Maliye

Dışsallıkla Mücadele Yöntemleri

Dışsallıkla Mücadeleme Devlet Mühadelesi Yöntemleri

1- Vergileme
2- Sübvansiyonlar
3- Çevre standartları
4- Miktar kısıtlamaları
5- Atık borsaları ve atıklar üzerinden alınan vergiler

Dışsallıkla Mücadeleme Özel Mühadele Yöntemleri

Hicks-Kaldor Tazminat Ölçütü: Zarar veren tarafın zarar görene tazminat ödenmesi gerektiğini öne sürmesidir. (Örnek: Maden işçilerine verilen ücretler)

Coase Yöntemi: Çevreyi kirleten kirlilik iznine sahipse kirliliğe maruz kalanlar kirletene ödemede bulunarak kirlilikten kurtulabilir. Kirliliğe maruz kalanlar temiz hava hakkına sahipse çevreyi kirletenler, kirliliğe maruz kalanlara ödemede bulunarak kirlilik hakkına kavuşabilir.

İlgili Makaleler


Başa dön tuşu