Haberler

Genel Ortalama İle (GANO) Üniversiteler Arası Yatay Geçiş Detayları

Kurumlar arası yatay geçiş olarak da adlandırılan ortalama ile yatay geçiş, öğrencilerin belirli şartları sağlamak şartıyla farklı üniversitedeki eşdeğer bir programa geçişine imkan tanıyan bir uygulamadır. (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine geçiş gibi)

Bu içerikte ortalama ile yatay geçişin şartları, yatay geçişin hangi tarihler arasında yapılacağı, hangi sınıflarda yatay geçiş yapılabileceği, yatay geçiş başvurularının nasıl yapılacağı ve yatay geçişte istenilen belgelerin neler olacağı ile ilgili detaylı bir içerik oluşturmaya çalıştık. Sorularınız varsa yazının alt kısmında yer alan yorum kısmına yazabilirsiniz. En kısa zamanda dönüş yapacağız.

Ortalama (AGNO-GANO) ile yatay geçiş hakkındaki bilgilere başlamadan önce “Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş” hakkında bir anektod vermek gerek diye düşündük. Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş, üniversiteye girdiğiniz yıl aldığınız puanla üniversite/bölüm değiştirmenize imkan tanımaktadır. MYP ile yatay geçiş hakkında detaylı bilgi için bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.

YouTube video

Yatay Geçişte Ortalamamızın Kaç Olması Gerekiyor?

 • Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) ile yatay geçişte her üniversitenin farklı taban ortalaması şartı bulunmaktadır.
 • Yatay Geçişte ortalamanızın 100 üzerinden değerlendirme yapılan üniversitelerde en az 60; 4.00’lük sistemde değerlendirme yapılan üniversitelerde ise en az 2.00 olmak zorundadır.
 • Örneğin Ege Üniversitesi yatay geçiş için 100 üzerinden en az 75 ortalama şartı koymaktadır. Adnan Menderes Üniversitesi ise yatay geçiş için 4.00 üzerinden en az 2.30 ortalama istemektedir. Vakıf Üniversitelerinde taban ortalaması genellikle daha yüksektir.
 • Geçiş yapacağınız üniversitenin yatay geçişlerdeki senato kararlarına üniversitenin internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Genellikle söz konusu bilgiler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (oidb) bağlantısında yer almaktadır.
 • Yukarıdaki bilgiler lisans programlarına aittir. Önlisans programlarına geçişlerde daha düşük ortalama istenmektedir.
 • Değerli arkadaşlar açık konuşmak gerekirse söz konusu taban puanlarının çok fazla bir ehemmiyeti bulunmamakta. Üniversiteler her bölüm için sınırlı sayıda yatay geçiş kontenjanı açtığı için ortalamanızın yüksek olması gerekmekte. Bu yüzden eğer daha iyi bir üniversiteye geçiş yapmak istiyorsanız ortalamanızı 3.50 üzerinden tutmanızı öneriyorum.

Ortalama İle Yatay Geçişte YKS Puanı Önemli mi?

Üniversitelerin büyük çoğunluğu ortalama ile yatay geçiş başvurusu yapanları daha adil sıralamak adına YKS puanı, dil yeterliliği gibi ek şartlar istemektedir. En adil sistem de budur. Örnek vermek gerekirse Şırnak Üniversitesi İktisat bölümünde okuyan X öğrencinin ortalaması 4.00, İstanbul Üniversitesi İktisat bölümünde okuyan Y öğrencinin ortalaması 3.99 ve her iki öğrenci de ODTÜ İktisat bölümüne ortalama ile yatay geçiş yapmak istiyor. Sizce ODTÜ yönetimi hangi öğrenciyi alır?

Şu bir gerçek ki İstanbul, Ankara ve İzmir’deki devlet üniversitelerinin kalitesi (Anadolu’daki birkaç üniversiteyi değerlendirme dışı tutarsak) diğer üniversitelere göre çok daha iyi. Ayrıca söz konusu üniversitelerde dersler de ciddi anlamda zor.

Hazırlıkta Yatay Geçiş Yapabilir miyim?

 • Hazırlık sınıfında ortalama ile farklı bir üniversiteye yatay geçiş yapamazsınız. YÖK’ün bu çerçevede belirlediği bazı kurallar var. Ortalama ile yatay geçiş yapabilmeniz için belirli bir ortalamanızın olması gerekmekte. Hazırlık sınıfı ortalamaya dahil edilmediği için hazırlık sınıfında gano ile yatay geçiş imkanı bulunmamaktadır.
 • Ancak hazırlık sınıfında merkezi yerleştirme puanıyla (Ek-1 madde) yatay geçiş yapabilirsiniz. Detaylarına yazının üst kısmındaki kırmızı bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Kaçıncı Sınıfta Ortalama İle Yatay Geçiş Yapabilirim?

Bu kriter önlisans ve lisans programları için farklılık göstermektedir.

