Haberler

E-ticaret İşletmelerinde Stok Maliyeti Nasıl Düşürülür?

E-ticaret işletmelerinin en önemli maliyet kalemlerinden biri stok maliyetlerdir. Yapılan araştırmalar, e-ticaret işletmelerinin genel maliyetleri içerisinde stok maliyetinin %20 ila %30 arasında olduğunu göstermiştir. Son derece önemli bir tutar olan bu tutarın en azından %10 oranında düşürülmesi, %10 daha fazla kar elde etmek anlamına gelir.

E-ticaret işletmeleri için stok maliyetlerinin düşürülmesi her ne kadar imkansız gibi görünse de atılacak doğru adımlar sayesinde stok maliyetlerinin çok büyük ölçüde düşürülmesinde herhangi bir sakınca veya engel yoktur. Her e-ticaret işletmesinin stok konusunda yaptığı bazı hatalar vardır ve bu hataların çeşitli şekillerde tolere edilmesi, stok maliyeti konusunda ciddi karlılıklara yol açacaktır. Sadece karlılılıkla kalmayıp, aynı zamanda e-ticaret işletmelerinin çok daha hızlı olmalarına ve operasyonlarının çok daha verimli bir hale gelmesine yol açacaktır.

E-ticaret işletmelerinin stok maliyetlerini düşürebilecekleri birçok yöntem bulunur ve bu yöntemlerin başında doğru depolama gelir. Doğru depolamaya ek olarak doğru bir depo yönetim sisteminin tercih edilmesi, e-ticaret işletmelerini stok maliyeti konusunda önemli ölçüde rahatlatacaktır. Bunun yanı sıra rafların yapısı, ihtiyaç kadar depo elemanı sayısı, doğru stok kontrolü gibi daha birçok detay özelinde stok maliyetlerinde önemli tasarruflar sağlanabilir. E-ticaret işletmelerinin stok maliyeti konusunda tasarruf edebilmeleri adına öncelikle stok maliyetinin ne olduğunu ve boyutunu iyi bir şekilde kavramaları gerekir.

Peki; büyük, orta ve küçük ölçekli e-ticaret işletmesi fark etmeksizin, tüm e-ticaret işletmelerinin stok maliyeti nedir? Stok maliyeti nasıl düşürülür? Stok maliyetlerinin artmasına neden olan unsurlar nelerdir?

E-ticaret İşletmeleri için Stok Maliyeti Nedir?

E-ticaret işletmelerinin büyük bir kısmı direkt olarak depo üzerinden satışlarını gerçekleştirirler. Bazı e-ticaret işletmeleri de hem fiziksel hem de sanal mağazaları üzerinden satışlarını gerçekleştirirler. Her iki satış yönteminde de belirli bir stok tutma mecburiyeti vardır. Depoda bekleyen herhangi bir malın satılmaması, daha fazla stok tutabilmek adına daha büyük depo tutmak, ürünlerin muhafaza edilmesi gibi daha birçok unsur, e-ticaret işletmeleri için depo maliyeti anlamına gelir. Bunların yanı sıra bir ürünün uzun süre depoda beklemesi ve sonrasında artık yapısal olarak hasara uğraması, satılamayacak duruma gelmesi dahi bir stok maliyeti olarak tanımlanabilir.

E-ticaret işletmeleri için stok kavramının en önemli anlamlarından bir diğeri ise maliyettir. E-ticaret işletmelerinin genel giderleri konusunda önemli bir kalem olan stok kaleminin, iyi bir şekilde yönetilmesi ve doğru tasarruf adımlarının atılması, stok maliyetini minimuma indirilmesi demektir. Böylelikle e-ticaret işletmelerinin karlılık oranları artacaktır ve depo yönetiminin optimum noktaya getirilmesi hem daha fazla alan hem de daha hızlı e-ticaret operasyonları anlamına gelir.

Peki, temel e-ticaret stok maliyetlerini düşürme yöntemleri nelerdir? E-ticaret işletmeleri hangi kesin adımlarla stok maliyetlerini çok daha aşağı seviyelere çekebilir?

