Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Genel Hükümler 2006 Vize Soruları (M. Onursal CİN)

0
4377

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Genel Hükümler 2006 Vize Soruları (M. Onursal CİN)

1. Şikâyet ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (Kasım 2005 Hakimlik Sınav Sorusu)a) Şikâyet bölünebilir
b) Şikâyet edenin fiil hakkındaki nitelendirmesi önemlidir
c) İştirak halinde suç işlemiş sanıklardan biri hakkındaki şikâyetten vazgeçme diğerlerini de kapsar
d) Birden fazla kişi suçtan zarar görmüşse, hepsinin şikâyet etmesi gerekir
e) Suçtan zarar gören suç faili olarak belirli bir kimseyi göstermek zorundadır


2. Failin hareketi ve neticeyi bilip istemesi durumunda …….. söz konusu olur. Neticeyi öngörmesine rağmen istemeyen fail ise .……. hareket ediyor demektir. Failin neticeyi öngörmesi ve kabullenmesi durumunda ………. vardır. Yukarıdaki boşluklara uygun kavramlar aşağıdakilerden hangisidir?


a) Kast/bilinçli taksir/olası kast
b) Kast/bilinçsiz taksir/bilinçli taksir
c) Taksir/olası kast/bilinçli taksir
d) Taksir/bilinçli taksir/olası kast
e) Olası kast/taksir/bilinçli taksir


3. A, B’yi boğarak öldürmek amacıyla havuza atıyor. Ancak, B boğularak değil de, kafası havuzun duvarına çarptığı için ölüyor. B’nin ölümü, aşağıda verilerden hangisine girer? (1998 hakimlik sınavı sorusu)


a) Nedensellik bağında yanılgı
b) Fiili yanılgı
c) Şahısta sapma
d) Önceden bilinmeyen, sonradan eklenen sebeple ölüme sebebiyet
e) Hukuki yanılgı


4, “Özellik” kuralı neyi ifade eder? (2000 yılı hakimlik sınavı sorusu)


a) Aynı suçtan dolayı iki defa yargılama yapılamamasını ifade eder
b) Sanığın hangi suçtan dolayı iade edilmişse o suçtan dolayı yargılanmasını ifade eder
c) Suçluluğu ispat edilmeden hiç kimsenin suçlu sayılamayacağını ifade eder
d) Yabancı ülke kanunu ile Türk Ceza Kanu-nu’ndan hangisi failin lehine ise o kanunun uygulanmasını ifade eder
e) Sanığın ancak iddianamede gösterilen suçtan dolayı yargılanabilmesini anlatır


5. Hasta Yakınları Yönetmeliği md. 24: “Karar verme yeteneği bulunan reşit bir hastanın bilinci açık ise, ölümcül hasta olsun olmasın, tedaviyi reddetme hakkı vardır”. Bu hüküm karşısında ağır hasta ve iyileşemeyecek durumda olan hastası H’nin talebi üzerine, H’ye yaşamını uzatacak müdahaleleri yapmayan Doktor D, H’nin ölümü halinde cezalandırılabilir mi? Aşağıdaki seçenekler-den doğru olanı işaretleyiniz.
a) D, garantördür, ihmali hareketi dolayısıyla kasten öldürmeden dolayı cezalandırılır. Yönetmelik hükmü garantörler hakkında geçerli değildir. TCK 62 (takdiri haf. Sebep) gereğince cezası indirilir.
b) Mağdurun rızası bir hukuka uygunluk sebebi olduğundan cezalandırılmaz
c) Olayda pasif ötenazi vardır, pasif ötenazi de suçtur. D, cezalandırılır
d) Olayda aktif ötenazi vardır, aktif ötenazi suç değildir. D, cezalandırılmaz.
e) Olayda pasif ötenazi vardır, ancak söz konusu yönetmelik bir hukuka uygunluk sebebi getirmiştir. D, cezalandırılmaz.


6. A, aracını kullandığı sırada dikkatsizliği sonucu yaya Y’ye çarparak, yaralanmasına sebep olur. Ancak Y’yi hastaneye götürdüğü takdirde sorumlu tutulacağını düşünerek fiilinin açığa çıkmasını önlemek için Y’yi olay yerinde bırakır. Y, kan kaybından ölür. A’nın sorumluluğu nasıl belirlenecektir?
a) Taksirle yaralama ve yaralıya yardım etmemekten
b) Taksirle yaralama ve eklenen sebeplerle kasten öldürmeden
c) Taksirle yaralama ve öngelen tehlikeli eylemi dolayısıyla garantör olduğundan, olası kastla öldürme
d) Taksirle yaralama ve öngelen tehlikeli eylemi dolayısıyla garantör olduğundan olası kastla eklenen sebeplerle öldürmeden
e) Taksirle yaralama ve öngelen tehlikeli eylemi dolayısıyla garantör olduğundan kasten öldürme ve yaralıya yardım etmemekten


