Makro İktisat Sınav Soruları 3 (ÇÖZÜMLÜ) 16 NISAN 2014

0
4333

11. Büyüme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Bir ülkede üretilen mal ve hizmet miktarının zaman içinde artmasına iktisadi büyüme denir.
B) RGSYİH’in periyodik ve muntazam olmayan ve birbirini izleyen genişleme daralma biçiminde
hareketine iktisadi dalgalanmalar denir.
C) İktisadi dalgalanmaların daralma aşamalarında RGSYİH’da meydana gelen sürekli düşüşün
alışılmamış düzeye çıkması ve alışılandan daha uzun sürmesine çöküntü (depresyon) denir.
D) İktisadi dalgalanmalar düzenli ve periyodiktir.
E) İktisadi dalgalanmaların dip ve zirve noktalarının yükseklikleri farklıdır. Yani iktisadi dalgalanmalar muntazam olmazlar.
ÇÖZÜM
İktisadi dalgalanmalar düzenli aralıklarla (örneğin; beş yılda bir) meydana gelmeleridir, dip ve zirve
noktalarının arasındaki sürelerin aynı olmamasıdır. Yani iktisadi dalgalanmalar periyodik değildir. (Prof. Dr.
Erdal M. Unsal Makro İktisat s. 18)
(Cevap D)
12. Ekonomik nedenlerle haftada 40 saatten az çalışıyor olup da daha fazla çalışmak isteyelerle
mevcut işinden elde ettiği gelirin azlığı ya da kendi mesleğinde istihdam edilmediği gibi nedenlerle iş arayanlara ne ad verilmektedir?
A) Yapısal işsizlik
B) Gizli işsizlik
C) Friksiyonel işsizlik
D) Eksik istihdam
E) Kayıt dışı istihdam

ÇÖZÜM
“Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından hazırlanan çalışma istatistiklerinde işsizlik ve eksik istihdam
terimleri farklı kavramlar olarak değerlendirilmektedir. İşsizlik, açık işsizliği ifade ederken eksik istihdam
terimi ekonomik nedenlerle haftada 40 saatten az çalışıyor olup da daha fazla çalışmak isteyenlerle
mevcut işinden elde ettiği gelirin azlığı yada kendi mesleğinde istihdam edilmediği gibi nedenlerle iş
arayanları ifade etmektedir. Bu ikisinin toplamı ise ekonomide atıl kalan işgücünün toplamını
vermektedir.” (Kemal Yıldırım sayfa 66)
(Cevap D)
13. Faiz ödemelerini içermeyen bütçe açığını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Birincil açık
B) İkincil açık
C) İşlemsel açık
D) Operasyonel açık
E) Cari açık

ÇÖZÜM
“Faiz ödemelerini içermeyen bütçe açığı birincil ya da faiz dışı bütçe açığı olarak adlandırılır. Birincil açık
bütçenin hükümetlerce kontrol edilebilen kısmına ilişkindir. Faiz ödemeleri ise kamu otoritesinin
takdirine bağlı olmayan ve daha önceki bütçe uygulamalarının bir sonucu olarak ortaya çıkan
harcamalardır. Faiz dışı bütçenin sürekli açık vermesi kabul edilemez bir durumdur. Çünkü eninde
sonunda birincil açık negatif olmalıdır, yani faiz dışında bütçe fazla vermelidir ki faiz ödemeleri bununla
karşılanabilsin.” (Kemal Yıldırım, Makro Ekonomi, sayfa 78-79)

(Cevap A)


Sponsorlu bağlantılarUnibilgi'yi sosyal medyadan takip ederek güncel duyurulara hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Twitter→ twitter.com/unibilgi
Instagram→ instagram.com/unibilginet