En Temel E-ticaret Stok Maliyetlerini Düşürme Yöntemleri

E-ticaret işletmelerinin stok maliyetlerini düşürmek adına uygulayabilecekleri 17 temel yöntem aşağıdaki gibi açıklanabilir:

Doğru Stok Miktarı Bulundurma

E-ticaret işletmelerinin her ürün kaleminde doğru stok bulundurma gibi bir zorunlulukları vardır. Unutulmamalıdır ki envanterin en az %20’si, en çok satılan ürünlerden oluşmalıdır. Bunun yanı sıra hiç satılmayan, denenmemiş, sektörle alakası olmayan, satış potansiyeli düşük ve çeşitli diğer nedenlerden ötürü satışı pek mümkün gözükmeyen ürünlerin de stokta bulundurulmaması gerekir. Stok planlamasının doğru bir şekilde yapılması tam olarak bu madde ile öne çıkar. Doğru bir stok planı ve tahmini sayesinde, stoklarda fazla durmayacak olan ve stokta gereksiz yer kaplamayacak olan ürünlerin direkt olarak stoktan uzak tutulması sağlanabilir.

E-ticaret işletmeleri bazı uzun süreli depoda bekleyen ürünlerin hızlı bir şekilde satışı adına maliyetine satış politikasını da uygulayabilirler. Bu tarz ürünler, daha çok satan veya karlılığı daha yüksek olan ürünlerin stoklara yeteri kadar eklenmesinin önüne geçebilirler. Haliyle bu durum karşısında ciddi bir zarar söz konusu olur ve bu durum da stok maliyeti olarak tanımlanacaktır. Stok maliyetinin azaltılabilmesi adına mutlaka bu şekilde olan veya birtakım engellemelere neden olan ürünlerin göz önünde bulundurulması gerekir.

Siparişlerin Direkt Olarak Üreticiler Üzerinden Müşteriye Ulaştırılması

E-ticaret işletmelerinin stok maliyetini ciddi oranda düşürecek yöntemlerden biri de siparişlerin hiç el sürülmeden, direkt olarak üretici üzerinden ulaştırılmasıdır. Her ne kadar pek mümkün gözükmeyen veya ihtimal olarak zor olan bir yöntem olsa da imkansız olmadığı aşikardır. Bu konuda tek yapmanız üreticiyi ikna etmek ve gelen siparişleri onlara doğru bir şekilde yönlendirerek, üretici üzerinden müşteriye ulaştırmaktır. Bu durum sayesinde hiçbir şekilde ürünü stoklarınızda bekletmenize gerek kalmayacaktır ve ürünü el sürmeden doğrudan müşterilerinize ulaştırmanız mümkün olacaktır.

E-ticaret işletmelerinin siparişlerini direkt olarak üreticiler üzerinden müşterilere ulaştırmaları durumu, belki bir miktar ek ürün maliyetlerine yol açabilir. Her ne olursa olsun bu maliyetlerin stok maliyetini aşmayacağı kesindir. Bu nedenle üreticiyle belirli bir ücret veya belirli bir sipariş sözü karşılığında anlaşma sağlanabilir. Sadece e-ticaret işletmelerinin dikkat etmeleri gereken nokta, ürün tesliminin paketlemesine kadar kusursuz bir şekilde işlemesi ve tercih edilen üreticinin de böyle bir potansiyelinin olmasıdır. Aksi takdirde süreç ve sonuç tamamıyla hüsran olabilir.

Talebe Göre Üretim

Talebe göre üretim veya sipariş de e-ticaret işletmelerinin tercih edebilecekleri seçeneklerden biridir. Bir ürünü sadece stoklarında bekletmek yerine, direkt olarak sipariş üzerinde getirtmek, stok maliyeti anlamında ciddi bir tasarrufa neden olacaktır. Özellikle kapladıkları alan ve genel fiyat konusunda yüksek çaplı tüm ürünlerde bu yöntem uygulanabilir. Sadece temin süresinin düşük olması en önemli detaylardan biridir. Temin süresinin yüksek olması durumunda ürünün tercih oranı ciddi anlamda düşecektir. Birkaç gün veya en fazla bir haftaya aşmayacak şekilde bir temin süresine sahip olunması yeterlidir.

Küçük ürünler için bu yöntemi uygulamak, müşteri taleplerinin azalmasına neden olacağından dolayı pek tercih edilmemektedir. Ürünün siparişe göre temin edilmesi durumunda ve fiyatının da düşük olması durumunda tüketicilerin farklı seçeneklere yönelmeleri, hızlı bir şekilde ürünü temin ediyor olmaları, çok daha cazip bir seçenek olarak değerlendirilir. Haliyle karlılığı düşürebilecek olan bu seçeneğin, doğru ürün ve doğru stok maliyetine neden olan ürünler özelinde tercih edilmesi gerekir.

