Yatay Geçiş Hakkında Bilmeniz Gerekenler

0
4242

Yatay Geçiş Nedir?

Yatay geçiş, üniversite sınav sonuçlarına göre bir kuruma yerleştirildikten belli bir süre sonra, aynı ya da farklı bir bölüme ya da başka bir üniversitedeki bir bölüme geçmek isteyen öğrencilere belirli kurallar çerçevesinde geçiş hakkı tanınan bir uygulamadır. Yatay geçiş; kurum içi veya kurum dışı olmak üzere iki türlüdür. Yatay geçiş için öğrencinin bazı koşulları yerine getirmesi gerekir.

Yatay Geçiş Hangi Tarihlerde Yapılabilir?

ÖSYM tarafından belirlenen kriterlere göre önlisans diploma programlarının başlangıç yarıyılı veya son yarı yılında, lisans diploma programlarının ise son iki yarıyılı haricindeki yarıyıllarda yatay geçiş yapılabilir. Hazırlık sınıflarında herhangi bir yatay geçiş işlemi yapılamamaktadır.

Üniversitelerin resmi web sitelerinde önlisans için Ocak ayında, Lisans için Temmuz ayında duyuru yayınlanır.

Senato ve yetki verdiği kurullar tarafından ek kontenjanlar da belirlenebilir. Lisans programlarında bu kontenjanlar için Yükseköğretim kuruluna bilgi verilebilecek son tarih Haziran ayının 30’udur. Önlisans programlarında ise Aralık ayının 31’idir.

Yatay Geçiş Şartları Nelerdir?

  • Bir üniversite bünyesinde bulunan bölümlerin yine aynı üniversite içinde bulunan diğer bölümlerle eşdeğer seviyede olmak şartı ile önceden belirlenmiş kontenjanlar ve kurallar içinde yatay geçiş işlemi yapılabilir. Bu geçiş işlemleri üniversitelerin yönetim kurulları tarafından belirlenen kurallar içinde yapılır ve geçiş sayısı geçiş yapılacak olan bölümün öğrenci kapasitesinin yüzde 15’ini geçemez.
  • Üniversite içindeki yatay geçiş kontenjanları bahsi geçen lisans programının en son 4 yıla ilişkin taban puanları ve üniversite senatosu tarafından belirlenmiş diğer koşullarla birlikte son başvuru tarihinden 15 gün öncesine kadar üniversitenin resmi web sitesinde duyurulur.
  • Kurum içi kontenjanlar her bölüm ve fakülte için ayrı ayrı belirlenebilir.
  • Üniversite senatosunun önceden karara bağladığı kurallara bağlı olarak yönetim kurulları komisyonlar atayarak yatay geçiş değerlendirmelerini yaparlar. Yatay geçiş için başvuran öğrencilerin not ortalama durumları, merkezi yerleştirme puanları, geçiş yapmak istediği bölümdeki ortak dersleri ile ilgili başarı durumu senato ve kurullar tarafından belirlenen diğer kriterlerle birlikte değerlendirilerek karara bağlanır.
  • Herhangi bir sebeple kayıt donduranlar yatay geçiş haklarının tamamından faydalanabilir.
  • Üniversite içinde ancak farklı sınav puanları ile öğrenci yerleştirmesi yapılan lisans veya önlisans programları arasında da yatay geçiş işlemleri yapılabilir. Burada aranan şart öğrencinin sınava girdiği tarih itibariyle aldığı taban puanın, yine aynı sınav tarihinde belirlenmiş olan, yatay geçiş yapmak istediği bölümün en düşük taban puanı ile birbirini tutmasıdır.
  • Üniversite içinde yetenek sınavı ile öğrenci kabul etmiş olan bir bölümden yine yetenek ile öğrenci kabul eden bir başka bölüme geçiş için geçiş yapılacak olan bölümün yapacağı yetenek sınavında başarılı olunması gerekliliği vardır.
  • Farklı üniversiteler arasında yatay geçiş işlemleri için not ortalamasının 100’lü puan sistemine göre en az 60 olması zorunluluğu bulunur.
  • Yabancı dille öğretim yapılan lisans veya önlisans diploma programlarına yapılacak olan başvurularda yükseköğretim kurumu eliyle yapılan yabancı dil sınavından yeterli notun alınması veya uluslararası geçerliliğe sahip bir kurumun yabancı dil sınavından yükseköğretim kurumunun belirlediği alt sınırdaki başarı düzeyine sahip bir puanın alınması zorunluluğu bulunur.
  • Yurtdışından yurtiçine yapılacak olan yatay geçiş başvurularında ise yurt dışındaki üniversitenin denkliğinin yükseköğretim kurumu tarafından kabul edilmiş olması gerekir.

Yatay Geçiş Kontenjanları

Yükseköğretim kurumlarında bulunan tüm diploma programlarının hazırlık sınıfları da dahil olmak üzere her sınıfı için ayrı ayrı olacak şekilde ÖSYM tarafından belirlenmiş bölüm öğrenci kontenjanının yüzde 15’ini geçmeyecek şekilde kontenjan belirlemesi yapılır.

Yine Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan ve kontenjan sınırı olmayan diploma programlarındaki yatay geçiş işlemlerinde kontenjan sınırı uygulaması yoktur.

Yatay geçişe başvuran kişilerin sayısı kontenjandan fazla olursa başvuru yapan kişiler arasından sınava girdiğinde aldığı puan en yüksek olan kişiden başlayarak kontenjan dolana kadar yerleştirme yapılır.

Yatay Geçiş Yaparsam Bursum kesilir mi?

Devlet üniversitelerinde öğrenim gören öğrencilerin yatay geçiş durumlarında burslarında kesinti olmaz. Ancak vakıf üniversitelerini burslu olarak okuyan öğrencilerin başvurularında başvurunun kabul edilmesi durumunda öğrenciler burslardan vazgeçmiş sayılırlar.


CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin
İsim