 • 4 yıllık eğitim veren lisans bölümünde yalnızca 2. ve 3.sınıfta geçiş yapabilirsiniz. Eğitim yılı 2 yarıyıldan ve toplamda 8 yarıyıldan oluşmaktadır. Eğer 4 yıllık eğitim veren lisans bölümünde okuyorsanız yalnızca 3, 4, 5 ve 6.yarıyıllarda ortalama ile yatay geçiş yapabilirsiniz.
 • 5 yıllık eğitim veren lisans bölümünde yalnızca 2, 3, ve 4.sınıfta geçiş yapabilirsiniz. Eğitim yılı 2 yarıyıldan ve toplamda 10 yarıyıldan oluşmaktadır. Eğer 5 yıllık eğitim veren lisans bölümünde okuyorsanız yalnızca 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. yarıyıllarda ortalama ile yatay geçiş yapabilirsiniz.
 • 6 yıllık eğitim veren lisans bölümünde yalnızca 2, 3, 4 ve 5. sınıfta geçiş yapabilirsiniz. Eğitim yılı 2 yarıyıldan ve toplamda 12 yarıyıldan oluşmaktadır. Eğer 6 yıllık eğitim veren lisans bölümünde okuyorsanız yalnızca 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. yarıyıllarda ortalama ile yatay geçiş yapabilirsiniz.
 • 2 yıllık eğitim veren önlisans bölümünde ise yalnızca 2 ve 3.yarıyıllarda (1.yılın bahar dönemi ve 2.yılın güz dönemi) ortalama ile yatay geçiş yapabilirsiniz.

Alttan Dersim Varsa Ortalama İle Yatay Geçiş Yapabilir miyim?

“Alttan dersi olanlar ortalama ile yatay geçişe başvuramaz.” tarzında genel bir kural olmamakla birlikte inceleme yaptığım tüm üniversiteler ortalama ile yatay geçişte alttan dersinin olmaması özel şartı getirmiş durumda.

 • Tüm üniversiteleri bağlayan bir kural olmamakla birlikte üniversitelerin getirdiği özel şartlarda eğer alttan dersiniz varsa ortalama ile yatay geçiş yapma imkanınız bulunmamaktadır.
 • Hatta inceleme yaparken dikkat ettiğim bir konuyu da yeri gelmişken paylaşalım. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesindeki bir bölüme ortalama ile yatay geçiş yapmak istiyorsanız transkriptinizde yer alan derslerin tamamını en az “CC” harf notu ile geçmeniz gerekir şartı eklenmiş. Üniversiteler bu şekilde belirli şartlar koyabilir.

Ortalama İle Yatay Geçişler Ne Zaman Yapılıyor?

Genel ortalama ile yatay geçişlerin hangi tarihlerde yapılacağı üniversitelerin inisiyatifindedir. Bu yüzden her üniversitenin yatay geçiş başvuruları farklı tarihlerde yapılmaktadır.

 • Güz dönemi için yatay geçiş başvuruları genellikle temmuz ayı sonu – ağustos ayı ortası aralarında yapılmaktadır.
 • Bahar dönemi için yatay geçiş başvuruları ise ocak ayı sonu – şubat ayı ortası aralarında yapılmaktadır.

Tüm üniversitelerin geçiş takvimi farklı olduğu için geçiş yapmak istediğiniz üniversitenin internet sitesini bu tarihler aralığında sık sık ziyaret etmelisiniz. Eğer geçiş yapmak istediğiniz üniversitenin sitesinde bir bilgiye ulaşamazsanız öğrenci işlerini arayarak bilgi alabilirsiniz.

Ortalama İle Yatay Geçiş Kontenjanları

3 Mart 2019 tarihli Resmî Gazete’de Kurumlararası Yatay Geçiş Kontenjanları belirtilmiştir.

 • Her yıl düzenli olarak ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıflar için ÖSYM giriş genel kontenjanı 50 ve 50’den az olan diploma programlarda 2,
 • 51 ve 100 arası olan programlarda 3,
 • 101 ve üzerinde olan diploma programlarda ise 4 kurumlar arası yatay geçiş kontenjanı Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.
 • Ancak Üniversitenin fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarının ilgili kurulları, geçişin yapılacağı diploma programının giriş yılındaki kontenjanı ile yatay geçiş kontenjanı belirlenen yarıyıla kadar, programdan ilişiği kesilen veya ayrılan öğrenci sayıları ile bu yarıyıl içinde yatay geçiş yoluyla gelmiş olan öğrenci sayıları arasındaki farkı aşmayacak biçimde ilave kontenjan belirleyebilirler. İlave kontenjan belirlenmesi halinde bu kontenjanlar en geç Haziran ayının otuzuncu günü mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kuruluna bildirilir. Ön lisans diploma programları için ikinci yarıyılda açılması istenen ilave yatay geçiş kontenjanları ise ilgili kurul tarafından belirlenerek, en geç Aralık ayının otuz birinci günü mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.

Ortalama İle Yatay Geçişe Çok Fazla Başvuru Yapılırsa Değerlendirme Nasıl Yapılır?

Kurumlar arası yatay geçiş değerlendirme sonuçları, geçerli başvurusu olan tüm adayların isimleri, değerlendirmede esas alınan puanlara göre sıralanmış biçimde üniversitenin internet sayfasında ilan edilir.

Başvurularla ilgili ön değerlendirmeyi, bu Yönetmelik çerçevesinde, ilgili yönetim kurulları tarafından oluşturulan komisyonlar yapar. Başvurular, adayların genel not ortalaması ve eğer varsa geçmek istediği programın ortak derslerindeki başarısı dikkate alınarak Senato tarafından belirlenmiş olan kriterine göre değerlendirilir ve ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır.

Yeterli şartları taşıyan aday olması halinde aynı sayıda asıl ve yedek aday belirlenir. Takvimde belirlenen süre içinde başvurmayan asıl adaylar yerine yedeklerin başvurusu alınır. Yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilerin intibak programları, bu öğrencilerin yeni akademik yarıyıla diğer öğrencilerle aynı tarihte başlamasını sağlayacak biçimde yapılır.

