İş Hukuku Final Çalışma Soruları

1
7538

Aşağıdaki durumlardan hangisinde kıdem tazminatına hak kazanılamaz?

A) Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi
B) İş sözleşmesi askerlik nedeniyle sona erdiğinde
C) İşçinin ölümü halinde
D) Ücreti geç ödendiği için işçinin istifa etmesinde

Aşağıdakilerden hangisi hafta tatili ücreti hak etmeye engel olur?
A) İşçinin işçi kurulunda görevi nedeniyle çalışmaması
B) Zorlayıcı sebeple işin durması
C) İşçinin devamsızlığı
D) İşçinin 3 gün rapor alması

Yenilemeler dahil ödünç iç ilişkisi en fazla kaç ay kurulabilir?
A) 6 ay
B) 12 ay
C) 18 ay
D) 22 ay

Bir işyerinde 6 yılın içinde çalışan işçinin yıllık ücretli izin süresi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 14 gün
B) 20 gün
C) 26 gün
D) 30 gün

Yıllık ücretli iznini başka yerde kullanacak işçi kaç gün ücretsiz yol izni alabilir?
A) Ücretsiz yol izni kakı yoktur
B) 2 gün
C) 4 gün
D) 7 gün

Haftalık ortalama çalışması 49 saat ve denkleştirme süresi 6 hafta olan işçi bu dönemde kaç saat fazla çalışma yapmıştır= (Haftalık çalışma süresi 45 saattir).
A) 2 saat
B) 6 saat
C) 12 saat
D) 24 saat

Haftalık çalışma saati 35 saat olan işyerinde işçi o hafta 49 saat çalışmıştır. İşçi 35 saatin üzerinde kaç saatlik ücrete hak kazanır?
A) 14 saat
B) 21 saat
C) 17,5 saat
D) 18,5 saat

Toplu iş sözleşmesi ile uzatılmamış ise deneme süresi en fazla kaç aydır?
A) 1 ay
B) 2 ay
C) 3 ay
D) 4 ay

Kadın işçi, işverene at işyerinde 6 yıl çalışmış ve evlilik nedeniyle işten ayrılmıştır. İşçiye son ücreti üzerinden kıdem tazminatı ödenmiştir. İşçi 5 yıl sonra boşanmış ve aynı işyerinde tekrar çalışmaya başlamıştır. Çalıştığı bu ikinci dönemde 4 yıl sonra kendi isteği ile işten ayrılmış ve kıdem tazminatı istemiştir. İşveren kendisine sadece son 4 yıl için kıdem tazminatı ödemiştir. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yukarıdaki olay için doğrudur=
A) İşçinin kıdemi 10 yıldır. Daha önce ödenen miktar mahsup edilir.
B) İşçinin kıdemi 4 yıldır. Daha önce kıdem tazminatı ödenen süreye tekrar ödeme yapılmaz.
C) İşçinin kıdemi 10 yıldır. Son ücreti üzerinden 10 yılın tamamına tazminat ödenir.
D) İşçi sonraki çalışması için kıdem tazminatına hak kazanmamıştır. İşverenin ödemede bulunması hatalı bir ödemedir.

Aşağıdakilerden hangisi sağlık nedeniyle haklı fesihte öngörülen rapor süresidir?
A) Rapor süresinin ihbar süresini aşması
B) İhbar süresine eklenen 6 iş günü
C) İhbar süresine eklenen 6 hafta
D) İhbar süresine eklenen 6 gün

Aşağıdaki haklardan hangisinde ödünç alan işverenin müteselsil sorumluluğu yoktur?
A) Fazla çalışma ücreti
B) Sigorta primi
C) Yıllık ücretli izin
D) İş sağlığı

Aşağıdaki hallerden hangisi devamsızlık sebebiyle haklı nedenle fesih nedeni değildir?
A) Ardı ardına 2 gün devamsızlık
B) 1 ay içinde toplam 5 gün devamsızlık
C) 1 ay içinde 2 defa hafta tatili sonrası iş günü
D) 1 ay içinde toplam 3 gün devamsızlık

Telafi çalışması, çalışmanın yapılamadığı günden itibaren hangi süre içinde yapılabilir?
A) 20 gün
B) 1 ay
C) 2 ay
D) 6 ay

Ücret Garanti Fonunun garanti altına aldığı ücret en fazla kaç aylık ücrettir?
A) 1 aylık
B) 2 aylık
C) 3 aylık
D) 4 aylık

Haklı nedenle fesih öğrenildiği andan itibaren ne kadar sürede kullanılmalıdır?
A) 1 yıl
B) 1 ay
C) 6 gün
D) 6 iş günü

Aşağıdakilerden hangisi sendikal hakka ilişkin Uluslararası Çalışma Örgütü sözleşmesidir?
A) 54 sayılı sözleşme
B) 87 sayılı sözleşme
C) 102 sayılı sözleşme
D) 158 sayılı sözleşme

Aşağıdaki durumlardan hangisinde alt işveren işçisi işvereninden alamadığı hakkı asıl işverenden isteyebilir?
A) Ödenmeyen ücret, fazla çalışma, ikramiye vs. dahil her türlü parasal alacağı
B) İşçinin iş kazası sonucu isteyebileceği maddi ve manevi tazminat alacağı
C) İş sözleşmesinin sona ermesi durumunda işçinin kullandırılmayan yıllık izin alacağı
D) Hepsi

Aşağıdakilerden hangisi ücretin ödenmemesi durumda işçinin çalışmama hakkını veren bekleme süresidir?
A) 20 gün
B) 30 gün
C) 40 gün
D) Böyle bir bekleme süresi yoktur

Ücretlere uygulanan zaman aşımı süresi nedir?
A) 1 yıl
B) 2 yıl
C) 5 yıl
D) 10 yıl

Yıllık ücretli izin en fazla kaça bölünebilir?
A) İzin bölünemez
B) 2 defa
C) 3 defa
D) 4 defa


Sponsorlu bağlantılarUnibilgi'yi sosyal medyadan takip ederek güncel duyurulara hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Twitter→ twitter.com/unibilgi
Instagram→ instagram.com/unibilginet

1 Yorum

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin
İsim