Toptan Satış Seçenekleri

Toptan satış, ürünlerin de direkt olarak stoklarınızdan toptan bir şekilde çıkması anlamına gelecektir. Ürünlerin stoktan hızlı ve toplu bir şekilde çıkmaları ise direkt olarak stok maliyeti konusunda önemli bir avantaj sağlayacaktır. Stok maliyeti konusunda sağlanan bu avantajın da toptan satış fiyatlarına bir miktar yansıtılması, toptan ürünlerin çok daha cazip bir hal almalarına yol açar. Bu tarz fiyat odaklı veya çeşitli diğer avantajlar çerçevesinde öne çıkarılan toptan satış seçeneklerinin stok maliyeti konusunda önemli bir fayda sağlayacağı kesindir. Toptan satışın stok maliyeti konusunda avantajını hesap ederken, lojistik anlamındaki maliyeti de göz ardı edilmemeli ve böylelikle optimum bir toptan satış seçeneği ile fiyatı belirlenmelidir.

Minimum Sipariş Tutarı Seviyesi

Minimum sipariş tutarı hem e-ticaret işletmenizin hedef kitlesi hem de tedarikçileriniz açısından önem taşıyan bir noktadır. Bu nedenle minimum sipariş tutarına dair konunun iki yönlü olarak incelenmesi gerekir.

Minimum sipariş tutarı seviyesi konusunu öncelikle e-ticaret işletmeleri için tedarikçi yönüyle inceleyecek olursak; bilindiği üzere her tedarikçinin sipariş tutarına göre iskonto uygulaması yapmaları söz konusu olur. Sipariş tutarı arttıkça yapılan iskonto tutarı da artacaktır. Bu durum da birim başı karlılığın önemli ölçüde artması anlamına gelir. Her ne kadar stoklarda belirli bir miktar doluluğa neden olsa da doğru zamanda doğru ürünün minimum sipariş tutarı seviyesinin üstünde sipariş edilmesi, stok maliyetini ciddi anlamda düşürecektir. Ürünün tam doğru zamanda sipariş edilmesi durumunda ürüne olan sürekli talep, ürünün stoklarda sürekli olarak takılmamasına neden olacaktır. Ürün stoklarda çok fazla beklemeyeceği gibi birim fiyatının da daha ucuza gelmesi, stok anlamında çok bir yük ve maliyete yol açmayacaktır.

E-ticaret işletmelerinin minimum sipariş tutarı seviyesini müşterilerine göre belirlemeleri durumu da stok maliyetlerini ciddi oranda düşürecektir. E-ticaret işletmeleri sanal mağazaları üzerinde müşterilerine minimum sipariş tutarı belirlerler. Bu sipariş tutarının aşılması durumunda sipariş verilebilir veya kargo ücretsiz hale gelebilir gibi durumlarla karşılaşılabilir. Ürünün birim maliyeti, rakiplerin bu konuda uyguladıkları politika ve doğru minimum sipariş tutarı seviyesinin belirlenmesi gibi durumlar sayesinde, ideal bir minimum sepet ya da satın alma durumu, satışları ciddi oranda arttırabilir. Bunun yanı sıra bir ürünün stoktan tek bir tane değil, ikişer üçer ve hatta çok daha fazla bir şekilde çıkışına yol açabilir. Bu yüzden e-ticaret işletmelerinin müşteriler bazında da doğru stok tutarını belirlemeleri büyük önem taşır.

Kullanılmayan Depo Alanlarının Yeniden Kullanıma Kazandırılması

E-ticaret işletmelerinin depolarda yaptıkları en büyük hatalardan biri, deponun tüm alanlarını verimli bir şekilde kullanmamaktır. Deponun özensiz bir şekilde istiflenmesi, doğru ürünün doğru alana konumlandırılmaması, yanlış raf tercihi gibi birçok unsur, depoda verimli olan alanın boş veya ölü alan olarak kalmasına yol açar. E-ticaret işletmelerinin ise doğru bir depolama planı ve istifleme politikası sayesinde kullanılmayan alanları yeniden kullanıma kazandırmaları gerekir. Depo alanlarının yeniden kullanıma kazandırılmaları durumunda stok maliyeti konusunda önemli bir tasarruf sağlanabilir. Zaten kullanılmayan bir depo alanı, ekstra stok maliyeti anlamına gelmektedir. Doğru bir planlama ve istifleme ile kullanılmayan her depolama alanı, stok maliyetinin düşmesine ve stok alanının artmasına doğrudan yol açacaktır.