Örneğin kurumlar arası yatay geçiş kontenjanı olarak geçiş yapmak istediğiniz üniversitede 4 kişilik kontenjan açıldıysa ve 100 kişilik bir başvuru yapıldıysa başvuru yapan öğrenciler arasında not ortalaması ile birlikte senato tarafından belirlenen kriterlere göre yapılan değerlendirme sonucunda 4 kişilik asil ve 4 kişilik yedek liste açıklanır. 

Yabancı Dilde Eğitim Veren Bir Bölüme Ortalama İle Yatay Geçiş Yapmak

Üniversitelerin yabancı dilde eğitim veren bir bölümüne ortalama ile yatay geçiş yapmak isterseniz öncelikle üniversitenin yeterlilik sınavına girmeniz gerekmektedir. Geçiş yapmadan önceki üniversitenizde hazırlık okusanız dahi buna bakılmaz. Dil konusundaki yetkinliğinizi kanıtlamanız gerekmektedir. Çünkü her üniversitenin farklı yabancı dil eğitimi bulunmakta. Özetle ODTÜ ile Iğdır Üniversitesinin yabancı dil eğitim kalitesi çok farklıdır.

Bazı üniversiteler YDS ve TOEFL gibi sınavlardan belirli bir puanı almış olmak kaydıyla yabancı dil yeterliliğini gösteren belgeleri kabul etmektedir. Bu bilgilere üniversitelerin yatay geçişle ilgili yayınladıkları bilgilerden ulaşabilirsiniz.

Türkçe Eğitim Veren Bir Bölümden Kısmi ya da %100 İngilizce Eğitim Veren Bir Bölüme Ortalama İle Yatay Geçiş Yapılabilir mi?

Hayır yapılamaz. Bu yüzden Türkçe eğitim veren bir bölüme geçiş yapmanız gerekmektedir. Ancak Merkezi Yerleştirme Puanıyla bu şekilde bir geçiş yapabilirsiniz. MYP ile yatay geçişin detaylarına yazının üstünde yer alan kırmızı bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Kaç Defa Ortalama İle Yatay Geçiş Yapabilirim?

“Kurumlararası yatay geçiş” veya daha çok bilinen tabirler “ortalama ile yatay geçiş” birden fazla yapılabilir. Burada önemli olan konu hangi sınıflarda yatay geçiş yapılabileceğidir. Yazının başlangıcında yer alan “hangi sınıflarda ortalama ile yatay geçiş yapabilirim?” başlıklı yazının içeriğinde yer alan sınıfları dikkate alarak birden fazla yatay geçiş yapabilirsiniz.

Sınıf Tekrarı Yapan Bir Öğrenci Kurumlararası Yatay Geçiş Yapabilir mi?

Sınıfta kalan bir öğrenci kurumlararası yatay geçiş yapamaz.

Kaydımı Dondurursam Ortalama İle Yatay Geçiş Yapabilir miyim?

Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez. Yani herhangi bir sebeple kaydını donduran öğrenciler de ortalama ile farklı bir üniversiteye yatay geçiş yapabilir.

Disiplin Cezası Almış Bir Öğrenci Ortalama İle Yatay Geçiş Yapabilir mi?

İsim yapmış 10’un üzerinde üniversitenin yatay geçiş yönetmeliğinde şu ibare yer almakta: “Disiplin cezası almış bir öğrenci ortalama ile yatay geçiş yapamaz!”

Devlet Üniversitesinden Vakıf Üniversitesine Ortalama İle Yatay Geçiş Yapılır mı?

Evet geçiş yapabilirsiniz. Ancak burslu geçiş yapabilen çok az üniversite var. Bunun da şartları ağır.

Vakıf Üniversiteleri Arası Ortalama İle Yatay Geçiş Yaparsam Bursum Ne Olur?

A Vakıf Üniversitesinden B Vakıf Üniversitesine ortalama ile yatay geçiş yapmanız durumunda burslu okuyup okumama durumu geçiş yapacağınız üniversitenin inisiyatifindedir. Yatay Geçiş şartlarında mutlaka bu maddeye yer verilmekte. Detaylı inceleyerek bu konuda kararınızı verebilirsiniz.

Birinci Öğretim Bölümü Okurken İkinci Öğretim Bölümüne Ortalama İle Yatay Geçiş Yapabilir miyim?

Üniversitedeki aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.

İkinci Öğretim Bölümü Okurken Birinci Öğretim Bölümüne Ortalama İle Yatay Geçiş Yapabilir miyim?

Üniversitede ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.

Yatay Geçiş Başvuruları Nereden Yapılıyor?

Yatay Geçiş Başvuruları, geçiş yapmak istediğiniz üniversitenizin web sitesi üzerinden senatonun belirlediği tarihler arasında yapılmaktadır. Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için ek başvurular açılmamaktadır. Bu yüzden yatay geçiş başvuru tarihlerini kaçırmamanız gerekmekte.

Ortalama İle Yatay Geçiş Yaptıktan Sonra Pişman Olursam Eski Üniversiteme Geri Dönebilir miyim?

Kurumlararası yatay geçiş yaptıktan sonra pişman olmanız durumunda her üniversite geri dönüş için belirli bir süre tanımaktadır. Önce geçiş yapılan üniversiteye yatay geçişin iptali; sonrasında da geri dönmek istediğiniz üniversiteye kayıt yenilemek için dilekçe vermeniz gerekiyor.

Açıkçası geri dönme ihtimaliniz hiç olmayabilir. Üniversite senatolarının belirlediği şartları dikkatli okumalısınız.

Yatay Geçiş İçin İstenilen Belgeler Nelerdir?

