Akdeniz Üniversitesi Konaklama İşletmeciliği

0
3460

Akdeniz Üniversitesi Konaklama İşletmeciliği Bölümü

Akdeniz Üniversitesi Konaklama İşletmeciliği Bölümü YGS-6 puan türünden öğrenci almaktadır. Bölümün kontenjanı 75’dir. 2010 yılında bölüme sonuncu yerleşen kişinin puanı 364’tür. Bu puan 2011 yılında 336 puana gerilemiştir. Fakat puan bazlı yorum yapmak yanlıştır. Üniversitelerin başarı puanlarını baz almak daha mantıklıdır. 2010 yılında Konaklama İşletmeciliği bölümüne yerleşen son öğrencinin başarı sırası 238.000’dir. 2011 yılında ise aynı bölüme yerleşen sonuncu öğrencinin başarısı sırası 248.000’dir.

Akdeniz Üniversitesi Konaklama İşletmeciliği bölümünün ikinci öğretimi de bulunmaktadır. Kontenjanı 77’dir. 2011 yılında bu bölüme yerleşen son öğrencinin başarı puanı 343.000’dir.
Üniversiteyi yeni kazanan ya da Akdeniz Üniversitesi Konaklama İşletmeciliği bölümü okumayı isteyen arkadaşlar için şehir, yurt, okul, bölüm ve sosyal çevre hakkında bilgiler vereceğim.

Üniversitemizin bulunduğu Antalya şehri, deniz, güneş, tarih ve doğanın sihirli bir uyum içinde bütünleştiği Akdeniz’in en güzel kıyılarına sahiptir. 630 km. uzunluğundaki Antalya kıyıları, antik kentler, antik limanlar, kumsallar, akarsular ve yemyeşil ormanları derslerinizden sıkıldığınız vakit sıkıntınızı atmak içn gezebileceğiniz yerlerdir. Şehir çok güzel olmasına karşın yazları bunaltıcı bir sıcaklığı vardır. Kışınsa çok soğuk değildir.

Fakültemiz Akdeniz Üniversitesi’nin genel kampusünün içerisindedir. kampüsümüze her ilçeden otobüs vardır, bu otobüsler kampüsün içinden de geçmektedir. Üniversitenin yerleşkesi merkezde olmasından dolayı ev fiyatları öğrenci için pahalıdır. Fakat üniversite yakınlarında bulunan öğrenci pansiyonlarının fiyatları gayet uygundur.
Fakülte içerisinde büyük bir kantinimiz vardır, kantin içerisinde bilardo, masa tenisi gibi küçük oyunlar oynayabilirsiniz. Okul dışında da fakültemize 2 dakika yürüme mesafesinde iki büyük çarşısı vardır. Olbia ve Yakut AVM; bu alışveriş merkezlerinde restoranlar, kafeler, oyun salonları, alışveriş merkezleri bulunmaktadır.

Bölümümüz turizm üzerine olduğu için Antalya şehri Konaklama İşletmeciliği için eşsiz bir üniversitedir. Staj yaparken yahut otellerde, kafelerde çalışırken hem bölümünüz için deneyim sahibi oluyorsunuz hem de çevre ediniyorsunuz. Gloria Golf Resort Otellerin Ceo’su; Akdeniz Üniversitesi Konaklama İşletmeciliği bölümü mezunudur. Kendinizi geliştirdiğiniz sürece sizin de güzel bir işiniz olabilir.

– Bölümümüzün hazırlığı yoktur. 1.sınıfta Mehmet Hüseyin Yiğit, İngilizce; Arzu Aydemir Ümit ise Almanca derslerine girmektedir. Dersin amacı İngilizceye temel düzeyde bir başlangıç yapmak ve öğrencilerin günlük hayatta ve iş yaşamlarında İngilizce kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurma yeteneklerini geliştirmektir.

