzenleme yapmaları bekleniyor.

YATAY GEÇİŞLE İLGİLİ VİDEOLARIMIZ

YouTube video

YouTube video


YÖK’ün internet sitesinde yayınladığı 20 maddelik açıklama şu şekilde;

1. Yurdumuzdaki Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programları ve
Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adayların
başvuru yapabileceğine ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış
adayların başvuramayacağına, (ÖSYS Puanı ile Türkiye’de veya KKTC’de bir yükseköğretim
programına yerleşen, ancak, kayıt yaptırmadan kendi imkanları ile yurtdışı yükseköğretim
kurumlarına öğrenime başlayan veya ÖSYS’ye girip Türkiye’de herhangi bir yükseköğretim
programını tercih etmeden, kendi imkanları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarında
öğrenimlerine başlayan ve öğrenci statüsünde olanların adı geçen madde kapsamında başvuru
yapamayacaklarına),

2. Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının başka bir diploma
programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerektiğine, (Örneğin,
İşletme (puan türü TM1) programında kayıtlı bir öğrencinin merkezi yerleştirme puanları
arasında MF4 puanı varsa ve bu öğrencinin MF4 puanının geçmek istediği İnşaat
Mühendisliği programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda uygulama
esasları çerçevesinde yatay geçiş yapabilecektir.)

3. Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre kayıt yaptıran öğrencilerin de ikinci madde şartlarını
sağlamaları durumunda başvuru yapabileceklerine, ancak özel yetenek sınavı ile öğrenci
kabul eden programlara başvuru yapılamayacağına,

4. Öğrencilerin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanları ile geçmek istedikleri
yükseköğretim programlarının merkezi yerleştirme puanını sağlamaları şartıyla ön lisans veya
lisans programlarına geçiş yapabilecekleri (ön lisanstan lisansa veya lisanstan ön lisansa),

5. Öğrencilerin Ek Madde -1 uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapabilmesine, (ilgili
dönem başvurularından önce Ek Madde-1 uyarınca yatay geçiş yapan öğrencilerin tekrar
yatay geçiş yapamayacağına) ancak, söz konusu madde uyarınca yatay geçiş yapan
öğrencilerin ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim
kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilmelerine,

6. İlgili yılın ÖSYS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına kayıt olan
öğrencilerin de bahar dönemi için başvuru yapabileceklerine,

7. Birinci madde uyarınca yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan hazırlık sınıfı, ara sınıflar
ve son sınıf dahil olmak üzere öğrencilerin söz konusu maddeden yararlanmasına, bu
durumdaki adayların intibakının ilgili kurullar tarafından yapılmasına,

8. Yükseköğretim kurumlarındaki her bir diploma programının hazırlık sınıfı dahil her bir
sınıfı için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzlarında öngörülen öğrenci
kontenjanının %20’sini geçmeyecek kadar kontenjan ayrılmasına,

9. Ara sınıflarda okuyan öğrencilerin başvurması halinde başvuru yapılan yükseköğretim
programına 2014 ÖSYS kılavuzunda öğrenci alınmamışsa, başvuru yapılan programın
öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programa kayıt olduğu yıldaki ÖSYM Kılavuzunda yer
alan kontenjanının dikkate alınmasına,

10. Sadece bahar dönemine mahsus olmak üzere Üniversiteler tarafından ayrılan
kontenjanların ilan edilmesine, başvuruların ve değerlendirmelerin bahar için eğitim öğretim
dönemi başlamadan önce yapılmasına,

11. Söz konusu madde uyarınca başvuran öğrenci sayısının bahar dönemi için yayımlanan
kontenjanı geçmemesi durumunda adayların kayıtlarının yapılmasına, başvuran aday sayısının
kontenjandan fazla olması durumunda ÖSYM puanı en yüksek adaydan başlamak üzere
kontenjan kadar adayın kaydının yapılmasına,

12. DGS puanı ile sadece DGS Kılavuzlarında tanımlanan önlisans alanlarının devam
edebileceği yükseköğretim lisans programlarına başvuru yapılabileceği ve adayların ilgili yıl
için programın DGS puanına sahip olmaları gerektiği ile ilgili yılda DGS ile öğrenci
alınmamışsa öğrencilerin o programa başvuru yapamayacağı,

13. Yükseköğretim kurumlarındaki M.T.O.K. Programlarını sadece mesleki ve teknik eğitim
mezunları tercih yaparak yerleşebildiğinden, bu programlara ilgili yılın ÖSYS Kılavuzunda
yer alan tercih edebilecek ortaöğretim alanları ve yerleşebilecekleri programlar uyarınca
başvuru yapılabileceğine, M.T.O.K programlarında okuyan öğrencilerin ise yukarıda yer alan
başvuru şartlarını sağlamaları halinde diğer yükseköğretim programlarına başvuru
yapabileceğine,

14. Sınavsız geçişten yararlanarak yerleşen öğrencilerin söz konusu maddeden yararlanarak yatay geçiş yapabileceklerine, ayrıca bu durumdaki adayların yerleşme önceliklerinde oluşan
taban puanlar ile ÖSYS puanlarının Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı
tarafından yayımlandığı dikkate alınarak bu önceliklerin dikkate alınmasına, (Yükseköğretim
kurumlarının programlarının taban puanına ilişkin bilgiye osym.gov.tr adresinde yer alan
“ilgili yıla ait ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve
En Büyük Puanlarına ilişkin” yayından ulaşılabilecektir)

15. Ek Madde 1 uyarınca yatay geçiş için başvuran öğrencilerin ÖSYS Kılavuzunda programa
kayıt olabilmeleri için aranan özel koşulların bulunması durumunda, bu koşulları sağlamaları
gerektiğine,

16. Öğrencinin geçmek istediği diploma programına, öğrencinin halen öğrenim görmekte
olduğu diploma programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse geçilmek istenen
diploma programının merkezi yerleştirme taban puanı oluşmadığından geçiş
yapılamayacağına,

17. Öğretim dili Türkçe programdan tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan
programlara geçişte öğrencinin yabancı dil şartını sağlaması gerektiğine, hazırlık sınıfında
veya birinci sınıfta geçiş yapmak isteyen öğrencilerin yabancı dil şartını sağlamaması
durumunda yabancı dil hazırlık eğitimi almaları gerektiğine,

18. Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin de söz konusu madde kapsamında şartları
sağlamaları halinde diğer yükseköğretim programlarına başvuru yapabileceklerine,

19. Başvuruların değerlendirilmesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği
yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanlarının dikkate alınmasına, başarı vb. şart
aranmamasına,

20. Söz konusu ilkeler uyarınca Vakıf yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş işlemlerinde
öğrencilerin ücretli programlara yatay geçiş yapabileceğine, burs verip vermeme kararının
ilgili yükseköğretim kurumlarının yetkisinde olduğuna,


Sponsorlu bağlantılarUnibilgi'yi sosyal medyadan takip ederek güncel duyurulara hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Twitter→ twitter.com/unibilgi
Instagram→ instagram.com/unibilginet

2 YORUMLAR

  1. Üniversitenin inisiyatifinde bir uygulamadır. Yakın zamanda üniversiteler konuyla ilgili olumlu ya da olumsuz bir açıklama yapacaklardır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin
İsim