Her üniversite ortalama ile yatay geçiş sürecinde farklı belgeler isteyebilir. Genel olarak istenilen belgeler şu şekilde;

 • 1- Halen Kayıtlı bulunduğu Yükseköğrenim Kurumundan almış olduğu onaylı Öğrenci Belgesi.(Son 6 ay içerisinde alınmış olması)
 • 2- Nüfus cüzdanının arkalı önlü fotokopisi
 • 3- Öğrencinin üniversiteye yerleştiği yıla ait ÖSYS sonuç belgesi
 • 4- Transkript
 • 5- Disiplin cezası almadığına dair belge
 • 6- Birinci öğretim kontenjanına başvuru yapacak 2. öğretim öğrencilerinin %10’luk dilime girdiklerine dair yazı
 • 7- 6 adet 4,5 x 6 cm ebatında fotoğraf
 • 8- Yatay geçiş yapmasına engel yoktur yazısı
 • 9- Lise diploma fotokopisi

Yatay Geçiş Başvuru Formu Örneği

Yatay Geçiş Başvuru formu örneğinde başvuru şekli kısmı çok önemlidir. Eğer not ortalaması ile Türkiye’deki herhangi bir üniversiteden yine Türkiye’deki bir üniversiteye geçiş yapmak istiyorsanız “Kurumlararası Yurtiçi Yatay Geçiş” kutucuğuna tik atmanız gerekmektedir.

Başvuru formu sadece fikir edinebilmeniz amacıyla paylaşılmıştır. Bu formu kendi üniversitenizin sitesinden indirmeniz gerekmekte!

İçindekiler

İlgili Makaleler

117 Yorum

 1. 2.sınıfta yatay geçiş yapmak istiyorum 1. Sınıf not ortalamam etkiler mi

 2. ben Gano ile yatay geçiş yaptım bir kere gelecek sene tekrar yatay geçiş yapabilirmiyim ?

 3. Merhaba
  Ağrı içü ye geçiş yaptım başvurum kabul edildi fakat kaçıncı sınıftan başlayacağımı göremiyorum 2. Sınıf için başvuru yapmıştım 1. Sınıfı tekrar etme gibi bir durum olabilir mi

 4. ek madde 1 gno ile geçiş yaptıktan sonra ortalama ile bir daha geçiş yapabilirmiyim yada ek madde 1 ile geçiş yaptıktan sonra üniversite için yetenek sınavını geçersem gidebilirmiyim

 5. hocam şimdi sözel bir bölümden eşit ağırlık bölümüne geçiş yapabiliyor muyuz ?

 6. Merhabalar, ben 2 yıllık bir üniversitede okuyorum ve yatay geçiş yapmak istiyorum fakat bana denilene göre 1. yılımın bitmesi gerekiyordu birinci yılım bitmek üzere fakat yatay geçiş başvuruları sanırım ocak ve şubat ayındaymış hala kafama yatmadı açıklayabilir misiniz acaba başvuruyu kaçırdım mı ? hatta tam başvuru yapıyordum ama kurumiçi olduğunu söylediler
  bir tane daha sorum var hem genel ortalmaya göre hemde yks notuyla aynı anda yatay geçiş yapabiliyor muyum ?

 7. Merhaba, Maltepe üniversitesinde gastronomi okuyorum. Bölümüm türkçe. Fakat İngilizce eğitim veren üniversiteye geçemeyeceğimizi söylemişsiniz hocam, bi sorum olacak. Ben %50 bursluyum ama benim Yeditepe %50ye sıralamam yetmiyor. Ganom yüksek olursa tamamen ücretli program için başvursam burs verirler mi? neden illa türkçe bölüme geçmem gerek onu da anlayamıyorum:(

 8. Merhaba hocam kolay gelsin ben DGS ile makine mühendisliği bölümüne geçiş yaptım yatay geçiş yapmak istiyor ama DGS puanım geçeceğim ünv yetmiyor ondan dolayı agno ile geçiş yapmam lazım ilk dönem geçiş yapabilir miyim
  Birde tekrar DGS ye girip istediğim üniversitesi’yi kazandığım taktirde okuduğum üniversitesiden ve meslek yüksekokulundan aldığım derslerin kredileri yettiği takdirde muaf ettirme şansım varmı yok sa sıfırdan mi başlarım şimdiden teşekkür ederim iyi çalışmalar

 9. Kurumiçi yatay geçiş yapmak istiyorum ftr 1. Sınıfım ilk dönemin sonunda yapabiliyor muyum yoksa 2. Sınıfa başlamadan mı

 10. Yatay geçişte bir alt sınıfa geçilebilir mi? Yani 3. Sınıfın bahar dönemi yerine 2. Sınıf bahar dönemine??

 11. merhaba ben istanbulda yüzde elli burs ile diyetisyenlik okuyorum ve devlet üniversitesine geçiş yapmak istiyorum ama yks puanım düşük. çok çalışıp ortalamamı yüksek tutarsam yatay geçiş yapma şansım olur mu?