– Genel İşletme dersi hocalığını Yardımcı Doç. Dr. Tahir Albayrak yapmaktadır. Derste; işletmeciliğin temel ilkeleri, işletmenin çevresiyle ilişkisi ve sorumlulukları, işletme türleri, işletmenin işlevleri, işletmenin kuruluş çalışmaları, işletmelerin kuruluş yeri seçiminde rol oynayan faktörler, işletme büyüklüğü ve kapasite türleri gibi konular işlenmektedir.
– Bilgi Teknolojileri Kullanımı dersine Enformatik bölüm başkanımız girmektedir. Derste; hesaplamakavramları, üretimveçokluortamyazılımları, dosyalarveverisaklama; bilgisayarmimarisinegiriş, ağlar, internet, kelimeişlemci, hesaplamayazılımları, veritabanıkullanımı; ağ sayfasıgeliştirmevesunumyazılımlarıkullanımı gibi konular işlenmektedir. Dersin bir diğer adı da Bilgisayar yahut Enformatik’tir.

– Genel Turizm dersimizin hocalığını Prof. Dr. Tuncay Neyişçi yapmaktadır. Genel Turizm dersinin amacı; turizm eğitimi alan öğrencilerin donanımlıbirermezunolabilmeleriiçingereklikavramlarıanlamaları, ülkemizdevedünyadagelişenturizmolaylarınıtakipetmelerininveyorumlayabilmelerininsağlanmasıveturizminülkemiziçin en yüksekfaydayısağlayacakşekildegelişmesininyöntemleriniöğrenmeleridir.

– Türk Dili dersine Türk Dili Bölüm başkanı girmektedir. Dersinamacınauygunolarak, öğrencilerinözgürvebilimseldüşüncegücünevegenişbirdünyagörüşünesahipbireylerolmalarınısağlamak, ulusalkültürümüzünvedilimizinevrenselkültüriçindekorunarakgeliştirilmesinevezenginleştirilmesinekatkıdabulunmalarınısağlamakamacıylaTÜRK 101 dersinde; dillerinortayaçıkışı, kökenveyapıbakımındandünyadilleri, Türkçenindünyadilleriarasındakiyeri, Türkçenintarihselgelişimi, yapıbakımındanTürkçe,sözcüklerikökveeklerineayırmavesözcüktüretmeçalışmaları, anlatımbozuklukları,dilekçeyazma,özgeçmişhazırlamagibikonularişlenmekte; dersinamacınıdesteklemeküzereçeşitliromanlar, şiirkitapları, denemekitaplarıokunupincelenmektedir.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi hocalığını Hatice Akın yapmaktadır. Derste Türkİnkılâbınıntarihianlamıveönemi; Türkinkılâbınıhazırlayankoşullar, ortamvegelişmeleri; Mustafa KemalPaşaönderliğindeUlusalKurtuluşSavaşı; Ulusegemenliğinedayalı tam bağımsızyeniTürkDevleti’ninkuruluşu; Atatürk’ündahi asker, büyükdevletadamıveİnkılâpçıkişiliğiileteşkilatçılığı hakkında bilgiler yer alır.

-Yiyecek İçecek Üretimi ve Servisi dersinin hocalığını Öğr. Gör. Dr. Osman Çalışkan yapmaktadır. Bu dersin amacı öğrencilere mutfaktaki becerilerini geliştirmeyi sağlamaktır.

-Matematik dersine Doç. Dr. Muhammed Karataş girmektedir. İlköğretim matematiği görmekteyiz. Ders kolaydır. Temeli olan her öğrenci güzel bir notla dersi geçebilir.


Akdeniz Üniversitesi Konaklama İşletmeciliği bölümünden mezun olduktan sonra kendinizi geliştirmenize bağlı olarak Ceo, Genel Müdür, Personel Müdürü veya Resepsiyonist olabilirsiniz.Sponsorlu bağlantılarUnibilgi'yi sosyal medyadan takip ederek güncel duyurulara hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Twitter→twitter.com/unibilgi
Instagram→ instagram.com/unibilginet

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin
İsim