Pamukkale Üniversitesi Türkiye Ekonomisi Vize Final Soruları

0
4018

SORULAR

1. Osmanlı devletinin son on yılında sanayinin durumunu maddeler halinde kısa açıklamaları ile birlikte yazınız?

2. Türkiye İktisatKongresi vebu kongrede alınan kararları ve uygulamaya olan yansımalarını özetleyerek anlatınız?

3. Devletçi sanayileşme dönemindeki para ve maliye politikalarını anlatınız?

Not: Her soru eşit puanlıdır. Süre 45 dakikadır.

Başarılar. MuhammetAKDİŞ

1. VİZE SORULARI

· Osmanlı devletinin son on yılında sanayinin durumunu maddeler halinde kısa açıklamaları ile birlikte yazınız?

· Türkiye İktisatKongresi vebu kongrede alınan kararları ve uygulamaya olan yansımalarını özetleyerek anlatınız?

· Devletçi sanayileşme dönemindeki para ve maliye politikalarını anlatınız?

· Milli korunma kanunu ve bu kanun ile getirilen düzenlemeleri açıklayınız?

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME- KAMU YÖNETİMİ-MALİYE/IVTÜRKİYE EKONOMİSİ 1. VİZE SINAVI

Adı ve Soyadı:

Numarası :

Sınıfı :

SORULAR

 1. Teşvik-i Sanayi kanunu kısaca anlatınız ve bu kanun kapsamına girecek kuruluşların yararlanacakları teşvik ve muafiyetleri maddeler halinde yazınız?
 2. İzmir İktisat Kongresinde kongreye katılan iktisadi grupların önerilerini, ayrıayrıyazınız?
 3. Devletçi sanayileşme döneminde (Atatürk döneminin ikinci bölümü) uygulanan para ve maliye politikalarını anlatınız?

Not:Sınav süresi 45 dakikadır. Sorular eşit puanlıdır.

Başarılar. MuhammetAKDİŞ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

2002-2003GÜZ YARIYILI

İKTİSAT 4-TÜRKİYE EKONOMİSİ 1. VİZE SINAVI

Adı ve Soyadı:

Sınıfı :

Numarası :

SORULAR

 1. Teşviki sanayi kanunu ve bu kanun kapsamına girecek kuruluşların yararlanacakları teşvik ve muafiyetler nelerdir, yazınız?
 2. Cumhuriyetin ilk 10 yılında para ve maliye politikalarındaki gelişmeler nasıldır, özetleyerek anlatınız?
 3. Devletçi sanayileşme dönemindekiBBYSP’ndaPlanın Temel Tercihleri ve Stratejilerini anlatınız?
 4. İkinci dünya savaşı yıllarında dış kaynak kullanımı konusunu özetleyerek anlatınız?

Not: 3 soruyu cevaplayınız. Her soru eşit puanlıdır. Süre 45 dakikadır

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME- KAMU YÖNETİMİ-MALİYE/IVTÜRKİYE EKONOMİSİ 1. VİZE SINAVI

Adı ve Soyadı:

Numarası :

Sınıfı :

SORULAR

 1. İkinci dünya savaşı yıllarında dış kaynak kullanımı konusunu anlatınız?
 2. 1956-1958Bunalımı ve 1958 Devalüasyonu konusunu anlatınız?
 3. İlk üç plan döneminde dış ekonomik ilişkilerdeki gelişmeleri özetleyerek, 1970devalüasyonunuanlatınız?

Not:Sınav süresi 45 dakikadır. Sorular eşit puanlıdır.

Başarılar. MuhammetAKDİŞ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

2004–2005 YAZ OKULU

TÜRKİYE EKONOMİSİ 1. VİZE MAZERET SINAVI

Adı ve Soyadı:

Sınıfı :

Numarası :

SORULAR

4. Cumhuriyetin Osmanlı devletinden devraldığı ekonomik mirasta hizmet sektörlerinin durumunu açıklayarak anlatınız?

5. Cumhuriyetin ilk on yılında uygulanan para ve maliye politikalarını anlatınız?

6. Devletçi sanayileşme politikasının uygulanışını veBBYSP’nıntemel tercih ve stratejilerini anlatınız?

Not: Her soru eşit puanlıdır. Süre 45 dakikadır.