 12. Ben 2 yıllık üniversite okuyorum 2. Senesindeyim dersler başladı ortalama ile geçiş yapabilirmiyim genede

 13. Merhaba ben şuan 2 yıllık ağız ve diş sağlığı kazandım ama memnun değilim şuan aşırı derecede avukat olmak istiyorum zaten sinava calisarak girmedim aile baskisi yuzunden mezuna da birakamadım yatay geçişle yapabilir miyim bunu bir ihtimal var mmı acaba

 14. Yatay geçişte yks sıralamasımı yoksa puanmı dikkate alınıyor.2020 eczacılık 72bin sıralama 427 puanla yerleştim. ama 2021 aynı bölüm 67 bin sıralama 373 puanla ögrenci aldı. puanıma göre istediğim bir bölüme geçiş yapabiliyorum ama sıralamaya göre yapamıyorum.hangisi gecerli acaba

 15. Hocam merhaba ben 4 yıllık ebelik bölümü okuyorum şu an 2.sınıfım 3.sınıfa geçerken yatay geçiş yapmak istiyorum ama 1.sınıftaki not ortalamam 2.sınıf not ortalamama etki ediyor mu yatay geçiş için

 16. Okuduğum bölümden başka bir üniversitenin farklı bir bölümüne gano ile başvuru yapabilir miyim.

 17. Mrb . Kıbrıs tabir ünv. Gastronomi ve mut. San. pr.okuyorum gano ile 9 eylül gatro. ve mut. san. pr. başvurdum yurtdışı yatay geçişiçin 3 başvuru var 2kişi alınacaktı. Ünv. not ort. sıralamış ANCAK SINAV YAPACAĞINI AÇIKLAMIŞTIR. Sınavda ne soracaklarını sorduk.1.sınıf konuları dediler ancak; daha çok uygulamalı bilgilerden sorarak ters köşe yapıldık. Kaç puan aldığımız daha açıklanmadı ancak neden sınav yapıldı anlayamadık. Başvuru 3 kontenjan 2 sınava giren iki kişi (60 barajı kondu. not ortalaması x%50 si + yazılı sınavdan alınan notun x% 50 sinin toplamı toplamda 60 olması gerekiyormuş) bilen bir arkadaş varsa yanıtlarsa sevinirim. böyle bir sınav hiç bir üniversite yapmazken 9 eylül neden yapıyor. Hakkı var mı? İtiraz hakkında ne yapabilirim. Teşekkür ederiz.

 18. Yatay geçişler 2021 /2022 yılı başvuruları nezaman? Blgilendiriseniz sevinirim teşekkürler

 19. Merhaba ben myp ile 2 yıllıktan 4 yıllığa yatay geçiş yaptım. Bu yüzden ilk dönem görmediğim alttan derslerim var. Ganoyla yatay geçiş yapmak istiyorum. Bu görmediğim dersler ganoyla yatay geçişe engel mıdır? Ganoyla yatay geçiş de bütün derslerden başarılı olma şartı varmış. Teşekkürler…

 20. Hocam merhaba ben 2 sınıfa geçecem aynı dönemde birkaç üniversiteside yatay geçiş şansımı deniyebilirmiyim. Mesela yatay geçiş için hem akdenize hem maramaraya hemde Konya ya yani birden fazla Üniye yapabilitmiyim

 21. Şuan 1. Sınıfı bitirdim İngilizce dersini muafiyet sınavıyla geçtim. Yatay geçiş yaptığım üniversitede ingilizce dersinden muaf sayılır mıyım ? Yoksa dersi tekrar mı almam gerekir ?

 22. Merhaba ben vakıf üniversitesinden devlet üniversitesine ortalama ile geçiş yapmak istiyorum alttan dersimde bulunmakta oluyor mu acaba

 23. Hocam merhaba ben bilgisayar mühendisliği okuyorum ve farklı üniversiteye başvuracağım hem sınav puanımla hemde ortalamayla yatay geçişe başvursam olur mu hangisi gelirse diye şansımı arttırmak için bu arada geçeceğim üniversitenin puanı benimkinden düşük
  birde bi sorum daha var bu istenilen belgeleri okula gidip almamız falan mı gerekiyor pandemi sürecinden dolayı online halledilebiliyor mu teşekkürler şimdiden

 24. Bolu üniversitesi yatay geçişte tek ganoyamı bakıyor yoksa yerleştirme puanı ile ortak mı hesaplıyor

 25. Merhaba hocam benim ortalamam 3,70 civarı 2 kredilik bir dersten DC ile koşullu geçtim bu genel olarak üniversitelere bakılırsa bir sıkıntı yaratabilir mi (çukurova üniversitesi önceliğim)

 26. Ben agno ile yatay geçiş yaptım ve başka üniversiteye gitmek istiyorum şuan bir üniversitenin öğrenci işlerini aradım bana tekrar agno ile yapılamaz dedi ama siz burda yapılabilir demişsiniz.

 27. Merhaba. Önceki araştırmalarımda yabancı üniversitelerde benzer bölümler olmak şartıyla geçişleri yüksek lisanslari falan okumuştum bununla ilgili soru sormak istiyorum. Örneğin ben Hacettepe biyoloji kazandım ama veterinerlik okumak istiyorum. Bir sene sonra nor ortalamam ile orgenin Adnan Menderes veterinerlige geçiş yapabilir miyim?

 28. Merhaba hocam siyaset bilimi kamu yönetiminden dönem notlarımızı yüksek tutarak hukuk fakültesine yatay geçiş yapabilir miyiz? Yapabilirsek hangi üniversiteler yapıyorum yardımcı olur musunuz? Şimdiden teşekkürler

 29. Merhaba size çok önemli bi şey soracağım ben vakıf üni de tıp okuyorum 2. sınıfta kaldım tekrar okuğum yıl notlarımı yüksek tutsam devlete geçebilir miyim? Yani önceden kalmış olmam sonraki sene için yatay geçişe engel olur mu ?

 30. Hocam merhabalar ortalamam 3.08 olup yaz okulunda üstten ders alıp aynı zamanda Yatay geçiş başvurusu yapabiliyor muyuz? Üsten aldığımız dersin notlarının girilip girilmemesi yatay geçişe engel mi

 31. geçen yıl myp ile özel bir üniversiteye yatay geçiş yaptım.İkinci kez myp ile başka bir üniversiteye başka bir bölüme tekrar yatay geçiş yapabilirmiyim? Veya Gano ile başka bir üniversiteye tekrar yatay geçiş yapabilirmiyim)

 32. Hocam, ben sosyoloji bölümünde okuyorum ortalamayla psikoloji bölümüne yatay geçiş yapmak istiyorum. Bu mümkünmü acaba?

