Kırıkkale Üniversitesi Fikri ve Sınai Haklar Final Soruları 2014

1
5045

Kırıkkale Üniversitesi Fikri ve Sınai Haklar Final Soruları 2014


1- Aşağıdakilerden hangisi markaya tecavüz niteliği taşımamaktadır?

A) İzinsiz olarak markanın veya benzerinin taklit edilmesi
B) Tescilli bir marka ve ayırt edici işaretin ayırt edici şekline zarar verecek şekilde işaretin kullanılması
C) Taklit markayı ticari olmayan bir şekilde elinde tutmak
D) Sözleşmeye dayalı lisans yoluyla verilmiş  lisansı izinsiz olarak başkasına devretmek
E) Ticari amaçla kendisinde bulunan markanın kimden aldığını söylemekten kaçınmak

2- Aşağıdakilerden hangisi marka olarak tescil edilebilir?
A) Gıda için döner resmi
B) Pil için pil resmi
C) Laser çekimi için laser yazısı
D) Sağlık hizmeti için: doktor resmi
E) Bilgisayar için elma resmi

3- Marka ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Mutlak red nedenleri defi değil itiraz niteliğindendir.
B) TPE kararları aleyhine, kararın bildirilmesinden itibaren iki ay içinde Ankara Asliye Ticaret Mahkemelerinde dava açılabilir.
C) Markanın hükümsüzlüğüne ilişkin karar kural olarak geçmişe etkilidir.
D) Markanın hükümsüzlüğüne karar verilmeden önce yapılmış ve uygulanmış sözleşmeler hükümsüzlük kararından etkilenmez.
E) Hiçbiri

4- Aşağıdakilerden hangisi patent çeşitlerinden değildir?
A) Ürün-usul patenti
B) İncelemeli-incelemesiz patent
C) Ek patent
D) Gizli patent
E) Sanayi patenti

5- Patent hakkı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Türk hukukunda nispi yenilik benimsenmiştir.
B) Patent her yeni veya farklı olan buluşlara değil, nitelikli ve önemli sayılabilen farklılıklara verilir.
C) Bir buluşun patent alabilmesi için sanayiye uygulanabilir olması gerekir.
D) Serbest meslek mensuplarının mesleklerini icra için kullandıkları araç gereçler sanayiye uygulanabilir olma ölçütünü yerine getirmiş sayılır.
E) Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı buluşlara patent verilemez.

6) Patent hakkı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Öğretim üyelerinin buluşları görev esnasında yapılmış olsa da tamamen serbest buluştur.
B) Patent verilmesinde incelemeli ve incelemesiz olmak üzere iki usul benimsenmiştir.
C) incelemeli patentin koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 7 yıldır.
D) Ek ve gizli patentler için yıllık patent ücreti ödenmez.
E) Özel alanda ve ticari amaç taşımayan kullanımlar patent hakkının kapsamına girmez.

7- Patent sahibi veya yetkili kıldığı kişi, patentin verildiğine ilişkin ilanın ilgili bültende yayınlandığı tarihten itibaren kaç yıl içinde patentle korunan buluşu kullanmak zorundadır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 5
E) 10

8- Faydalı model ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Tekniğin bilinen durumunun aşılması şartı faydalı modeler yönünden aranmaz.
B) Faydalı model 7 yıl süre ile korunur.
C) Faydalı model belgesine konu buluşlara ek belge verilmez.
D) Faydalı model belgesinin sağlamış olduğu inhisari hakkın korunması, hapsam itibariyle patentten doğan hakkın kapsamı ile aynıdır.
E) Hiçbiri

9- Tasarım ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Hukuki anlamda tasarım, bir ürün veya ürün parçasının görünümüdür.
B) Patent ve faydalı model hukuku ürünlerin özgün üretim tekniklerini, tasarım hukuku ise ürünlerin özgün şekillerini konu alır.
C) Tescilli tasarımla beşer yıllık sürelerle yenilenmek kaydıyla maksimum 25 yıl korunur.
D) Sadece küçük ayıntılarda farklılık gösteren tasarımlar aynı kabul edilir.
E) Tasarımların ayırt edici nitelik değerlendirilmesinde ortalama kullanıcı kriteri esas alınır.

10- Coğrafi işaretler ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Coğrafi işaretler menşe adı ve mahreç işareti olmak üzere ikiye ayrılır.
B) Bitki ve hayvan tür ve soyları coğrafi işaret olarak tescil edilemezler.
C) Menşe işareti taşıyacak ürünler ait oldukları coğrafi bölgenin dışında da üretilebilir.
D) Coğrafi işaretler marka olarak tescil edilemez.
E) Coğrafi işaretlerin tescili için yetkili merci TPE’dir.

 


Sponsorlu bağlantılarUnibilgi'yi sosyal medyadan takip ederek güncel duyurulara hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Twitter→ twitter.com/unibilgi
Instagram→ instagram.com/unibilginet

1 Yorum

  1. Merhaba. Sorular için teşekkürler, emeğinize sağlık. Rica etsem cevap anahtarını da paylaşabilir misiniz?

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin
İsim