Vize-Final Soruları

Celal Bayar Üniversitesi Erdem Hepaktan Türkiye Ekonomisi Final Soruları

1)Hangi yaklaşımda aksamadan işleyen bir piyasada gelir dağılımında herhangi bir sorun yaşanmamaktadır?

a) Ödeme gücü yaklaşımı

b) Marksist yaklaşım

c) Keynesyen yaklaşım

d) Neoklasik yaklaşım

 

2)Krizden en derin etkilenen bölge ülkeleri?

a) Tayland-Malezya

b) G.kore-Japonya

c) Tayland-Endonezya

d) G.kore-Endonezya

e) Japonya-Srilanka

 

3)1994 Meksika krizini tetikleyen iç etkenlerden olmayan?

a) Kamu harcamalarındaki artış

b) Ayaklanmalar

c) Başkan adayına suikast

d) Yetersiz finansal regülasyonlar

 

4)Türkiye’de son yıllarda gelir dağılımı ile ilgili tespit edilen yanlış olan hangisidir?

a) Hatırlamıyorum

b) Krizler ve sonraki mali değişmeler gelir dağılımını etkileyen…

c) Dolaylı vergilerin payındaki artış gelir dağılımını etkilemiştir

d) Dolaysız vergilerin payı düşmüş, gelir dağılımı olumsuz etkilenmiştir

e) Kamu harcamalarından fazla ödemelerdeki artışlar da gelir dağılımı üzerinde etkilidir.

 

5)Türkiye uygulamasında KDV’nin gelir dağılımına etkisi ile ilgili doğru tespit hangisidir?

a) Gelir dağılımını belli seviyede ileri derecede bozucu

b) Düzeltici, hatta en alt gelir dilimi açısından oldukça düzeltici

c) Gelir dağılımını orta gelir grubu açısından düzeltici

d) Etkisiz, çok küçük oranlarda düşük gelir aleyhine

e) Hiçbiri

 

6)TR’de 1920lerden 2000lere kamu harcama ve gelirlerinin GSYİH’ya oranında nasıl bir trend izlediği doğrudur?

a) 1980lere dek artış sonra düşüş

b) 1990lara kadar artış sonra düşüş

c) Vergilerde genel düşüş eğilimi, harcamalarda artış eğilimi

d) Hem harcama hem gelirlerde düşüş

e) Genel bir artış trendi

 

7)1930-1939 yıllarında uygulanan mali politikalarla uyuşmayan seçenek?

a) Korumacı ve devletçi…eksik bu şık

b) Kamu sektörü öncülüğünde sanayi yatırımları gündemdedir

c) Sanayi yatırımları zorunlu tasarruflarla finanse edilmiştir

d) Sanayi yatırımları vergi ve kamu fiyatlarıyla finanse edilmiştir

e) Bu dönem önemli bütçe açıkları gözlenmiştir

 

8)1940-1945 dönemi iktisadi ve mali durum ve politikalarından olmayan seçenek?

a) Merkez bankasından finansman

b) Özel teşebbüslere geniş mali serbesti

c) İthalat ve üretim darboğazları

d) Fiyat müdahaleleri ile fiyatları düşük tutma mücadelesi

e) Kamu harcama artışı

 

9)1940larda yaşanan enflasyonist süreçte hangi temel faktör kamu gelirleri açısından ciddi sıkıntılar yaşanmasına sebep olmuştur?

a) Toprak mahsulleri vergisi getirilmesi

b) Vergi sisteminin esnek olmaması

c) Karaborsa ve vergiler… bu şık eksik

d) Varlık vergisi çıkarılması

e) Gümrük vergisi uygulaması

 

10) Hangisi 1950lerin ortasında uygulanmış olan bir maliye politikası önlemidir?

a) Devalüasyon

b) Fiyat kontrollerinin kaldırılması

c) Dış ticaret serbestisi

d) Merkez bankası emisyonu

e) KİT fiyatlarında artış

 

11)TR ithal ikameci sanayileşme stratejisini ilk kez hangi yıl belirli bir plan çerçevesinde uygulamaya başlamıştır?

a)1923 b)1941 c)1950 d)1961 e)1971

 

12) 1980’li yıllardan itibaren büyüme oranını olumsuz yönde etkileyen faktör hangisidir?

a) İthal ikameci sanayileşme stratejisi

b) Yüksek vergi hasılatları

c) Bütçe açıklarının artışı

d) Sıkı para politikaları

e) Daraltıcı maliye politikaları

 

13)Hangisi ülkemizde sermaye hareketlerinin tam serbestleşmesini sağlayacak konvertibiliteye ilişkin temel adımların atılmasını sağlamıştır?

a) 32 sayılı karar

b) Türk parasının kıymetini koruma kanunu

c) 17 sayılı kanun/karar

d) Yabancı yatırım kanunu

e) 5018 sayılı kanun

 

14)Ülkemizde 2001yılında yaşanan ekonomik kriz hangi türdendir?

a) Siyasal sistem krizi

b) Sosyo-ekonomik kriz

c) Yapısal krizler

d) Döviz krizleri

e) Bankacılık krizleri

 

15) Lorenz eğrisi ile ilgili açıklamalardan yanlış olan seçenek?

a) Hane halkı başına gelir en büyükten en küçüğe sıralanır

b) Toplumun belirli bir yüzdesinin milli gelirden aldığı yüzde paylar gösterilir

c) 45 derecelik eğri mutlak eşitliği gösterir

d) Eğri 45 derecelik eğriden uzaklaştıkça eşitsizlik artar

e) Eğri 45 derecelik eğriye yaklaştıkça eşitsizlik azalır

16) 1960larda Türkiye için araziler üzerinden ortalama verimliliğe dayalı bir vergi alınması gibi bir soruydu ?

a)Kaldor b)Solow c)Domar d)Cobb-Douglas e)Harrod

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Başa dön tuşu