Türkiyenin Toplumsal Yapısı Çalışma Soruları

24 Kasım 2015 Salı, 22:22

1- Islahatların Osmanlı’da başarısız olma sebeplerini yazınız.
2- Şark sorunu
3- Osmanlı’daki ilk siyasi hareket ve temsilcileri
4- Serbest Cumhuriyet Fırkası ve Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın özelliklerini yazınız.
5- II. Meşrutiyet dönemi ile Atatürk dönemini karşılaştırınız.

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.