Pamukkale Üniversitesi Türkiye Ekonomisi Vize Final Soruları

0
4347

SORULAR

1.      Osmanlı devletinin son on yılında sanayinin durumunu maddeler halinde kısa açıklamaları ile birlikte yazınız?

2.      Türkiye İktisat Kongresi  ve bu kongrede alınan kararları ve uygulamaya olan yansımalarını özetleyerek anlatınız?

3.      Devletçi sanayileşme dönemindeki para ve maliye politikalarını anlatınız?

 

Not: Her soru eşit puanlıdır.  Süre 45 dakikadır.

 

Başarılar.                                                                                        Muhammet AKDİŞ

 

 

1. VİZE SORULARI

·        Osmanlı devletinin son on yılında sanayinin durumunu maddeler halinde kısa açıklamaları ile birlikte yazınız?

·        Türkiye İktisat Kongresi  ve bu kongrede alınan kararları ve uygulamaya olan yansımalarını özetleyerek anlatınız?

·        Devletçi sanayileşme dönemindeki para ve maliye politikalarını anlatınız?

·        Milli korunma kanunu ve bu kanun ile getirilen düzenlemeleri açıklayınız?

 

 

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME- KAMU YÖNETİMİ-MALİYE/IV TÜRKİYE EKONOMİSİ 1. VİZE SINAVI

 

Adı ve Soyadı :

Numarası        :

Sınıfı               :

 

SORULAR

 

 1. Teşvik-i Sanayi kanunu kısaca anlatınız ve bu kanun kapsamına girecek kuruluşların yararlanacakları teşvik ve muafiyetleri maddeler halinde yazınız?
 2. İzmir İktisat Kongresinde kongreye katılan iktisadi grupların önerilerini, ayrı ayrı yazınız?
 3. Devletçi sanayileşme döneminde (Atatürk döneminin ikinci bölümü) uygulanan para ve maliye politikalarını anlatınız?

 

Not: Sınav süresi 45 dakikadır. Sorular eşit puanlıdır.

 

Başarılar.                                                                                              Muhammet AKDİŞ

 

 

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

2002-2003 GÜZ YARIYILI

İKTİSAT 4-TÜRKİYE EKONOMİSİ 1. VİZE SINAVI

 

Adı ve Soyadı :

Sınıfı               :

Numarası        :

 

SORULAR

 

 1. Teşviki sanayi kanunu ve bu kanun kapsamına girecek kuruluşların yararlanacakları teşvik ve muafiyetler nelerdir, yazınız?
 2. Cumhuriyetin ilk 10 yılında para ve maliye politikalarındaki gelişmeler nasıldır, özetleyerek anlatınız?
 3. Devletçi sanayileşme dönemindeki BBYSP’nda Planın Temel Tercihleri ve Stratejilerini anlatınız?
 4. İkinci dünya savaşı yıllarında dış kaynak kullanımı konusunu özetleyerek anlatınız?

 

Not: 3 soruyu cevaplayınız. Her soru eşit puanlıdır.  Süre 45 dakikadır

 

 

 

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME- KAMU YÖNETİMİ-MALİYE/IV TÜRKİYE EKONOMİSİ 1. VİZE SINAVI

 

Adı ve Soyadı :

Numarası        :

Sınıfı               :

 

SORULAR

 

 1. İkinci dünya savaşı yıllarında dış kaynak kullanımı konusunu anlatınız?
 2. 1956-1958 Bunalımı ve 1958 Devalüasyonu konusunu anlatınız?
 3. İlk üç plan döneminde dış ekonomik ilişkilerdeki gelişmeleri özetleyerek, 1970 devalüasyonunu anlatınız?

Not: Sınav süresi 45 dakikadır. Sorular eşit puanlıdır.

 

Başarılar.                                                                                              Muhammet AKDİŞ

 

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

2004–2005 YAZ OKULU

TÜRKİYE EKONOMİSİ 1. VİZE MAZERET SINAVI

 

Adı ve Soyadı :

Sınıfı               :

Numarası        :

SORULAR

4.      Cumhuriyetin Osmanlı devletinden devraldığı ekonomik mirasta hizmet sektörlerinin durumunu açıklayarak anlatınız?

5.      Cumhuriyetin ilk on yılında uygulanan para ve maliye politikalarını anlatınız?

6.      Devletçi sanayileşme politikasının uygulanışını ve BBYSP’nın temel tercih ve stratejilerini anlatınız?

 

Not: Her soru eşit puanlıdır.  Süre 45 dakikadır.