Başarılar. MuhammetAKDİŞ

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME- KAMU YÖNETİMİ-MALİYE/IVTÜRKİYE EKONOMİSİ

1. VİZEMAZARETSINAVI

Adı ve Soyadı:

Numarası :

Sınıfı :

SORULAR

 1. Cumhuriyetin Osmanlıdan devraldığı ekonomik miras içinde “Hizmet Sektörlerinin Durumu”nu anlatınız?
 2. Cumhuriyetin ilk on yılında “Ekonomide Kurumsal ve Yasal Düzenlemeler ve Ekonomi Politikası Uygulamaları”nı anlatınız?
 3. Devletçi Sanayileşme Politikasının uygulanışını anlatınız?

Not:Sınav süresi 45 dakikadır. Sorular eşit puanlıdır.

Başarılar. MuhammetAKDİŞ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

2004–2005 YAZ OKULU

TÜRKİYE EKONOMİSİ 2. VİZE SINAVI

Adı ve Soyadı:

Sınıfı :

Numarası :

SORULAR

7. Milli korunma kanunu ve bu kanunla getirilendüzenlemeleri anlatınız?

8. 1956-1958bunalımı ve 1958 Devalüasyonunu anlatınız?

9. Kalkınma planlarının stratejileri ve temel amaçlarının maddeler halinde kısa açıklamaları ile birlikte anlatınız?

Not: Her soru eşit puanlıdır. Süre 45 dakikadır.

Başarılar. MuhammetAKDİŞ

CEVAPLAR

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

2004–2005 YAZ OKULU

TÜRKİYE EKONOMİSİ 2. VİZEMAZARETSINAVI

Adı ve Soyadı:

Sınıfı :

Numarası :

SORULAR

10. Milli korunma kanunu ve bu kanunla getirilendüzenlemeleri anlatınız?

11. 1956-1958bunalımı ve 1958 Devalüasyonunu anlatınız?

 1. 1960-1978Döneminde (Planlı Ekonomi Dönemi) Fiyatlar genel seviyesindeki değişmeleri açıklayınız?

Not: Her soru eşit puanlıdır. Süre 45 dakikadır.

Başarılar. MuhammetAKDİŞ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

2002-2003GÜZ YARIYILI

İKTİSAT 4-TÜRKİYE EKONOMİSİ 2. VİZE SINAVI

Adı ve Soyadı:

Sınıfı :

Numarası :

SORULAR

 1. 4 Ağustos 1958 İstikrar Tedbirleri ile hangi kararlar yürürlüğe konulmuştur, kısa açıklamaları ile birlikte yazınız?
 2. 1960-1978Döneminde (Planlı Ekonomi Dönemi) Sanayileşme politikasındaki gelişmeleri açıklayınız?
 3. 1960-1978Döneminde (Planlı Ekonomi Dönemi) Fiyatlar genel seviyesindeki değişmeleri açıklayınız?
 4. Bunalımdan çıkış için politika arayışları; 1978 ve 1979 İstikrar Programlarının getirdiği önlemleri maddeler halinde yazınız?

Not:3 soruyu cevaplayınız. Her soru eşit puanlıdır. Süre 45 dakikadır.

2. VİZE SORULARI

 • 1956-1958Bunalımını ve 1958 Devalüasyonu ile birlikte hangi kararların yürürlüğe konulduğunu, kısa açıklamaları ile birlikte yazınız?
 • 1960-1978Döneminde (Planlı Ekonomi Dönemi) Sanayileşme politikasındaki gelişmeleri açıklayınız?
 • 1960-1978Döneminde (Planlı Ekonomi Dönemi) Fiyatlar genel seviyesindeki değişmeleri açıklayınız?
 • Bunalımdan çıkış için politika arayışları; 1978 ve 1979 İstikrar Programlarının getirdiği önlemleri maddeler halinde yazınız?

Not:3 soruyu cevaplayınız. Her soru eşit puanlıdır. Süre 45 dakikadır.

FİNAL SORULARI

· Milli Korunma Kanunu ile getirilen düzenlemeleri kısa açıklamaları ile birlikte yazınız?

· 1956-1958Bunalımını kısaca özetleyerek 1958 Devalüasyonu ile getirilen düzenlemeleri maddeler halinde yazınız?

· Kalkınma planlarının stratejileri ve temel amaçlarını başlıkları ve kısa açıklamaları ile birlikte yazınız.

· 24 Ocak 1980 Programının Kapsamı ve Uygulanan Politikaları ana hatları ile özetleyerek anlatınız?