 33. Merhaba, ortalama ile yatay geçişte ÖSYM puanına bakılırken ham puana mı bakılıyor yerleştirme puanına mı.

 34. Hocam 4 yıllık acil yardım ve afet yönetimi bölümünü okuyorum ve ikinci sınıftayım, hemşireliğe geçiş yapabilir miyim?

 35. Hocam saygılar
  Özel Diş Hekimliği programından devlete yatay geçiş yaptığında , özel üniversite kayıt yenileme ücretini iade eder mi ?

 36. Hocam,bir soru soracağım.2019 yks de yerlestigim siralama 103kdi merkezi puanla yatay gecis yaptim eczaciliga.2020 yks de eczaciliga 100k baraji geldi.Genel not ortalamasıyla geçişte 4 üzerinden ortalamam iyi olsa da benim sıralamam baraji gecmedigi icin genel not ort gecis yapabilir miyim?Cevaplarsanız çok sevinirim.

 37. Berkant merhaba,

  Her üniversitenin şartı farklı. Bahsettiğiniz şekilde bir şart bulunmuyor ancak üniversitelerin büyük çoğunluğu YKS’deki puanınızdan yüksek puan şartı arıyor.

 38. Bir de üstte başlık altında açıkladıysanız bile ben tam anlayamadım ortalama ile yatay geçişte misal ben 250k sıralamadaysam 230k ile kapatmış bir bölüme girebilir miyim, teşekkürler.

 39. 1.sınıf sonunda Türkçe bir bölümden ingilizce bölüme ortalama ile veya üniversite sınav puanımızla yatay geçiş yapmak isteyip ingilizce muafiyetini geçemeyip hazırlık okuyup daha sonra 2 den devam etmek gibi bir seçenek var mı

 40. Merhaba hocam birinci snıfım ikinci döneminde üstten ders aldım bu durum yatay geçişe engel olur mu ya da dezavantaj mı?

 41. Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler öğrencisiyim fakat Siyaset bilimi ve kamu yönetimine geçmek istiyorum. Gano ile bu mümkün mü acaba?

 42. Merabalar. 280 myp ile 380 puanlik bolume Gano ile yatay gecis icin Engel bi durum varmidir ?

 43. Üstten ders almanız ortalamanızı düşürürse yatay geçişinizi zorlaştırır bunun haricinde bir engel yok.

 44. Sayın Hocam.
  Açıköğretim önlisans programında birinci sınıf öğrencisiyim. Bu dönem üstten ders almıştım, bu durum ortalama ile yatay geçişe engel midir?

 45. %30 ingilizce olan acil yardım ve afet yönetimi bölümünü okuyorum 1.sınıftayım ve not ortalaması ile (AGNO) hemşireliğe yatay geçiş yapmak istiyorum yapabilir miyim?

 46. Ben bir bölümü 4 yıllığına puanım yetmesine rağmen 2 yılliğinı tercih ettim mezun olduktan sonra çok pişman oldum. kayıt olduğum senenin puan şartlarını sağlıyorum.Mezun olduktan sonra 4 yıllığına yatay geçiş yapilabiliyor mu? Hiç bir yerde cevap bulamadım.lutfen cevap verin cok uzgunum.

 47. İyi günler hocam ben bu dönem myp ile geçiş yapmak istiyorum 2 sınıf öğrencisiyim yarıyılda hani ile almıyor istediğim üniversite ben şuanda myp ile yatay geçiş yapicam bu şebnemin sonunda ganomu kullanarak başka bir üniversiteye geçiş yapabilirmiyim yani önce myo ile geçiş yapicam bir daha myo ile yapamayıcağımı biliyorum ama dönem sonunda hani ile tekrar ikinci lere başka bir üniversiteye geçebilirmişim yoksa bi kere geçiş yaptım diye bir daha geçiş yapamazmıyım

 48. Merhaba , Ben üniversiteye yerleştiğim ilk senede bölümümden memnun olmadım ve istediğim bir bölüme merkezi puanla yatay geçiş yaptım ve bir sene kaybettim. Şuanki üniversitemde sistemde 3.sınıfta olarak görünüyorum. Ancak dersler olarak bu sene sonu 1.sınıf ve 2.sınıf derslerini vermiş olacam.(1-2-3-4 yarıyıl dersleri). Ben sene sonu gano ile 3.sınıf için üniversitelere başvurabilecek miyim ? Çünkü sene bitince bu kez 4.sınıf olarak gözükecem ? Yukarıda sınıfta kalmış veya donduranlar için açıklama yaptınızı gördüm ama ben ikisinede girmiyorum. Bilgilendirirseniz sevinirim, teşekkürler.

 49. Merhaba,

  2.sınıfı geçtiyseniz 3.sınıftan başlarsınız yatay geçiş sonrası. Ancak yatay geçiş yaptığınız üniversitede almadığınız dersler varsa üniversite bunları almanızı şart koşabilir. Bu durumda bu dersleri alttan almanız gerekir.

 50. Merhaba, yatay geçiş ile sınıf tekrarı yapılabilir mi? Şuan 2.sınıfım yatay geçiş yaptığım okulda tekrar 2.sınıf okuyabilir miyim?

 51. Her üniversitenin şartları farklı maalesef. Ortalama ile geçiş yapabilirsiniz ancak zor olacaktır. MYP ile geçişi araştırabilirsiniz.