 

Başarılar.                                                                                              Muhammet AKDİŞ

 

 

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME- KAMU YÖNETİMİ-MALİYE/IV TÜRKİYE EKONOMİSİ

1. VİZE MAZARET SINAVI

 

Adı ve Soyadı :

Numarası        :

Sınıfı               :

 

SORULAR

 

 1. Cumhuriyetin Osmanlıdan devraldığı ekonomik miras içinde “Hizmet Sektörlerinin Durumu”nu anlatınız?
 2. Cumhuriyetin ilk on yılında “Ekonomide Kurumsal ve Yasal Düzenlemeler ve Ekonomi Politikası Uygulamaları”nı anlatınız?
 3. Devletçi Sanayileşme Politikasının uygulanışını anlatınız?

 

Not: Sınav süresi 45 dakikadır. Sorular eşit puanlıdır.

 

Başarılar.                                                                                              Muhammet AKDİŞ

 

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

2004–2005 YAZ OKULU

TÜRKİYE EKONOMİSİ 2. VİZE SINAVI

 

Adı ve Soyadı :

Sınıfı               :

Numarası        :

SORULAR

7.      Milli korunma kanunu ve bu kanunla getirilen düzenlemeleri  anlatınız?

8.      1956-1958 bunalımı ve 1958 Devalüasyonunu anlatınız?

9.      Kalkınma planlarının stratejileri ve temel amaçlarının maddeler halinde kısa açıklamaları ile birlikte anlatınız?

 

Not: Her soru eşit puanlıdır.  Süre 45 dakikadır.

 

Başarılar.                                                                                              Muhammet AKDİŞ

 

CEVAPLAR

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

2004–2005 YAZ OKULU

TÜRKİYE EKONOMİSİ 2. VİZE MAZARET SINAVI

 

Adı ve Soyadı :

Sınıfı               :

Numarası        :

SORULAR

10.  Milli korunma kanunu ve bu kanunla getirilen düzenlemeleri  anlatınız?

11.  1956-1958 bunalımı ve 1958 Devalüasyonunu anlatınız?

 1. 1960-1978 Döneminde (Planlı Ekonomi Dönemi) Fiyatlar genel seviyesindeki değişmeleri açıklayınız?

 

Not: Her soru eşit puanlıdır.  Süre 45 dakikadır.

 

Başarılar.                                                                                              Muhammet AKDİŞ

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

2002-2003 GÜZ YARIYILI

İKTİSAT 4-TÜRKİYE EKONOMİSİ 2. VİZE SINAVI

 

Adı ve Soyadı :

Sınıfı               :

Numarası        :

SORULAR

 

 1. 4 Ağustos 1958 İstikrar Tedbirleri ile hangi kararlar yürürlüğe konulmuştur, kısa açıklamaları ile birlikte yazınız?
 2. 1960-1978 Döneminde (Planlı Ekonomi Dönemi) Sanayileşme politikasındaki gelişmeleri açıklayınız?
 3. 1960-1978 Döneminde (Planlı Ekonomi Dönemi) Fiyatlar genel seviyesindeki değişmeleri açıklayınız?
 4. Bunalımdan çıkış için politika arayışları; 1978 ve 1979 İstikrar Programlarının getirdiği önlemleri maddeler halinde yazınız?

 

Not: 3 soruyu cevaplayınız. Her soru eşit puanlıdır.  Süre 45 dakikadır.

 

 

2. VİZE SORULARI

 

 • 1956-1958 Bunalımını ve 1958 Devalüasyonu ile birlikte hangi kararların yürürlüğe konulduğunu, kısa açıklamaları ile birlikte yazınız?
 • 1960-1978 Döneminde (Planlı Ekonomi Dönemi) Sanayileşme politikasındaki gelişmeleri açıklayınız?
 • 1960-1978 Döneminde (Planlı Ekonomi Dönemi) Fiyatlar genel seviyesindeki değişmeleri açıklayınız?
 • Bunalımdan çıkış için politika arayışları; 1978 ve 1979 İstikrar Programlarının getirdiği önlemleri maddeler halinde yazınız?

Not: 3 soruyu cevaplayınız. Her soru eşit puanlıdır.  Süre 45 dakikadır.

 

 

 

FİNAL  SORULARI

·        Milli Korunma Kanunu ile getirilen düzenlemeleri kısa açıklamaları ile birlikte yazınız?

·        1956-1958 Bunalımını kısaca özetleyerek 1958 Devalüasyonu ile getirilen düzenlemeleri maddeler halinde yazınız?

·        Kalkınma planlarının stratejileri ve temel amaçlarını başlıkları ve kısa açıklamaları ile birlikte yazınız.

·        24 Ocak 1980 Programının Kapsamı ve Uygulanan Politikaları ana hatları ile özetleyerek anlatınız?

