Yerinden Yönetimin Sakıncaları

0
4316

Yerinden Yönetimin Sakıncaları nelerdir?

– Üniter yapısı ve ülke bütünlüğünü sarsma tehlikesi vardır.
– Hizmetler yeknesak yürütülemez.
– Mali denetiminde güçlükler yaşanması söz konusu olur.
– Partizanca uygulamalara yol açabilir.
– Hizmetler uzun dönemli planlamalardan uzak, anlık gereksinimler dahilinde sürdürülür.