 52. hocam ben 2 yıllık sağlık bölümü okuyorum %50 bursla vakıf üniversitesinde fakat aynı bölümle devlete geçmek istiyorum. geçebilirmiyim? ne zaman ?

 53. AGNO ile geçemezsiniz MYP ile geçiş yapabilirsiniz sadece.

 54. Merhaba ben Artvin Çoruh üniversitesinde yaşlı bakım İÖ öğrencisiyim agno ile anesteziye Rize Recep Tayyip Erdoğan üniversitesine geçiş yaoabilirmiyim :))

 55. Güneş merhaba,

  Üniversitenizin sayfasında yazıyor. Belgeleri oradan temin edebilirsiniz.

 56. Direkt yatay geçiş hakkı diye bir hak yok. MYP ile yatay geçiş ve ortalama ile yatay geçiş konularını detaylı olarak inceleyin. Diğer sorularınızın cevapları da orada var Emre Bey.

 57. Geçiş başvuru sonrası onaylanırsa direkt dönem başından itibaren gitmeniz gerek. Başvurunuzu daha sonra kullanamıyorsunuz.

 58. Şartları taşıyorsanız yatay geçiş başvurusu yapabilirsiniz. Geçişiniz diğer başvuru yapan adayların ortalama veya YKS puanlarının yüksekliğine bağlı. Kesin yerleşirsiniz diye bir ibare yok.

 59. Leyla merhaba,

  Her türlü virgülüne kadar puanınızın geçiş yapacağınız üniversitenin puanından yüksek olması gerekiyor.

 60. Merkezi Yerleştirme Puanı ile okuduğumuz bölümü bahar yarıyılında geçiş yaparak farklı bir yerde okuyabilir miyiz?

 61. Kastamonu üni. sınıf öğretmenliği 1. sınıfım şu anda. kırşehir ahi evran üni. veya sivas cumhuriyet üniversitesine yatay geçiş yapmak istiyorum. bu sene geçebilir miyim 2. sınıfımı beklemeliyim. bir de myp ile geçmek istersem kastamonu da 350 kırşehir de 350 puanda virgülde sonrası farklı sadece bu problem olur mu

 62. Eğer istediğim üniveristeye “1 yıllık” Farabi başvurusu yaparsam ve kabul edilersem 2. Yarıyılım için(henüz 2. Yarıyıl hakkımı kullanmaya başlamadan) Farabi icerisinde bulduğum üniversiteye Yatay geçiş başvurusu yapabilir miyim?

 63. Ben yatay geçiş başvurumu 2.sinif 1. Dönem sonu yaptığımda ve kabul olduğunda illa 2. Dönem mi gitmek zorundayım 3. Sınıfta bu hakkımı kullanabiliyor muyum? Yoksa 3.. sınıfta geçmek için illa 2. Sınıf 2..dönem sonu mu başvuru yapmam lazım?

 64. Ben Atatürk üniversitesi hukuk fakültesi 2. sınıf “2.ögretim” öğrencisiyim. Samsun 19 Mayıs üniversitesi hukuk fakültesine yatay geçiş yapmak istiyorum. (Fakat orda 2. Öğretim yok) Ben kendi üniveristemde 2. Öğretimden 1. öğretime geçmeden direkt yatay geçiş hakkımı kullanıp 19 Mayıs üniversitesine geçebilir miyim? Yoksa ilk olarak kendi üniveristemde 1. Öğretime geçmem mi gerekiyor?

 65. Hocam myp ile yatay geçişte belgeleri nasıl temin ederiz bilgi verirmisiniz?

 66. Hocam myp ile yatay geçiş için gerekli belgeleri nasıl temin edebiliriz ?

 67. Gamze Hanım ortalama ile geçişte eşdeğer bir bölüm uyarısı var. Muhtemelen bu eşdeğer bölümden kasıt “kamu yönetimi” ile “siyaset bilimi ve kamu yönetimi” gibi çok yakın derslerin görüldüğü bölümler.

 68. Hocam kendi bölümümüze benzer başka bir bolume not ortalaması ıle yatay gecis yapabilirmiyiz

 69. İstanbul üniversitesi sosyoloji bölümü yks baraj puanı yeterliliği istiyor mu arkadaşlar? Yani ortama yüksek olsa değerlendirmeye alıyor mu?
  Ortalamam yüksek ama yks puanım düşük, direkt yks puanına bakıp, kontenjan olmasına rağmen elerler mi?

 70. Güneş merhaba,

  Her üniversitenin istediği şartlar farklı. Devlete geçebilirsiniz ancak şartları fazla.

 71. Hocam ben devlette matematik bölümü 1.sınıf öğrencisiyim bahar döneminde myp(ek madde1) ile özelde yüzde 50 burslu ilköğretim matematiğe yatay geçiş yapıcam. Hocam sorum şu 2.sınıfa geçince not ortalamasıyla devlete geçebilirmiyim?

 72. Nusret merhaba, evet bu şekilde geçiş yapabilirsiniz ve birden fazla üniversiteye başvuru yapabilirsiniz.

 73. Merhaba ben daha önce ek madde-1(myp ile) kapsamında yatay geçiş yapmıştım. Ek madde- 1 kapsamında yalnızca 1 kez yatay geçiş yapılabildiğini biliyorum. İstersek geldiğimiz kuruma geri dönebiliyoruz sadece. Benim sorum şu: Ben bahar dönemi bitince ortalama ile yatay geçiş yapabilir miyim? Hakkım var mı? Bir de yapabiliyorsam birden fazla üniversiteye başvuru yapabir miyim?

