Vize-Final Soruları

Türkiye Ekonomisi İle İlgili Kurum Sınavlarında Çıkmış Soruları

TÜRKİYE EKONOMİSİ İLE İLGİLİ KURUM SINAVLARINDA ÇIKMIŞ SORULAR

1. Aşağıdakilerden hangisi 24 Ocak 1980 tarihinde uygulamaya konulan istikrar programının öngördüğü uygulamalar arasında yer almaz? (KİK, 2006)

[a] Emek piyasasının serbestleştirilmesi

[b] Finans piyasalarının serbestleştirilmesi

[c] Sermaye piyasalarının serbestleştirilmesi

[d] Tarım reformunun yapılması

[e] Kamu sektörünün daraltılması


2.Aşağıdakilerden hangisi, 24 Ocak 1980 ekonomik programında ihracatın teşvik edilmesi yönünde uygulanan politikalardan biri değildir? (KPSS, 2005)

[a] İç talebi daraltıcı para ve maliye politikaları

[b] TL’nin yabancı paralar karşısında değerinin düşürülmesi

[c] Ücret gelirlerinin göreli olarak azaltılması

[d] İhraç mallan üretim giderlerine vergi muafiyeti uygulama;

[e] İç rekabeti arttıracak önlemler


3.Aşağıdakilerden hangisi 24 Ocak 1980’de başlayan dönemin uygulamalarından biri değildir? (TODAİE, 2007)

[a] Fiyatlama sürecinin piyasa koşullarına bırakılması

[b] Türk Lirasının yabancı paralar karşısında değerlenmesi

[c] Faiz oranlarının yükseltilmesi

[d] İşgücü fiyatının düşük tutulması

[e]İhracatın artırılması


4.Aşağıdakilerden hangisi 24 Ocak 1980 kararları ile uygulamaya konan ekonomi politikalarından biridir? (İç Denetçilik, 2011)

[a] Yerli sanayinin korunmasından vazgeçilmesi

[b] Merkez Bankasının açık piyasa işlemlerine son vermesi

[c] Yabancı sermaye girişleri üzerindeki tüm sınırlamaların kaldırılması

[d] İhracata ödenen vergi iadesinin kaldırılması

[e] Merkez Bankasının Hazine’ye kredi vermesinin durdurulması

5.Aşağıdakilerden hangisi 24 Ocak 1980 Kararları ile başlayan dönüşüm sürecinde uygulanan ekonomi politikalarından biri değildir? (Kaymakamlık, 2010)

[a] Devletin mali yükünün azaltılması amacıyla özelleştirme çalışmalarına başlanması

[b] Yatırımların teşvik etmek amacıyla yabancı sermaye girişlerine kolaylık sağlanması

[c] KİT’lerin faaliyetlerinin sınırlandırılması

[d] Finansal piyasalarda derinlik sağlamak amacıyla TCMB’nin yürüttüğü açık piyasa işlemlerine son verilmesi

[e] İhracatı özendirmek için ihraç mallarına vergi iadesi desteği verilmesi

1. D     2. E     3. B     4. A     5. D

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Başa dön tuşu

This will close in 6 seconds