Maliye

Vergiyle Alakalı Kavramsal Bilgiler

Vergiyle Alakalı Kavramsal Bilgiler

Vergi İadesi nedir: Mükelleften fazla alınmış verginin geri verilmesidir.

Vergi Harcamaları nedir: Devletin istisna muafiyet ve indirim uygulamaları nedeniyle ortaya çıkan vergi kaybıdır.

Vergi Gayreti nedir: Mükellefin vergi ödeme, devletin vergi toplama çabasıdır.

Mali anestezi nedir: Mali yükümlülüklerin muhatapları tarafından farkına varılmadan yerin getirilmesidir.(Dolaylı vergilerde mali anestezi çok yüksektir.)

Vergi kapasitesi nedir: Bir ülke ekonomisinin taşıyabileceği vergi yüküdür.

Vergi alerjisi nedir: Vergilere karşı aşırı duyarlılıktır. Esnekliği yüksektir. Dolaysız vergilerde görülür.

Taksflasyon nedir: Yüksek enflasyon ve yüksek vergi yükünün bir arada görülmesidir.

Vergi tutamağı nedir: Kolay vergilendirilen vergi kaynaklarıdır.

Mali zorlama nedir: Mükelleflerden ödeme gücünün üzerinde vergi alınmasıdır.

Vergi takozu nedir: Vergi ve vergi benzeri yükümlülüklerin, işveren üzerinde oluşturduğu yüklerdir.

Vergi erezyonu nedir: Vergi harcamaları, vergi kaçırma ve vergiden kaçınmanın artması nedeniyle vergi matrahının aşınmasıdır.

Vergi çengeli nedir: Mükellefin parasal gelirinin artarak artan oranlı tarifede, daha yüksek vergi dilimlerine çıkararak vergi yükünün artmasına neden olmasıdır.

Tobin vergisi nedir: Kısa vadeli döviz iĢlemlerinden vergi alınmasıdır. Amaç ülkeye ani sermaye giriş çıkışının engellenmesidir.

Ramsey vergisi nedir: Talebin fiyat esnekliği düĢük olan malların üzerine vergi konulması gerektiğini belirtir. Böylece devletin vergi hasılatı maksimum olur.

Verginin grevi nedir: Mükelleflerin ağır olan vergilerin oranının aşağı çekilmesine yönelik göstermiş olduğu tepkidir.

Verginin reddi nedir: Mükelleflerin ağır olan vergilerin kaldırılmasına yönelik göstermiş olduğu tepkidir.

İlgili Makaleler


Başa dön tuşu

This will close in 6 seconds