Ölü Stokların Temizlenmesi

E-ticaret işletmelerinin stoklarına göz atıldığında, ürün olarak en çok maliyet oluşturan detayların başında ölü stok olarak tabir edilen, uzun süreli satışı gerçekleşmeyen ve depoda yerini koruyan ürünler öne çıkar. Bu tarz ürünlerin satılmadığı her gün, ürün karının stok maliyeti altında erimesi anlamına gelir. Bu nedenle bu tarz ürünlerin ve birim olarak az ancak uzun süreli depoda bekleyen ürünlerin, hızlı bir şekilde satışa kazandırılması gerekir. Bunun yanı sıra bu tarz ürünlerin mümkünse hızlı bir şekilde depodan uzaklaştırılması da stok maliyetinin azaltılması konusunda büyük önem taşır.

Ölü stoklar olarak tanımlanan ürünlerin yaratmış oldukları en büyük problemlerin başında, yeni ürünlerin depoya girişine engel olmalarıdır. Özellikle dönemsel fırsatlardan maksimum şekilde faydalanmak gerekirken, yüksek siparişle yüksek bir stok kullanım alanı gerekebilir. Ölü stoklar ise dönemsel fırsatların, orta veya uzun vadeli fırsatların tamamen tükenmelerine yol açarlar. Tamamen olmasa dahi belirli bir miktarda karlılığa dönüşememelerine yol açarlar. Depoların mutlaka bu ölü stoklardan acımasızca temizlenmesi gerekir. Bunun yanı sıra ölü stokların oluşmasına neden olan ürünlerin tekrar sipariş edilmemesi ve olabildiğince stoklardan uzak tutulması da e-ticaret işletmelerinin stok maliyetini düşürmek adına dikkat edebilecekleri unsurların başında gelir.

Yüklü Sipariş Seçeneklerinin Değerlendirilmesi

E-ticaret işletmelerinin her zaman içim tam kapasite stokla faaliyetlerini yürütmeleri söz konusu olmaz. Belirli bir dönem aralığında stokların belirli ölçüde boş kalması gibi bir durumla karşılaşılabilir. E-ticaret işletmeleri ise böylesi durumlarda bu tarz fırstları yüklü siparişler ile değerlendirebilirler. Stok kapasitesinin büyük bir kısmını belirli veya hızlı tükenen ürün grupları ile doldurarak hem yüksek sipariş nedeniyle alınan iskonto karı hem de boşta olan depo alanının oluşturduğu stok maliyeti hesap edilerek, genel stok maliyeti anlamında ciddi bir tasarruf sağlanabilir.

Ürün Gruplarının Yeniden Değerlendirilmesi

Stoklarınızın artık e-ticaret özelinde belirli bir döngüye sahip olmasının hemen ardından atacağınız en önemli adımlardan biri ürün gruplarının yeniden değerlendirilmesi adımı olmalıdır. Stok maliyetinin ciddi anlamda düşürülebilmesi adına ürün gruplarının yeniden değerlendirilmesi durumu büyük önem taşır. Yapacağınız değerlendirmelerde hangi ürün gruplarının daha hızlı satıldığını, hangi ürün gruplarının çok daha fazla karlılığa neden olduğunu, dönemsel yaklaşan fırsatları ve daha birçok unsuru göz önünde bulundurarak, bir sonraki stok dolum işleminde en ideal ürünlerin neler olacağını belirlemelisiniz. Yüksek karlılık sağlayacak olan bu yöntemin, diğer ürünlere göre stok maliyeti de daha az olacaktır. Bunun yanı sıra bazı ürün gruplarında daha çok sipariş vermeniz gerekiyorsa, bu durumu da önceden görmeniz söz konusu olacaktır. Haliyle yüklü siparişin getirisi olarak iskonto fırsatı da yine bu adımda sizi karşılayacaktır.

