Maliyet Muhasebesi Vize Çalışma Soruları

0
1261

Maliyet Muhasebesi Vize Çalışma Soruları

Soru 1: Maliyet ve diğer gider kavramlarını açıklayarak maliyet ve gider arasındaki farkı bir örnek yardımıyla açıklayın.

Soru 2: Aşağıdaki giderleri gider çeşitleri için verilen sınıflandırmaya göre gruplandırınız.
İlk madde giderleri,
ambalaj malzemesi giderleri,
elektrik, su ve doğalgaz giderleri,
müteahhit firmaya yapılan temizlik giderleri
yangın sigortası giderleri
esas ücretler
mtv ve emlak vergisi
kira giderleri

Soru 3: Giderleri faaliyet hacmiyle ilişkisine göre sınıflandırınız ve sabit gider kavramını grafikler yardımı ile açıklayınız.

Soru 4: Üretim faaliyeti ile ilgili olan aşağıdaki gider çeşitlerini fonksiyonlarına göre sınıflandırınız.

İlk madde ve malzeme giderleri                                    15.000-
————————————-

Direk malzeme                                 10.000-
Endirek malzeme                              5.000-
İşçi ücret giderleri                                                            28.000-
————————————
Direk işçilik                                      20.000-
Endirek işçilik                                    8.000-
Personel ücret ve giderleri                                             20.000-
Dışarıdan sağ. fayda ve hizmetler                                  5.000-
Çeşitli giderler                                                                  35.000-
Amortistan ve tükenme payları                                     12.000-

Soru 5: Bir üretim işletmesinin ocak 2015 ayına ait verileri şu şekildedir;

Stok hesapları                                               Dönem başı      Dönem Sonu
150 İLK MADDE VE MALZEME H.         1.500.000-       600.000-
151 YARI MAMULLER ÜRETİM H.         500.000-          700.000-
152 MAMULLER                                          1.000.000-        2.000.000-

Dönem içinde aşağıdaki hesaplar yapılmıştır.

A ürününün üretimine başlanmış ve ambardan 900.000 TL’lik ilk madde çekilerek 10 nolu esas üretim gider yerine verilmiştir.
İşçilik giderlerinin gider yerleri itibariyle dağılımı aşağıdaki gibidir;
10 nolu esas üretim gider yeri direkt işçiliği      1.000.000
20 nolu yardımcı üretim gider yeri işçiliği    800.000
70 nolu genel yönetim gider yeri işçiliği    200.000

Üretimle ilgili diğer giderler ise şöyledir;
Memur ücret ve giderleri    200.000
Vergi, resim, harçlar     100.000
Çeşitli giderler    200.000

C) 3.000.000 TL’lik ürün mamul ambarına alınmıştır.
D) Mamul ambarındaki ürünlerin yarısı %20 karla peşin olarak satılmıştır.

İstenilenler
-7/A seçeneğini uygulayan işletmenin yevmiye defteri kayıtlarını yapınız.
– Ocak ayında üretilen birimlerin toplam ve birim maliyetlerini hesaplayınız.
– Ürün maliyeti tablosunu düzenleyiniz.


CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin
İsim