Celal Bayar Üniversitesi İktisat Bölümü Borçlar Hukuku Final Soruları 2011 (Ahmet Sofuoğlu)

0
3800

Celal Bayar Üniversitesi İktisat Bölümü Borçlar Hukuku Final Soruları 2011 (Ahmet Sofuoğlu)

 

1. Bir sözleşmede irade beyanlarından zaman itibariyle önce açıklanana ne ad verilir ?
cvp icap

2.Bir kimsenin bilerek ve isteyerek asıl iradesiyle uyuşmayan bir beyanda bulunmasına ne ad verilir ?
cvp zihni kayıt 

3.Mümessilin yapmış olduğu hakiki işleme başkası hesabına ancak kendi adına yapmasına ne ad verilir ?
cvp dolaylı temsil

4.Aşağıdakilerden hangisi tarafların her ikisine de borç yükleyen sözleşmelerden biri değildir ?
cvp bağışlama sözleşmesi

5.Aşağıdakilerden hangisi borlar kanunumuzda yer alan sözleşme serbestisinin sınırlarından biri değildir?
cvp borca aykırı davranış

6.Bazı istisnai durumlarda bir kimsenin yapmış olduğu hukuku aykırı fiil nedeniyle doğan zararı kusurlu olmasa dahi ödemekle sorumlu olmasına ne denir ?
cvp kusursuz sorumluluk

7.Bir hatanın akdi sakatlayabilmesi için esaslı hata olması gerekir ?Aşağıdakilerden hangisi esaslı hata değildir.
cvp dört işlem hataları

8.Aşağıdakilerden sözleşmelerden hangisi tapu sicil memuru önünde yapılması zorunludur?
cvp gayrimenkul satış vaadi sözleşmsi

9.Aşağıdakilerden hangisi sözleşme serbestisi ile ilgili olarak doğru bir ifade değildir?
cvp sadece bir maddesi sözleşme serbestine aykırı olan sözleşmenin tümü geçersiz olur.

10.Kabul beyanı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
cvp kabul beyanı mutlaka yazılı olarak yapılmalıdır.

11.Haksız iktisap davası için uygun görülen zamanaşımı süresi nedir?
cvp bir yıl ve her halde on yıl

12.Borçalrın ifa yeri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
cvp her türlü borç borçlunun ikametgahında ifa olunur.

13.Borçlunun ifa etmek istemesine karşın alacaklının haklı bir nedene dayanmaksızın bu ifayı reddetmesi haline ne ad verilir?
cvp alacaklının temerrüdü

14.Paçra borçlarının ifasında aksi kararlaştırılmadıkça ifa yeri aşağıdakilerden hangisidir?
cvp akdin yapıldığı anda eşyanın bulunduğu yer

15.Borçlunun temerrüdünün para borçlarına ilişkin özel sorunu aşağıdakilerden hangisidir?
cvp temerrüd faizi

16.Mevcut bir borcun yeni bir borç meydana getirerek sona erdirilmesine ne ad verilir?
cvp tecdit(yenileme)

17.Birden çok borçlunun olduğu bir borç ilişkisinde borçlulardan herbirinin alacaklıya karşı borcun tamamaından sorumlu olduğu ancak alacaklının edimi sadece bir defa elde edebildiği borç ilişkisine ne ad verilir?
cvp müteselsil borçlar

18. Bir sözleşmenin hükümlerini doğurması gelecekte gerçekleşmesi şüpheli bir olaya bağlanmış ise aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?
cvp taliki şart

19. Sözleşmenin yapıldığı sırada verilen ve sözleşmeden cayabilmek için kararlaştırılmış olan tazminata ne ad verilir?
cvp cayma akçesi

20.aşağıdakilerden hangisi hukuka aykırılığı ortadan kaldıran hallerden değildir?
cvp taksir

 

 


Sponsorlu bağlantılarUnibilgi'yi sosyal medyadan takip ederek güncel duyurulara hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Twitter→ twitter.com/unibilgi
Instagram→ instagram.com/unibilginet

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin
İsim