Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

0
4125

Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Fakültemiz Buca ilçesindedir. Buca E
ğitim Fakültesi olarak tek başına bir yerleşkedir. Aynı zamanda İzmir Meslek Yüksek Okulu ile aynı yerleşkeyi paylaşmaktadır. Buca’da Dokuzçeşmeler yerleşkesi ve Tınaztepe yerleşkesi de bulunmaktadır. Ana yerleşke Tınaztepe’dir ve Tınaztepe bünyesinde bir çok fakülte ve bölümü barındırmaktadır. Fakültemize kalınan yurttan veya evden yürüyerek gitmek mümkündür. Ayrıca Tınaztepe’den Bornova’dan ve bir çok ilçeden kalkan otobüsler fakültemizin önünden geçmektedir.

Fakültemiz Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Cahit Arf Binas
ı, Sınıf ve Okul Öncesi binası olmak üzere dört temel binada bölüme göre eğitim verir. Bunun yanında fakültemizde kreş, spor salonu, yemekhane, kız yurdu ve 3 kantin bulunmaktadır. İzmir Meslek Yüksek Okulu’nun da 4 tane eğitim veren binası bulunmaktadır.

     Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde hazırlık sınıfı yoktur. Ancak İngilizce, Fransızca ve Almanca öğretmenliği bölümlerini kazanıp; muafiyet sınavını geçemeyen öğrenciler hazırlık okurlar. Dokuz Eylül Üniversitesi’nin hazırlık binası Dokuzçeşmeler yerleşkesinde; Hukuk Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleriyle aynı kampüste bulunmaktadır.
Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Öğretmenliği 1.sınıfta gördüğümüz dersler aşağıdaki gibidir.

Eğitim Bilimine Giriş
: Öğretmenlik eğitiminin temel bilgileri verilir. Derse girecek hoca değişmektedir. Eğitim dersleri sınıfı geçme adına en fazla yardımı olan derslerdendir.

Osmanl
ıca I:
Eski Türkçenin (Osmanlı Dönemi Türk Alfabesi) alfabesi, Arap harfli alfabenin tarih içinde kazandığı el yazısı, Türkçe kelimelerin imlası, Arap harfli metinleri okuma. Dersin hocalığını Yusuf Yanartaş yapmaktadır. Dersten geçebilmek için çok fazla çalışma ve ödev yapma gerekmektedir. Diğer derslerle bağlantısı olduğu için temel bakımından çok iyi öğrenilmesi gerekir.

Türk Dil Bilgisi: Ses Bilgisi: Yap
ılarına ve kaynaklarına göre diller, Ural- Altay dil ailesi, Altay dilleri teorisi, Altayistik, Türkçenin tarihi dönemleri, Türkçenin en eski yazılı kaynakları, Eski Türk abidelerinin tanıtımı, fonetik hadiseler. Derse Anabilimdalı başkanı Prof. Dr. Şerif Ali Bozkaplan girmektedir. Geçmesi oldukça zor bir derstir. Edebiyat derslerinin aksine net bilgi gerektirir ve yoruma kapalıdır.

Yeni Türk Edebiyat
ı I:
Tanzimat dönemi: Siyasi ve kültürel nedenler. İlk dönem yazar ve şairlerinin (Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa, Ahmet Mithat Efendi) seçme metinleri incelenecektir. Derse Sabahattin Çağın veya Özlem Fedai girmektedir. Yoruma dayalı ve inceleme esasına dayanır. Verilen kitapların okunması ve mukayese edilmesi gerekir.

Eski Türk Edebiyat
ı I:
Türk edebiyatı tarihinin tasnifi, Türk edebiyatının kaynakları, Halk, Divan ve Tekke-Tasavvuf edebiyatlarının ayrışması, İslam öncesi süreçten başlayarak XII. yy.ın sonuna kadar Türk kültür hayatında oluşan edebi gelenek ve bu gelenek etrafında dönem ve ürün bazında ortaya çıkan edebi görünüm incelenecektir. Geçme olasılığı düşük bir derstir. Derse İlyas yazar girmektedir.

Edebiyat Bilgi ve Kuramlar
ı:
Edebiyat sanatı, edebiyatın diğer alanlarla ilişkisi, edebiyatın işlevleri, edebiyat ürünleri, edebî türlerin oluşumu, nazım ve nesir tanımı, özellikleri, nazım şekil ve türleri. Temel edebiyat kurallarıdır. Yusuf Yanartaş girmektedir. Diğer derslere göre geçme olasılığı yüksektir.

Türk Halk Edebiyat
ı I:
Genel çizgileriyle Türk Halk Edebiyatı, İslâmiyet öncesi ve sonrası Türk Halk Edebiyatı, Halk bilimi, Türk Halk Edebiyatı’nda biçim ve tür. Derse Mehmet Yardımcı girmektedir. Sınavlar boşluk doldurma yapılır. Geçmek için çok iyi bir ezber yeteneği gerekir.

Atatürk
İlke ve İnkılâp Tarihi:
Diğer üniversite ve fakültelerde nasılsa o şekilde işlenir. Alınan notlar ile geçme şansı yüksektir.

BD/GS101 Beden E
ğitimi/ Güzel Sanat.101:
Beden eğitimi, müzik ve resim olarak 3 seçmeli dersten biri seçilir. Devamsızlıktan kalmadığın sürece geçebilirsin ancak aldığın not etki etmez kümülatife katılmaz.Yani devam zorunluluğu yeterlidir.

Yazılı Sözlü Anlatım I: Yazma ve yorumlama esasına dayanır. Derse Özlem Fedai girer. Geçebilmek için çok iyi gözlem ve yorum gücü gerekmektedir.

+ Bilgi
Dokuz Eylül Üniversitesi’nden mezun olmuş  ünlüler:
Ebru Akel – Sunucu & Oyuncu – Güzel Sanatlar Fakültesi Bale Bölüm
Emre Ayd
ın – Şarkıcı – İİBF İktisat
Gökhan Kırdar – Şarkıcı – GSF Müzikoloji
Tan Sağtürk – Balet – GSF Bale Bölümü


Sponsorlu bağlantılarUnibilgi'yi sosyal medyadan takip ederek güncel duyurulara hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Twitter→ twitter.com/unibilgi
Instagram→ instagram.com/unibilginet

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin
İsim