Vize-Final Soruları

Marmara Üniversitesi Milletlerarası Özel Hukuk Vize Soruları

Marmara Üniversitesi Milletlerarası Özel Hukuk-1 Vize Soruları

Olay 1:
Mısır vatandaşı olan bay (Z), 09.10.2010 tarihinde 12.06.1994 doğum tarihli Türk vatandaşı bayan (V) ile evlenmek için Mısır’daki işyerinden izin alarak Libya’ya gelmiş ve Libya’da dini nikahla evlenmiştir. Taraflar evlilik mallarına ilişkin uyuşmazlıklarda İngiliz Hukuku’nun uygulanmasını kararlaştırmışlardır. Tarafların ortak yerleşim yeri İngiltere olmasına karşılık bay (Z) iş ve sosyal çevresi ilişkileri nedeniyle daha çok Mısır’da bulunmaktadır. Daha sonra bay (Z), şiddetli geçimsizlik nedeniyle 16.11.2012 tarihinde Türk mahkemelerinde boşanma davası açmıştır ve manevi tazminat talebinde bulunmuştur. Bayan (V) davada evliliğin yapıldığı sırada 18 yaşını doldurmadığı için Türk Hukuku’na göre evlenme ehliyeti olmadığını iddia etmiştir. Ayrıca, evlilik akdinin gerçekleştiği sırada bay (Z)’nin başka biriyle evli olduğunu ileri sürmüştür. Bu nedenlerle, evliliğin yok hükmünde olduğunun tespitine ve manevi tazminat talebinin reddine karar verilmesini talep etmiştir. Bay (Z) ise bu iddialara karşılık, Mısır Hukukuna göre evlenme yaşının 15 olduğunu, evlilik sırasında da bayan (V)’nin kendisinin başka biriyle evli olduğunu bildiğini, Mısır hukukuna göre her iki evliliğinde geçerli olduğunu, bayan (V)’nin kötü niyetli olarak bu hususu evlilik sırasında ileri sürdüğünü ve evlilik mallarının Mısır hukukuna göre paylaştırılması gerektiğini iddia etmiştir.

Olay 2:
Fransız şirketi R ile Türk şirketi B arasında Fransa’da oto yedek parça alım satım sözleşmesi imzalanmıştır. R şirketi malların Fransa’dan Türkiye’ye teslimi için İngiliz nakliyat şirketi Y ile anlaşmıştır. B şirketi, mallar gönderilmekte iken satım bedelini ödememiş; bunun üzerine R şirketi de göndermekte olduğu malların mülkiyetinin kendisine ait olduğu iddiası ile İstanbul mahkemelerinde istihkak davası açmıştır. Buna karşılık B şirketi ise akiten doğan sorumluluğa gidilebileceğini iddia etmektedir.
Not: Fransız hukukuna göre mülkiyet tarafların bu konuda anlaşmaları ile intikal eder.

Olay 3:
Türkiye’de ikamet eden Türk ve Yunan vatandaşı bay T ile Türk inşaat şirketi X arasında Türkiye’deki eski bir Rum evinin dekorasyonunun ifası amacıyla eser sözleşmesi akdedilmiştir. İşbu sözleşmenin 12.maddesi uyarınca, sözleşmeden kaynaklanan tüm uyuşmazlkların Yunan hukukuna göre çözümleneceği belirtilmiştir. Bu sözleşme devam ederken, bay T, ilgili evde yer alan Bizans döneminden kalma moziklerin dekorasyon işlemi sırasında tahrip ettiği ve bu nedenle 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanını’nı (KTVK) ihlal ettiği gerekçesiyle X şirketine karşı dava açmıştır. X şirketi ise hukuk seçimine ilişkin sözleşme hükmüne dayanarak, olaya Yunan hukukunun uygulanmasını talep etmiştir.

Sorular:

1. (Olay1) Tarafların dava sırasındaki iddia ve savunmarının hukuken yerinde olup olmadığını tartışınız. (50 puan)

2. (Olay2) B ve R şirketlerinin mülkiyet iddialarını değerlendiriniz. (25 puan)

3. (Olay3) Tarafların iddialarının MÖHÜK açısından yerindeliğini değerlendiriniz. (25 puan)

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Uluslararası özel hukuk Vize soruları var. Cevapları yok yayınlarmısınız. Pratik yapalım
    Teşekkür ederim.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Başa dön tuşu