Kırıkkale Üniversitesi Ali Akyıldız – İdari Yargılama Hukuku-1 Vize Soruları

0
4659

Kırıkkale Üniversitesi Ali Akyıldız – İdari Yargılama Hukuku-1 Vize Soruları

1- Olay (40 puan) – Memur M, hakkında yürütülmekte olan bir disiplin soruşturması nedeniyle uygulanan görevden uzaklaştırma işleminin iptali için dava açmak istemektedir. Aşağıdaki soruları buna göre cevaplayınız:

1- Bu davada görevli mahkeme hangisidir? Neden?
2- Davacı, bu davada mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı istemiş ve istemi reddedilmiş olsun. Mahkemenin bu kararına karşı memur M ne yapabilir?
3- Yapılan yargılama sonucunda mahkemece davanın reddine karar verilmiştir. Bu karara karşı kim nereye başvurabilir? Nasıl?
4- Dava konusu M’nin başka bir ile atanmasına ilişkin olsaydı, yukarıdaki soruların cevabı değişir miydi?

_____________________________________________

2- Toplam (60 puan)

1- Danıştay dava 12. Dairesinde, vatandaş V’nin iki davası bulunmaktadır. Daire, bunlardan birisine ilk derece mahkemesi olarak bakmakta, diğerini ise temyizen incelemektedir. Vatandaş V, her iki dosyada da yürütmeyi durdurma talep etmiştir. Her iki talebi de reddedilmiştir. V, bu red kararlarına karşı hangi sürede nereye başvuracaktır? Niçin?

2- Vergi mükellefi M hakkında, kendisine tahakkuk ettirilen vergiyi süresinde ödemediği gerekçesiyle 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsisi Usulü Hakkında Kanun uyarınca idare tarafından Haviz ve İcra işlemleri uygulanmıştır. Mükellef M, idarenin bu işlemlerine karşı hangi mahkemede dava açabilir? Niçin?

3- Mükellef M, aylehine, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından taviz bedeli alacağı adı altında bir borç tahakkuk ettirilmiş ve bub orca 6183 sayılı kanuna göre gecikme faizi de uygulanarak ödeme emir gönderilmiştir. Mükellef M, idarenin bu işlemine karşı da dava açmak istediğinde, davasını hangi mahkemede açacaktır?

4- Aşağıdaki kavramları kısaca izah ediniz. (30 puan)

a- olumsuz görev uyuşmazlığı b- fiili yol c- hükümet tasarrufları


Sponsorlu bağlantılarUnibilgi'yi sosyal medyadan takip ederek güncel duyurulara hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Twitter→ twitter.com/unibilgi
Instagram→ instagram.com/unibilginet

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin
İsim