Verginin Tarhı

0
3665

Beyana dayanan tarh
vergi matrahının mükellefçe saptanıp bildirilmesi işlemidir. Vergi; vergi dairesi tarafından tarh edilir.
Mükellefler kural olarak beyana dayanan tarha karşı dava açamazlar. Ancak vergi hatası olması ve ihtirazı kayıtla beyanname verilmesi bu durumların istisnası niteliğindedir.
Beyannamenin verilmesiyle tarh ve tahakkuk aşaması birlikte gerçekleşmektedir.
Beyanname üzerinden tahakkuk fişi kesilir.

Re’sen Tarh
BEYANA DAYALI VERGiLERDE, mükellefin defter, kayıt, belgelere dayanılarak tespitine imkan bulunmayan hallerde verginin matrahının takdir komisyonları tarafından tarh edilmesidir.
(kanuni süre içinde beyanname verilmemişse, tutulması zorunlu defterlerin tamamının veya bir kısmının tutulmaması, beyan edilen matrahın yazmaması, matrahta usulsüzlük tespit edilmesi)

İkmalen Tarh
Bir vergi tarh edildikten sonra defter, kayıt ve belgelere dayanılarak matrahın eksik hesaplandığının tespit edilmesi sonuncu verginin TEKRAR tarh edilmesidir. İkmalen tarh ikinci defa vergi alınmasıdır.
Mükellef dava açma süresi içinde dava açmazsa vergi kesinleşir.

İdarece Tarh
Mükellefin kanunen belirtilen sürede vergi idaresine müracaat etmemesi ve vergi ödevlerini yerine getirmemesi nedeniyle verginin idare tarafından hesaplanmasıdır.


Sponsorlu bağlantılarUnibilgi'yi sosyal medyadan takip ederek güncel duyurulara hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Twitter→ twitter.com/unibilgi
Instagram→ instagram.com/unibilginet