Toplu İş Hukuku Final Çalışma Soruları

0
5217

A işçi sendikası, İ’ye ait işyerinde çalışmakta olan işçiler hakkında toplu iş sözleşmesi yapabilmek amacıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvurmuş ve yetki tespiti istemiştir. Bakanlık yaptığı inceleme sonucunda A İşçi Sendikasının gerekli çoğunluğa sahip olduğunu tespit etmiş ve bu hususu ilgililere bildirmiştir. Bakanlığın A İşçi Sendikasının kanunda öngörülen çoğunluğa sahip olduğuna ilişkin tespitine karşı B İşçi Sendikası, işyerinin bu sendikanın kurulu olduğu işkolunda faaliyette bulunmadığı, C İşçi Sendikası ise istatistiklerde belirtilenin aksine A İşçi Sendikasının ülke çağında %3’lük barajı geçemediği gerekçesiyle itiraz etmiştir.

Yapılan itirazlar A İşçi Sendikasının lehine sonuçlanmış ve Bakanlık bu sendikaya yetki belgesi vermiştir. İşveren İ’nın üyesi bulunduğu E işveren sendikasıyla toplu görüşmelere başlanmıştır. Görüşmelerin olumsuz sonuçlanması üzerine grev kararı alınmıştır. Grev kararının ilanından 7 işgünü sonra işyerinde çalışan işçiler A işçi sendikasına grec oylaması yapılması talabiyle başvurmuşlardır. Sendika bu talebi, başvuruda bulunanların sendikaya üye olmadıkları gerekçesiyle reddetmiştir.

Grev tarafların anlaşmasıyla sonuçlanmış ve 1.2.2014 tarihinde toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır. Toplu iş sözleşmesine konulan hüküm ile sözleşmenin önceki sözleşmenin sona erme tarihi olan 1.10.2013’ten itibaren uygulanacağı kararlaştırılmıştır.

-T, 1.12014 tarihinde İ’ye ait işyerinde çalışmaya başlamış ve aynı tarihte A işçi sendikasına üye olmuştur.
-U, 1.12.2013 tarihinde işyerinde çalışmaya başlamış ve A işçi sendikasına üye olmadığı halde sendikadan toplu iş sözleşmeinden yararlanmayı talep etmiştir.
-Y, işyerinin kuruluşundan bu yana işçi olarak çalışmaktadır. Grev esnasında kendi isteğiyle greve katılmamış ve işyerinde çalışmıştır.

SORULAR

1- B ve C işçi sendikalarının yukarıda belirtilen itirazlarının hangi makama ve ne kadar sure içerisinde yapılacağını belirterek itirazlarının yetki tespit sürecine etkilerini açıklayınız.

2- İşçilerin grev oylaması talebini ve sendikanın kararını; başvurulan makam, süre ve sendikanın red gerekçesi açısından değerlendiriniz.

3- T, U, Y’nin imzalanan toplu iş sözleşmesinden yararlanıp yararlanamayacaklarını ve yararlanabilecek olanların hangi tarihten itibaren yararlanmaya başlayacaklarını gerekçeleriyle belirtiniz.

4- Aşağıdaki kavramları açıklayınız.
a. Clausula rebus sic stantibus
b. Menfaat uyuşmazlığı
c. Çerçeve sözleşme
d. Dayanışma aidatı

Sınav süresi 50 dakikadır.
İlk 3 soru 20’şer 4.soru 40 puan değerindedir.


Sponsorlu bağlantılarUnibilgi'yi sosyal medyadan takip ederek güncel duyurulara hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Twitter→ twitter.com/unibilgi
Instagram→ instagram.com/unibilginet

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin
İsim