·        5 Nisan Kararlarının Amaçlarını kısa açıklamaları ile birlikte yazınız?

·        2000-2002 Enflasyonla Mücadele Programının (EMP) Kapsamı ve Uygulanmasında program hedeflerine ulaşmak için yapılacak reform ve düzenlemelerden, a)para ve döviz kuru politikası, b)Kamu kesimi dengesi, c) Yapısal reformlar’dan

            bir tanesini anlatınız?

·        Not: 4 soruyu cevaplayınız. Her soru eşit puanlıdır.  Süre 55 dakikadır.

 

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

2002-2003 GÜZ YARIYILI-İŞL.-İKT. 4. SINIF

TÜRKİYE EKONOMİSİ-FİNAL SINAVI

 

Adı ve Soyadı :

Sınıfı               :

Numarası        :

 

SORULAR

 

 1. Milli Korunma Kanunu ile getirilen düzenlemeleri kısa açıklamaları ile birlikte yazınız?
 2. 1956-1958 Bunalımını kısaca özetleyerek 1958 Devalüasyonu ile getirilen düzenlemeleri maddeler halinde yazınız?
 3. 24 Ocak 1980 Programının Kapsamı ve Uygulanan Politikaları ana hatları ile özetleyerek anlatınız?
 4. 5 Nisan Kararlarının Amaçlarını kısa açıklamaları ile birlikte yazınız?
 5. 2000-2002 Enflasyonla Mücadele Programının (EMP) Kapsamı ve Uygulanmasında program hedeflerine ulaşmak için yapılacak reform ve düzenlemelerden, a)para ve döviz kuru politikası, b)Kamu kesimi dengesi, c) Yapısal reformlar’dan

bir tanesini anlatınız?

 

 1. Not: 4 soruyu cevaplayınız. Her soru eşit puanlıdır.  Süre 55 dakikadır.

 

 

 

 

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME- KAMU YÖNETİMİ-MALİYE/IV TÜRKİYE EKONOMİSİ FİNAL SINAVI

 

Adı ve Soyadı :

Numarası        :

Sınıfı               :

SORULAR

 1. Osmanlı devletinin son on yılındaki “Dış Borçlanma” konusunu anlatınız?
 2. Devletçi sanayileşme döneminde uygulanan BBYSP (Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı)’nın Temel Tercihleri ve Stratejilerini anlatınız ?
 3. “1946 Devalüasyonunu” kısaca anlatarak devalüasyonu savunmak için getirilen açıklamaları maddeler halinde yazınız?
 4. Türkiye’de imalat kesiminde kamu kesiminin ağırlığına sebep olan etkenleri maddeler halinde yazınız?
 5. 24 Ocak 1980 Programının “Kapsamı ve Uygulanan Politikaları” başlıkları ile maddeleştirerek yazınız? (Anlatım istenmiyor).
 6. 5 Nisan Kararlarının “Amaçlarını” maddeler halinde kısa açıklamaları ile birlikte yazınız?
 7. GEGP (2002-2004 Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı)’nın “Devlette şeffaflığı arttırmaya ve kamu finansmanını güçlendirmeye yönelik düzenlemelerini” maddeler halinde yazınız?

Not: : İlk 2 sorudan 1, ikinci 2 sorudan 1, kalan 3 sorudan 2 şeklinde, toplam 4 sorucevaplayınız. Sorular eşit puanlıdır. Sınav süresi 55 dakikadır.

 

Başarılar.                                                                                              Muhammet AKDİŞ

 

 

 

 

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

2004-2005 YAZ OKULU

TÜRKİYE EKONOMİSİ  FİNAL  SINAVI

 

Adı ve Soyadı :

Sınıfı               :

Numarası        :

SORULAR

13.  Teşvik-i Sanayi Kanunu ve bu kanun ile getirilen düzenlemeleri açıklayınız?

14.  1946 Devalüasyonunu ve bu devalüasyonun gerekçelerini anlatınız?

15.  24 Ocak Programının Kapsamı ve Uygulanan Politikaları maddeler halinde kısa açıklamaları ile birlikte yazınız?

16.  5 Nisan Kararlarının amaçlarını maddeler halinde kısa açıklamaları ile birlikte yazınız?

 

Not: Her soru eşit puanlıdır.  Süre 55 dakikadır.

Başarılar.                                                                                              Muhammet AKDİŞ

 

 P


Sponsorlu bağlantılarUnibilgi'yi sosyal medyadan takip ederek güncel duyurulara hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Twitter→ twitter.com/unibilgi
Instagram→ instagram.com/unibilginet

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin
İsim