Haberler

KPSS 2014 Önlisans Soruları

KPSS 2014 Önlisans Soruları


ÖSYM geçen yıldan itibaren sınav sorularını yayınlamayacağını açıkladı. Sınava giren adaylar sosyal medya üzerinden akıllarında kalan soruları yazdı.

KPSS 2014 Önlisans Tarih Soruları

1-İstanbul kuşatması, Bayan Han, Frank – Avarlar

2-Selçuklu Dönemi Tarihçisi – İbni Bibi

3- İbni Rüşt- Tıp ve coğrafya ile ilgilenmez

4-II.Abdülhamit Döneminde anayasa ilan edilmiştir

5-Abdullah Cevdet – Batıcılık fikrini benimsemiştir

6-Kadın hakları savunucusu Fatma Aliye Hanım’dır.

7-Lozan’da gözlemci devlet- ABD’dir.

8-İstanbul’un resmen işgalinde Ankara’da TBMM’nin açılması yoktur.

9-Anayasayı hazırlayan komisyon başkanı ve vali – Mithat Paşa

10-Atatürk’ün sözü Halide Edip’e söylediği, İnkılapçılık

11-Milli iradeyle ilgili söylenen söz, demokrasi

12- Hanedanın sınır dışı edilmesi- Halifeliğin kaldırılması

13-Şangay İşbirliği Örgütü üyeleri-Kırgızistan, Rusya, Çin, Tacikistan, Kazakistan, Özbekistan

14-Ankara Üniversitesi, Demokrat Parti Dönemi gelişmelerinden değildir.

15-Gazeteci Şerif, adıyla görevlendirilme-Trablusgarp Savaşı

16-Yenilik hareketleri hakkında layihalar hazırlatma – III.Selim

17-XVI.yy.’ın sonlarına doğru itibaren Osmanlı Devleti idaresi hakkında kötü gidişi ifade eder, rapor yazma -Hoca Saadettin

18-Mustafa kemal, Kuleli askeri idadisinde öğrenci olmamıştır.

19-Caber Kalesi Suriye sınırları içindedir

19-Mustafa Kemal’in askerlikten istifası Amasya Genelgesi’nden sonra

20-Ahmet Cevdet Paşa, Yeni Osmanlıların üyelerinden değildir.

21-Medeni Kanun’un Kabulü Fener RUm Patrikhanesi’nin yetkilerini sınırlandırmıştır.

22. Türkiye, II.Dünya Savaşı’na giden süreçte Türk – Afgan Dostluk Sözleşmesini yapmamıştır.

23. Lahey Adalet Divanı’nda Türkye lehine çözülen sorun Bozkurt-Lotus Olayı’dır.

24-Meslek edinme sürecinde dükkan açma yeterlilğin gösterir yetki belgesi-icazet


KPSS 2014 Önlisans Matematik Soruları
1.Rasyonel Sayı – 1/7

2.27 üzeri x gibi bi soru – 81

3. Üslü soru -1

4.Köklü soru -13

5.Mantık soruları – 5 -17

6.Hız problemi – 9000

7.Kar Problemi- 12

8.Erkek dişi penguen – 18

9. Yaş problemi – 27

10.Mutlak değer  sorusu – 8

11.Sadeleştirme sorusu : -1-b/a

12.Simerti sorusu – 3

13. Dikdörtgen prizma – 192

14. Altıgen alanı sorusu

15.Olasılık Sorusu – 1/3

16.Araba sorusu

17.EBOB-EKOK sorusunda değerler toplamı – 40

18.Fonksiyon sorusu

19. İşlem sorusu – k=4/3

20. Asal sayı : a+b =7

21.2x +11/ x+1=y y değerleri toplamı – 15/3=5 27/9=3

KPSS 2014  Önlisans Anayasa Soruları

1.Kıta sahanlığı

2.Tbmm toplanması

3.Adli kolluk

4.Sayıştay

5.Ceza İnfaz Kurumunda oy kullanamayan kişiler?

6.Ceza kanunu hangi ülkeden alınmıştır?

7.Belediye kurulması için nüfus?

8.Memurluktan çıkarılma

KPSS 2014 Önlisans Coğrafya Soruları

1. Aşağıdaki şehir eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? Afyon-Ulaşım, İzmit-Sanayi, Mersin:Ticaret

2. Ankara, Trabzon, Mersin illeri en çok yağışı hangi dönemde alır. (Ankara-İlkbahar, Trabzon-Sonbahar, Mersin-Kış)

3. Bir haritada sarı, yeşil ve kahverengi renklerle gösterilen yerlerin renklerinin değişik olması neyi gösterir? (Yükselti farkı)

4. Türkiye’de yapılan göçlerle alakalı verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? (En çok beyin göçü vardır)

5. Bir bölgede turunçgil tarımının yapılabilmesinin temel faktörü nedir? ()

6. Haritada gösterilen yerlerin hangisindeki yükselti değişimi en fazladır. (Ege bölgesinde gösterilen yer)

7. Haritaya göre hangi bölgede don olayı daha çabuk oluşur? ()

8. Nüfus grafiğindeki verilere göre hangisi doğrudur? (1945-1955 arasında nüfus artış hızı en fazladır)

9. Türkiye’de enerjide en çok kullanılan yerli kaynak aşağıdakilerden hangisidir? (Linyit)

10. Haritadaki gösterilen yerlerde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur? (Bitki örtüsü)

11. Deniz kenarındaki dağların denizin altından içeriye kadar sokulan kısmına ne denir? (Kıta sahanlığı)

12. I- Marmara denizinin güneyi ve II-Erzurum-Kars bölümünü gösteren haritaya göre Expo 2023 planlarıyla ilgili eşleştirmelerden hangisi doğrudur? (I-Zeytin Koridoru, II-Kış Turizmi)

13. Türkiye?yle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? (Ege?de hayvancılık tarımdan fazla yapılır)

14. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye?de daha çok yer kaplar? (Orman)

15. Yeni iş olanaklarının artması aşağıdakilerden hangisine sebep olmaz? (Nüfus artış hızı artar)

16. Haritada gösterilen yerlerden hangisinde kalker jips bulunur?


İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Başa dön tuşu