Doğru Depo Yönetim Sistemi Yazılımının Seçilmesi

Depo yönetim sistemleri, stokların en iyi şekilde yönetilmesi adına en önem taşıyan unsurların başında gelirler. Bunun yanı sıra ürünlerin güvenliği, depo hareketleri, stok verileri ve daha birçok detayı depo yönetim sistemleri sayesinde çok daha detaylı bir şekilde incelenebilir. E-ticaret işletmelerinin ise depo yönetim sistemi seçerken, depo yapılarına ve e-ticaret operasyonlarına en uygun olan yazılımı tercih etmeleri büyük önem taşır. Doğru bir depo yönetimi zaten direkt olarak önemli bir stok maliyet tasarrufu sağlayacaktır. Doğru bir depo yönetim sistemiyle depoda maliyete yol açan her birimin tek tek analizi yapılabilir ve depoda maliyete neden olan tüm unsurlar, depodan hızlı bir şekilde uzaklaştırılarak, depo maliyetinin düşüşü başarılı bir şekilde sağlanabilir.

Doğru Depo Modeli

E-ticaret işletmelerinin ilk kuruldukları aşamada veya sert bir büyüme yaşadıkları durumlarda doğru depo modeli tercih etmeleri büyük önem taşır. Doğru bir depo modeli; doğru büyüklük, doğru alan kullanımı, doğru raf kullanımı ve daha birçok benzer unsurdan bir araya gelir. Depo modeli konusunda e-ticaret işletmelerinin profesyonel bir yardım almaları son derece önemlidir. Depo modeli konusunda geleceğe yönelik ve optimum bir karar alınması durumunda, olası stok maliyetine neden olacak tüm unsurların daha baştan ortadan kaldırılması söz konusu olacaktır. Haliyle stok maliyeti konusunda henüz ilk adımda tasarruf ortaya çıkacaktır.

Stok Sayımı

E-ticaret işletmelerinin depo yönetim sistemleri sayesinde yüzeysel olarak stok sayımı veya stok durumu hakkında bilgi almaları söz konusu olabilir ancak fiziki stok sayımı, e-ticaret işletmelerinin stok maliyet azaltma konusunda son derece kesin sonuçlara ulaşmalarına yol açacaktır. 6 ayda bir defa, 3 ayda bir defa veya senede bir defa olacak şekilde birçok stok sayım aralığı tercih edilebilir. Yapılan stok sayımları sayesinde stoklarda fazla alan kullanımına neden olan unsurlar tespit edilebilecektir. Stoklarda herhangi bir güvenlik zafiyetinin olup olmadığı da ortaya çıkacaktır. Bunun yanı sıra stok konusunda nasıl daha verimli bir kullanım sağlanacağı da yine stok sayımı ile net bir şekilde tespit edilecektir. Bu yüzden işletmelerin belirli aralıklarla stok sayımı yaparak, stok maliyeti anlamında çözüm odaklı birçok fikir geliştirmeleri, bu fikirleri de stok maliyetini azaltmak adına hataya geçirmeleri söz konusu olur. Öte yandan gözden kaçan ve maliyete neden olan birçok stok probleminin de yine fiziki sayım sayesinde çok kolay bir şekilde tespit edilmesi söz konusu olacaktır.

Dönemsel Fırsatları Göz Önünde Bulundurulması

E-ticaret işletmelerinin dönemsel fırsatları iyi bir şekilde değerlendirmeleri ve stoklarını da yine bu fırsatlara göre dizayn etmeleri son derece önemlidir. Her ürünün ya da sektörün, sene içerisinde belirli dönemlerde aşırı miktarda satışı söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra bazı çevresel veya global faktörlerin, bazı sektörler ya da ürün grupları özelinde talep artışına neden olması da söz konusu olabilir. İşletmelerin ise bu konu özelinde yapmaları gereken, dönemsel fırsatları en iyi şekilde değerlendirebilecekleri bir stok kullanımına imza atmalarıdır.

İşletmeler sektörel anlamda veya çevresel faktörleri iyi bir şekilde gözlemlemeli, doğru zamanda doğru ürün grubunu stoklarına almalıdırlar. Böylelikle ürünün stoklarda çok fazla yük olması gibi bir durumun önüne geçilebilir ve dönemsel fırsatların iyi bir şekilde değerlendirilmesi durumu nedeniyle de yüksek karlılık elde edilebilir. Öte yandan dönemsel fırsatlarda stokların maksimum verimlilik ile kullanılmaması, bu fırsatlardan yeteri kadar yararlanılmaması anlamına gelir. Böylesi bir durum da stok maliyetinin önemli parçalarından biridir. Haliyle işletmelerin dönemsel fırsatları en iyi şekilde değerlendirecekleri bir stok kullanımına gitmeleri, stok maliyetinin ciddi anlamda düşmesi gibi bir sonucu ortaya çıkaracaktır.