 74. Esra Hanım merhaba,

  Her üniversitenin farklı oluyor. Üniversite bazlı kendiniz araştırma yapmanız lazım.

 75. Ama çoğu siteden araştırdım ve açıköğretimden örgün öğretime yatay geçiş yapılabilir yazıyor…

 76. Merhaba ben Trakya Üniversitesi İngilizce öğretmenliği 1. Sınıfım, yabancı uyruklu bir öğrenciyim ve istanbula ortalamayla yatay geçiş yapmak istiyorum yabancı dil sınavı oluyor mu İstanbul devlet üniversitelerinde?

 77. Ayşe Nur Hanım merhaba,

  AÖF’ten örgün öğretime yatay geçiş maalesef olmuyor.

 78. merhaba bahar dönemi kurumlararası geçiş oluyor mu acaba genel not ortalaması ile

 79. %30 ingilizce olan bir bölümden türkçe olan bir bölüme ( farklı bölümler) geçiş yapabilir miyim?

 80. Evet Ömer Bey, MYP ile yatay geçiş konusunu araştırın lütfen.

 81. Merhaba şuanda bulunduğum üniversitede makine müh. okuyorum fakat yıldız elektronik haberleşme müh. Geçiş yapmak istiyorum bu mümkünmüdür.

 82. Hülya Hanım merhaba,

  Genel ortalamanız önemli dönem ortalaması değil.

 83. 2. sınıftayım yatay geçiş yapmayı düşünüyorum geçen yıl ortalamam 3.33 tü geçiş yaparken birinci sınıftaki ortalamamın etkisi oluyor mu yoksa sadece 2. sınıf ortalamam mı etkiliyor

 84. Dört yıllık okuyanlar bahar dönemi için ortalama ile yatay geçiş yapabilir mi ?

 85. Güz dönemi bittikten sonra ortalama ile bahar dönemi icin geçiş yapabilirmiyim ?

 86. Genel nor ortalamasıyla geçiş yapmak istiyorum. 2018-2019 girişliyim fakat geçiş yapmak istediğim okul 2019-2020 o bölümde eğitime başladı. Bu rağmen geçiş yapabilir miyim bahar döneminde ?

 87. Arkadaşlar ben gazi üniversitesinden çukurova üniversitesine yatay geçiş yaptım mezun oldum ama benim genel not ortalamamda gazide aldığım 1. ve 2. sınıf dersleri dahil edilmemiş bunu nasıl dahil ettirebilirim.

 88. Merhaba, yüzde onluk dilimle yatay geçiş yaptığımız zaman yeni gittiğimiz üniversitede harç parası ödüyor muyuz?

 89. yatay geciste ortalamam mesela 3.9 olsa ama 200k’lik bi uniden 10k’lik universiteye basvursam kabul edilme sansim ne kadar olur sizce

 90. Arkadaşlar tercih yaptım ve istemediğim bir bölüm geldi adalet bölümünde yatay geçiş ile istediğimiz bir sağlık bölümüne geçiş yapabilir miyim lütfen bilen birisi beni aydınlatsın internetten araştırma yaptım fakat bulamadım

 91. Merak ettiğim birşey var internette araştırdım ancak bulamadım. Örneğin not ortalaması ile yatay geçişte 2.5 ortalama ve 250 puanla, 350 puanlık yere geçmek mümkün mü? (Sadece ben başvurmuş olacağım ama.)

 92. Tüm derslerin en az %80’inin aynı olması ve yatay geçiş yapacağınız üniversitenin bunu kabul etmesi gerek. Genelde ortalama ile yatay geçişler aynı bölümlerde oluyor. Farklı bölümler için MYP ile yatay geçiş sistemini araştırın.

 93. Ingiliz edebiyatina gidip yatay gecisle ingilizce ogretmenligi okuyabilirmiyim

 94. Kaç tane üniversiteye ayni anda başvuru yapabiliriz bir sınırı varmi

 95. Merhabalar, ben bu sene agno ile geçiş yapacağım ama kafamda bi soru var. Diyelim ki ben A ve B ünilere başvuru yaptım. A üninin sonuç ve kayıt tarihi B’den önce. Ben A üniye kayıt olduktan sonra B üni gelirse kaydımı B üniye alabilir miyim?

 96. Bazı üniversitelerde not ortalamasıyla yatay geçiştede ösym puanınında etkisi oluyor mu ?

 97. ben kktc vatandaşıyım ve kktc deki doğu akdeniz üniversitesine üniversitenin kendi sınavı ile girdim yani ösym kaydım yok yatay geçiş yapmam mümkünmüdür ? t.c vatandaşlığımda var eğer şansım varsa benden istenen evraklar nelerdir ?

 98. gno yatay geçiş için(dokuz eylül üniversitesi) geçmek istediğin bölümün yurtiçi minimum puanı deniliyor. buna vakıf unıversiteleri de dahil mi? psıkolojıye gececegım en dusuk psıkolojı puanına bakarken vakıf üniversiterinin puanına mı devlet üniversitelerinin puanına mı bakacagım bı farkı var mı

 99. Devletten vakıfa geçmenin şartları ağır demişsiniz. Ağır derken neyi kastettiniz.

 100. Yatay geçiş tarihlerine yaz okulu sonuçları yetişirse neden olmasın?

 101. Yatay geçiş için birinci dönem alttan dersi yaz okulunda verip daha sonra yatay geçiş yapabilir miyiz

 102. Şuanki corona yüzünden üniversiteye gidemiyorum yatay geçiş için belgelere erişim nasıl sağlıyacağız

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Başa dön tuşu