· 5 Nisan Kararlarının Amaçlarını kısa açıklamaları ile birlikte yazınız?

· 2000-2002Enflasyonla Mücadele Programının (EMP) Kapsamı ve Uygulanmasında program hedeflerine ulaşmak için yapılacak reform ve düzenlemelerden, a)para ve döviz kuru politikası, b)Kamu kesimi dengesi, c) Yapısalreformlar’dan

birtanesinianlatınız?

· Not:4 soruyu cevaplayınız. Her soru eşit puanlıdır. Süre 55 dakikadır.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

2002-2003GÜZ YARIYILI-İŞL.-İKT. 4. SINIF

TÜRKİYE EKONOMİSİ-FİNAL SINAVI

Adı ve Soyadı:

Sınıfı :

Numarası :

SORULAR

 1. Milli Korunma Kanunu ile getirilen düzenlemeleri kısa açıklamaları ile birlikte yazınız?
 2. 1956-1958Bunalımını kısaca özetleyerek 1958 Devalüasyonu ile getirilen düzenlemeleri maddeler halinde yazınız?
 3. 24 Ocak 1980 Programının Kapsamı ve Uygulanan Politikaları ana hatları ile özetleyerek anlatınız?
 4. 5 Nisan Kararlarının Amaçlarını kısa açıklamaları ile birlikte yazınız?
 5. 2000-2002Enflasyonla Mücadele Programının (EMP) Kapsamı ve Uygulanmasında program hedeflerine ulaşmak için yapılacak reform ve düzenlemelerden, a)para ve döviz kuru politikası, b)Kamu kesimi dengesi, c) Yapısalreformlar’dan

birtanesinianlatınız?

 1. Not:4 soruyu cevaplayınız. Her soru eşit puanlıdır. Süre 55 dakikadır.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME- KAMU YÖNETİMİ-MALİYE/IVTÜRKİYE EKONOMİSİFİNALSINAVI

Adı ve Soyadı:

Numarası :

Sınıfı :

SORULAR

 1. Osmanlı devletinin son on yılındaki “Dış Borçlanma” konusunu anlatınız?
 2. Devletçi sanayileşme döneminde uygulananBBYSP(Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı)’nınTemel Tercihleri ve Stratejilerinianlatınız ?
 3. “1946 Devalüasyonunu” kısaca anlatarakdevalüasyonusavunmak için getirilen açıklamaları maddeler halinde yazınız?
 4. Türkiye’de imalat kesiminde kamu kesiminin ağırlığına sebep olan etkenleri maddeler halinde yazınız?
 5. 24 Ocak 1980 Programının “Kapsamı ve Uygulanan Politikaları” başlıkları ile maddeleştirerek yazınız? (Anlatım istenmiyor).
 6. 5 Nisan Kararlarının “Amaçlarını” maddeler halinde kısa açıklamaları ile birlikte yazınız?
 7. GEGP(2002-2004Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı)’nın“Devlette şeffaflığı arttırmaya ve kamu finansmanını güçlendirmeye yönelik düzenlemelerini” maddeler halinde yazınız?

Not: : İlk 2 sorudan 1, ikinci 2 sorudan 1, kalan 3 sorudan 2 şeklinde, toplam 4sorucevaplayınız. Sorular eşit puanlıdır. Sınav süresi 55 dakikadır.

Başarılar. MuhammetAKDİŞ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

2004-2005YAZ OKULU

TÜRKİYEEKONOMİSİ FİNALSINAVI

Adı ve Soyadı:

Sınıfı :

Numarası :

SORULAR

13. Teşvik-i Sanayi Kanunu ve bu kanun ile getirilen düzenlemeleri açıklayınız?

14. 1946 Devalüasyonunu ve budevalüasyonungerekçelerini anlatınız?

15. 24 Ocak Programının Kapsamı ve Uygulanan Politikaları maddeler halinde kısa açıklamaları ile birlikte yazınız?

16. 5 Nisan Kararlarının amaçlarını maddeler halinde kısa açıklamaları ile birlikte yazınız?

Not: Her soru eşit puanlıdır. Süre 55 dakikadır.

Başarılar. MuhammetAKDİŞ

P


Sponsorlu bağlantılarUnibilgi'yi sosyal medyadan takip ederek güncel duyurulara hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Twitter→twitter.com/unibilgi
Instagram→ instagram.com/unibilginet

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin
İsim