Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Final Soruları 2010 (Faruk Bilir)

0
6064

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Final Soruları 2010 (Faruk Bilir)

OLAY I. TBMM, erken seçim kararıyla ilgili olarak yapmış olduğu toplantıda, oylama sonucunda, 139 evet, 41 hayır ve 4 çekimser oy kullanılmıştır. Alınan karar Resmi Gazete’de yayımlanmış fakat Cumhurbaşkanı’nın imzasına sunulmamıştır. Genel seçimler için (X) ve (Y) milletvekili adayı olmuşlardır. (X) zimmet suçundan mahkûm olmuş, fakat bu ceza affa uğramıştır. (Y) ise kasten işlemiş olduğu bir suçtan 2 yıl hapis cezasına mahkûm olmuş ve onun da cezası affa uğramıştır. Genel seçimlerden sonra (A) Partisi 285, (B) Partisi 205, (C) Partisi 60 milletvekili ile meclise girmiştir. Cumhurbaşkanı hükümeti kurma görevini (A) Partisi genel başkanı (K)’ya vermiştir. (K) başkanlığında oluşturulan Bakanlar Kurulu listesi 03.04.2001 tarihinde Cumhurbaşkanınca onaylanmıştır. Mecliste yapılan güven oylamasında 250 evet, 240 red, 60 çekimser oy kullanılmıştır. Daha sonraki bir tarihte Bakanlar Kurulu güvenoyu almış ve çıkardığı KHK ile Doğal Yaşamın Korunması Kanunu’nda değişiklik yapmıştır. Ana muhalefet partisi meclis grubu, İçişleri Bakanı hakkında iç ilişkilerde uygulamış olduğu siyasetin milli menfaatlere uygun düşmediğini, 80 milletvekili ise devlet bakanlarından biri hakkında meclisin onarımı ihalesini usulsüz olarak F firmasına verdiği ve karşılığında haksız menfaat sağladığını iddia temektedir. 185 milletvekili anayasanın iki maddesinin değiştirilmesi amacıyla bir anayasa değişikliği teklifinde bulunmuştur. Yapılan birinci oylamada 338 olumlu oy kullanılmıştır. Cumhurbaşkanı, bu değişikliği meclise geri göndermiştir. Bundan sonra yapılan ikinci oylamada 368 olumlu oy kullanılmıştır. Bir milletvekili tarafından milletvekili seçilebilme yaşını 35’e yükselten bir kanun teklifi meclis başkanlığına verilmiştir. Kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda oylanması sonucunda kabul edilmiş ve 24.5.2004 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 14.6.2004 tarihinde başbakan istifa etmiştir.

S. 1. TBMM böyle bir karar alabilir mi? Bu toplantıda toplantı ve karar yeter sayısı sağlanmış mıdır? Neden? Bu kararı Cumhurbaşkanının imzalamamış ve yayımlamamış olmasının hukuki sonuçları nelerdir? Açıklayınız. (5 p.)

S. 2. Bu karara karşı 115 milletvekili tarafından erken seçim kararının sadece kanun ile kararlaştırılabileceği, bu konuda parlamento kararı alınamayacağı gerekçesi ile anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesi’nde dava açmışlardır. Sizce Anayasa Mahkemesi’nin parlamento kararlarını denetleme yetkisi var mıdır? (5 p.)

S. 3. (X) ve (Y), milletvekili adayı olabilirler mi? Durumlarını ayrı ayrı değerlendiriniz. (10 p.)

S. 4. Cumhurbaşkanının hükümeti kurma görevini (A) Partisi Genel Başkanı (K)’ya vermesi uygun mudur? Tartışınız. (10 p.)

S. 5. Bakanlar Kurulu göreve ne zaman başlar? Bu oylamanın hukuki sonuçları nedir? Neden? Güvenoylamasına ilişkin meclis kararına karşı gidilebilecek herhangi bir hukuki yol var mıdır? Neden? Nasıl? (10 p.)

S. 6. Bakanlar Kurulu, KHK ile Doğal Yaşamın Korunması Kanunu’nda değişiklik yapabilir mi? Neden? Bu, olağan dönemlere ilişkin KHK değil de, olağanüstü hal KHK’sı olsaydı cevabınız değişir miydi? Neden? Nasıl? (10 p.)

S. 7. Ana muhalefet partisi meclis grubu ve 80 milletvekili, ilgili bakanlar hakkında hangi denetim yollarına gidebilirler? Nende? (5 p.)

S. 8. Söz konusu anayasa değişikliğinin birinci ve ikinci oylamalarının hukuki sonuçları nelerdir? Neden? Cumhurbaşkanının işlemi hukuka uygun mudur? Neden? (5 p.) 

S. 9. Meclis, söz konusu kanunla böyle bir değişiklik yapabilir mi? Bu kanuna karşı hangi gerekçelerle, kimler, hangi süre içinde dava açabilir? Neden? (10 p.) 

S. 9. Başbakanın istifasının hukuki sonuçları nelerdir? Bu durumda Cumhurbaşkanı seçimleri yenileyebilir mi? Tartışınız. (5 p.) 

OLAY II. Konya Tüketici Mahkemesi’nde görülmekte olan bir dava sırasında Tüketici Kanunu’nun bazı maddeleri hakkında davalı avukatı tarafından anayasaya aykırılık iddiasında bulunulmuştur. İddiayı ciddi bulan mahkeme hakimi, Anayasa Mahkemesi’ne itiraz yolu ile iptal davası açmıştır. Anayasa Mahkemesi, yapmış olduğu inceleme neticesinde talebi esasa girmeden reddetmiştir. Red kararı 08.11.2003 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Daha sonra 16.06.2004 tarihinde Karaman Tüketici Mahkemesi’nde görülmekte olan bir dava sırasında yine aynı kanuna ilişkin aynı maddelerin, taraflarca anayasaya aykırılığı iddiasında bulunulmuş ve mahkeme hakimi de iddiayı ciddi bularak Anayasa Mahkemesi’nde itiraz yolu ile iptal davası açmıştır. 

S 1. Anayasaya aykırılık iddiasında bulunan davalı avukatı, kanunun maddelerinin anayasaya aykırı olduğuna ilişkin dilekçesini Tüketici Mahkemesi kanalı ile Anayasa Mahkemesi’ne göndererek dava açabilir miydi? Değerlendiriniz. (10 p.) 

S 2. Anayasa Mahkemesi, kararını beş ay geçmesine rağmen hâlâ vermemiştir. Siz Tüketici Mahkemesi hakimi olsaydınız nasıl bir karar verirdiniz? (5 p.) 

S 3. Olay 1967’de cereyan etmiş olsaydı, yukarıdaki soruya vereceğiniz cevap değişir miydi? Açıklayınız. (5 p.) 

S 4. Karaman Tüketici Mahkemesi’nin başvurusunu ve Anayasa Mahkemesi tarafından ne gibi bir karar verilmesi gerektiğini açıklayınız. (5 p.) 

BAŞARILAR DİLERİM 
Yrd. Doç. Dr. Faruk BİLİR


Sponsorlu bağlantılarUnibilgi'yi sosyal medyadan takip ederek güncel duyurulara hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Twitter→ twitter.com/unibilgi
Instagram→ instagram.com/unibilginet

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin
İsim