7. “Olay tarihinde kamyon şoförü olan sanığın, yasa dışı silahlı bir örgütün eylemini önlemek amacıyla hareket eden köy muhtarının emri üzerine, geçici köy korucularını aracına bindirip götürmekteyken silah seslerinin gelmesi üzerine tehlikeye düştüklerini düşünen kamyon kasasın-daki geçici köy korucularının korunmak amacıyla kamyondan yere atlamaya çalıştıkları, bu arada ölenin ayağının takılması sonucu kafası üzerine düşerek öldüğünün anlaşılmasına göre taksirle öldürmeden dolayı mahkûmiyet tesisi yasaya aykırıdır” ( 2. CD. 20.12.1994, 12873 )Bu mahkeme kararına konu olayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi DOĞRUDUR?
a) Mağdurun hareketi, normal olmakla beraber faile de yüklenebilecek hiçbir kusur yoktur ve bu nedenle kaza tesadüf söz konusudur.
b) Mağdurun hareketi, normal olmamakla beraber, kusurlu veya hukuka aykırı olmadığından, failin hareketi nedenseldir ve netice kendisine yüklenir.
c) Mağdurun hareketi, normal bir harekettir, yani akla uygun, normal bir insanın aynı durumda yapacağı bir harekettir, bu nedenle nedensellik bağı failin hareketiyle netice arasındadır ve netice kendisine yüklenir.
d) Mağdurun hareketi normal olmakla beraber fail de kusurlu olduğundan eylemi ile netice arsında nedensellik bağı vardır ve netice kendisine yüklenir.
e) Mağdurun hareketi kusursuzdur. Ancak failin de kusuru yoktur. Bu nedenle fail taksirle öldürmeden dolayı sorumlu tutulmalıdır.


8. Tamamen kurallara uygun seyreden bir araç sürücüsü aniden önüne çıkan bir kimseye çarpıp da ona yardım etmezse, sorumluluğu yeni TCK çerçevesinde aşağıdakilerden hangisine göre belirlenir?
a) Fail TCK 83 gereğince öngelen tehlikeli eylem dolayısıyla garantördür. Taksirle yaralama ve kasten öldürmeden dolayı sorumlu olur.
b) Fail, TCK 83 gereğince öngelen tehlikeli eylem dolayısıyla garantördür, kasten öldürmeden dolayı sorumlu olur.
c) Fail, TCK 83 gereğince öngelen tehlikeli eylem dolayısıyla garantördür, taksirle öldürmeden dolayı sorumlu olur.
d) Fail, garantör değildir, TCK 98‘den sorumlu olur.
e) Fail, garantör değildir, taksirle öldürmeden sorumlu olur.


9. ihmali suçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
b) Beklenebilirlik, ihmali suçların yazılı olmayan unsurlarındandır.
c) İhmali suçlar, taksirle de işlenebilir.
d) Hareket olanağı ihmali değil, icrai suçların unsurlarındandır.
e) İhmali suçlarda, “fail, hareket etmiş olsa idi, neticenin önlenmesi ihtimali kesine yakın bir derecede ise” netice ile ihmal arasında nedensellik vardır demektir.


OLAY : Yazar Orhan Pamuk ile ilgili olarak Türklüğe hakaret ettiği iddiası ile dava açılmıştır. Sanığın fiili işlediği tarihte yürürlükte olan ve eylemine uyan önceki TCK 159 ile ilgili olarak TCK 160’ta kovuşturma usülü düzenlenmişti ve burada “159uncu maddenin birinci fıkrasında beyan olunan hususlar hakkında takibat yapılması Adalet Bakanlığı’nın iznine bağlıdır.”denilmekteydi. Yazarın eylemine uyan yeni TCK 301. maddede ise kovuşturmanın nasıl yapılacağına ilişkin ayrıca bir hüküm sevk edilmemiştir.

SORU 10: Bu durumda O.P hakkında dava açılabilmesi bakımından hangi hükmün uygulanacağını gerekçeli olarak aşağıdaki boşlukta açıklayınız.

 


Sponsorlu bağlantılarUnibilgi'yi sosyal medyadan takip ederek güncel duyurulara hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Twitter→ twitter.com/unibilgi
Instagram→ instagram.com/unibilginet

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin
İsim