Teslim Süresinin Düşürülmesi

Bir ürün ya da ürün grubunun stokta beklediği süre, stoklar genelinde belirli bir maliyet ortaya çıkarması anlamına gelir. Stokların en hızlı şekilde tükenmesi ve tekrar dolması ise belirli bir sipariş döngüsünün ürünüdür. İşletmelerin ise bu siparişlere en hızlı şekilde yanıt vermeleri gerekir. Siparişlere dönüş ve özellikle siparişlerin kargoya iletilme süreleri olabildiğince düşük tutulmalıdır. Ürünlerin paketlenip, direkt olarak kargoya iletilmeleri durumu, artık stok maliyetinin aleyhinize değil lehinize olacak şekilde işlemesi anlamına gelmektedir. Haliyle siparişlerin teslim süresinin düşürülmesi gerekir.

Siparişlerin teslim süresinin düşürülmesi sonucunda stok maliyetlerinde çok ciddi bir azalış söz konusu olacaktır. Öte yandan müşteri memnuniyetinin de bu duruma paralel bir şekilde artması gibi bir durumla karşılaşılacaktır.

Doğru Depo Konumunun Seçilmesi

Depo konumu da depo maliyetine etki eden önemli unsurların başında gelir. Yanlış bir depo konumunun tercih edilmesi, çok daha yüksek stok maliyetlerine yol açabilir. E-ticaret işletmeleri için deponun doğru bir konumda olması büyük önem taşır. Öncelikle mümkünse deponun üreticinize veya tedarikçinize yakın olmasını sağlamanız gerekir. Böyle bir durum özellikle şehir farklılığından ötürü söz konusu değilse, deponuzun kargoya yakın olması durumunu da ön planda tutmanız gerekir. Ürünleri kargoya siz teslim ediyorsanız, hızlı bir teslimat adına bu detay ön planda olmalıdır.

Bunun yanı sıra depo lokasyonu konusunda dikkat edilmesi gereken bir diğer unsur ise depo kiralarıdır veya deponun genel mülk fiyatıdır. Bir deponun direkt şehir merkezinin en işlek caddesinde tercih edilmesi, herhangi bir artı sağlamayacaktır. Hatta stok maliyetinizin ciddi anlamda düşmesine yol açacaktır. E-ticaret işletmeleri adına bölgenin işlek olması vb. detaylar herhangi bir önem taşımaz. E-ticaret işletmeleri hemen hemen her yerde istedikleri depoyu açabilirler. Tüm satışların sanal ortam üzerinden gerçekleşiyor olması, depo konumu konusunda özgürlük anlamına gelir. Deponun kirası veya genel mülk fiyatı düştükçe, depo maliyeti de ciddi oranda düşecektir. Bu yüzden lokasyon olarak doğru bir lokasyon tercihi de stok maliyeti anlamında büyük ölçüde bir tasarruf sağlar.

Doğru Depo Elemanı Sayısı

E-ticaret işletmelerinin en çok atladıkları unsurlardan biri de depoda çalışan eleman sayısıdır. Bir deponun en büyük gider kalemlerinden biri de depoda çalışan eleman sayısıdır. İşletmeler mutlaka depolarında doğru sayıda eleman çalıştırmalıdırlar. Fazla eleman direkt olarak fazla maliyet anlamına gelir. E-ticaret işletmeleri tam olarak ihtiyaç duydukları sayıda eleman çalıştırmalı ve hatta bu konuda bir fikirleri yoksa profesyonel destek almalıdırlar. Özellikle depo yönetim sistemlerinin bu konudaki talimatlarına tam uyum sağlamaları, doğru sayıda depo elemanı çalıştırmaları anlamına gelecektir.

Doğru Raf Tercihi

Doğru raf tercihi de bir e-ticaret işletmesinin stok maliyetini düşürecek en önemli unsurların başında gelir. E-ticaret işletmeleri raf konusunda depo yapısına en uygun ve depodaki tüm alanları iyi bir şekilde değerlendirmelerine olanak sağlayacak olan rafları tercih etmelidirler. Böylesi raflar, stok anlamında çok daha fazla alana yol açacaklardır ve stok maliyetinin de çok ciddi oranda düşmesine yol açacaktır.

İçindekiler

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Başa dön tuşu