Kpss

Makro İktisat Sınav Soruları 5 (ÇÖZÜMLÜ)

17. Klasik yaklaşıma göre ücretler aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) Emeğin marjinal ürününün değerine

B) Emeğin ortalama ürününün değerine
C) Emeğin toplam ürününün değerine
D) Emeğin ürettiği kişi başına çıktının değerine
E) Emeğin ürettiği malın değerine
ÇÖZÜM
“Emek talebini nominal ücretin bir fonksiyonu olarak yazmak istersek, firmaların işçilere marjinal
verimliliklerinin parasal tutarı kadar ücret ödeyeceklerini düşünerek emek talebini MPLxP biçiminde
yazabiliriz. MPLxP’ye emeğin marjinal ürününün değeri denmektedir.” (Kemal Yıldırım, Makro Ekonomi, sayfa 121)
(Cevap A)
18. Ekonomide toplam mal ve hizmet arzının bunlara yönelik talebe eşit olduğunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Walras Kanunu
B) Say Kanunu
C) Ramsey Kanunu
D) Jevons Kanunu
E) Engel Kanunu
ÇÖZÜM
“Say Kanunu kısaca, ekonomideki toplam mal ve hizmet arzının bunlara yönelik talebe eşit olduğunu ifade etmektedir.
Yani bir dönemde üretilen malların ve hizmetlerin satışından elde edilen gelirler üretim faktörlerinin sahiplerine
dağıtılmakta ve bunlar da tüm gelirlerini cari dönemde üretilen mal ve hizmetleri satın almakta kullanmaktadırlar.”
(Kemal Yıldırım, Makro Ekonomi, sayfa 123)
(Cevap B)
19. Faizi bugünkü tüketimden vazgeçmenin, yani tasarrufta bulunmanın bedeli olarak değerlendirilen yaklaşım
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fizyokrat Yaklaşım
B) Keynesyen Yaklaşım
C) Yeni Keynesyen Yaklaşım
D) Klasik Yaklaşım
E) Merkantilist Yaklaşım
ÇÖZÜM
“Faiz, Klasik ekonomistlerce bugünkü tüketimden vazgeçmenin, yani tasarrufta bulunmanın bedeli olarak
değerlendirilmektedir. Bireyler gelirlerini bugünkü ve gelecekteki tüketimleri arasında faydalarını maksimize edecek
biçimde dağıtmaktadırlar. Pozitif bir faiz oranı bireylere gelecekte bugünkünden daha fazla tüketim yapma olanağı
sağlayacaktır. Faiz oranının yükselmesi ise bireylerin daha fazla gelirini tasarruf etmesine yani gelecekteki tüketimi
daha fazla tercih etmelerine yol açacaktır. Bu durumda tasarruf, faiz oranının bir fonksiyonudur diyebiliriz. (Kemal
Yıldırım, Makro Ekonomi, sayfa 123)
(Cevap D)
20. Klasik teoride reel değişkenlerin para arzından bağımsız olarak belirlenmesine ne ad verilir?
A) Dışlama etkisi
B) Jevons kanunu
C) Klasik dikotomi
D) Klasik çapraz
E) Likidite tuzağı
ÇÖZÜM
“Klasik ekonomistler parayı bir peçe olarak görmekte, yani paranın mübadele ilişkilerini kolaylaştırmak dışında bir rolü
olmadığını ve reel değişkenler üzerinde bir etkisi olmadığını varsaymaktadır. Ekonomideki fiyat düzeyi ise tamamen
piyasadaki para miktarı tarafından belirlenmektedir. Paranın bu şekilde reel değişkenler üzerinde etkisi olmaması
durumuna paranın yansızlığı (nötrlüğü) denmektedir. Reel değişkenlerin para arzından bağımsız olarak
belirlenmesi de klasik dikotomi olarak adlandırılmaktadır.” (Kemal Yıldırım, Makro Ekonomi, sayfa 125)
(Cevap C)
21. Klasik modelde toplam arz eğrisinin konumu hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Pozitif eğimli bir doğrudur.
B) Negatif eğimli bir doğrudur.
C) Hasıla eksenine dik bir doğrudur.
D) Fiyat düzeyi eksenine dik bir doğrudur.

E) Orijinden çıkan bir doğrudur.

cevap=C

İlgili Makaleler


Başa dön tuşu