Türkiye Ekonomisi İle İlgili Kurum Sınavlarında Çıkmış Soruları

0
6656

TÜRKİYE EKONOMİSİ İLE İLGİLİ KURUM SINAVLARINDA ÇIKMIŞ SORULAR

1. Aşağıdakilerden hangisi 24 Ocak 1980 tarihinde uygulamaya konulan istikrar programının öngördüğü uygulamalar arasında yer almaz? (KİK, 2006)

[a] Emek piyasasının serbestleştirilmesi

[b] Finans piyasalarının serbestleştirilmesi

[c] Sermaye piyasalarının serbestleştirilmesi

[d] Tarım reformunun yapılması

[e] Kamu sektörünün daraltılması


2.Aşağıdakilerden hangisi, 24 Ocak 1980 ekonomik programında ihracatın teşvik edilmesi yönünde uygulanan politikalardan biri değildir? (KPSS, 2005)

[a] İç talebi daraltıcı para ve maliye politikaları

[b] TL’nin yabancı paralar karşısında değerinin düşürülmesi

[c] Ücret gelirlerinin göreli olarak azaltılması

[d] İhraç mallan üretim giderlerine vergi muafiyeti uygulama;

[e] İç rekabeti arttıracak önlemler


3.Aşağıdakilerden hangisi 24 Ocak 1980’de başlayan dönemin uygulamalarından biri değildir? (TODAİE, 2007)

[a] Fiyatlama sürecinin piyasa koşullarına bırakılması

[b] Türk Lirasının yabancı paralar karşısında değerlenmesi

[c] Faiz oranlarının yükseltilmesi

[d] İşgücü fiyatının düşük tutulması

[e]İhracatın artırılması


4.Aşağıdakilerden hangisi 24 Ocak 1980 kararları ile uygulamaya konan ekonomi politikalarından biridir? (İç Denetçilik, 2011)

[a] Yerli sanayinin korunmasından vazgeçilmesi

[b] Merkez Bankasının açık piyasa işlemlerine son vermesi

[c] Yabancı sermaye girişleri üzerindeki tüm sınırlamaların kaldırılması

[d] İhracata ödenen vergi iadesinin kaldırılması

[e] Merkez Bankasının Hazine’ye kredi vermesinin durdurulması

5.Aşağıdakilerden hangisi 24 Ocak 1980 Kararları ile başlayan dönüşüm sürecinde uygulanan ekonomi politikalarından biri değildir? (Kaymakamlık, 2010)

[a] Devletin mali yükünün azaltılması amacıyla özelleştirme çalışmalarına başlanması

[b] Yatırımların teşvik etmek amacıyla yabancı sermaye girişlerine kolaylık sağlanması

[c] KİT’lerin faaliyetlerinin sınırlandırılması

[d] Finansal piyasalarda derinlik sağlamak amacıyla TCMB’nin yürüttüğü açık piyasa işlemlerine son verilmesi

[e] İhracatı özendirmek için ihraç mallarına vergi iadesi desteği verilmesi

1. D     2. E     3. B     4. A     5. D


Sponsorlu bağlantılarUnibilgi'yi sosyal medyadan takip ederek güncel duyurulara hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Twitter→ twitter.com/unibilgi
Instagram→ instagram.com/unibilginet

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin
İsim