Haberler

Gümrük Bakanlığı Mülakat Soru ve Cevapları

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı her yıl çift yıllarda yapılan KPSS’de P3 puanına göre muhafaza memuru, muayene memuru, il ticaret memuru, merkez memur, taşra memur alımı yapmaktadır. Alım yapılacak kadronun 3 katı aday mülakata girmeye hak kazanmaktadır. Bu süreçte mülakata kalan adaylar için geçmiş yıllarda çıkmış mülakat soruları ve cevaplarını derledik. Genellikle mezun olduğunuz bölüm hakkında bilgilere çalışmanızı tavsiye etmekteyiz. Örneğin kamu yönetimi mezunlarına genellikle Anayasa hukuku ve idare hukuku ile ilgili sorular sorulurken iktisat mezunlarına Giffen Paradoksu, Düşük Mal, 2.Gossen Kanunu gibi bölümle alakalı sorular sorulmaktadır. Bunun yanında genel kültür soruları da mülakatta karşınıza çıkacaktır. Özellikle sınır kapıları, güncel meseleler ve Ortadoğu haritasında ülkelerin yerlerine iyi çalışmanızı tavsiye ediyoruz. 

Avrupa Birliği organları nelerdir?
AVRUPA PARLAMENTOSU (yasama organı)
AVRUPA KONSEYİ (karar organı)
AVRUPA ZİRVESİ (istişare organı)
AVRUPA KOMİSYONU (yürütme organı)
ADALET DİVANI (anayasa mahkemesi)
SAYIŞTAY (denetleme organı)
AVRUPA YATIRIM BANKASI
DANIŞMA KURULLARI

Schengen Anlaşması nedir?
Schengen Antlaşması, Avrupa Ekonomik Topluluğu üyesi beş ülke arasında, sınır kapılarındaki polis ve gümrük kontrollerini bütünüyle ortadan kaldırmayı amaçlayan antlaşmadır. Schengen anlaşması 14 Haziran 1985 tarihinde beş Avrupa ülkesi arasında imzalanmıştır. Bu ülkeler Fransa, Batı Almanya’yla Belçika, Hollanda ve Lüksemburg’tan oluşan üç ülkedir. Bu anlaşmaların imzalanması Lüksemburg, Fransa ve Almanya’nın sınırlarının kesiştiği yer olan Lüksemburg’un Schengen adlı kasabasında yapılmıştır. İkinci anlaşma ise Moselle Nehrinin ortasında Prenses Marie-Astrid isimli teknede imzalanmıştır. Ancak anlaşmanın yürürlüğe girmesi 26 Mart 1995 tarihine kadar uzamış ve bu zaman dilimi içinde Portekiz ve İspanya da anlaşmaya ortak olmuşlardır. Monako, Norveç ve İzlanda, Avrupa Birliği’ne üye olmamakla birlikte, bu anlaşmaya dahil olmuştur. Aynı şekilde, İsviçre de Aralık 2008’de Schengen Antlaşması kapsamına alınmıştır.

D-8 nedir?
D-8, gelişmekte olan 8 üye ülkeden oluşan bir uluslararası kuruluş. Bu sekiz ülke Türkiye, İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya. Bu sekiz ülkenin REFAHYOL Hükûmeti Başbakanı Necmettin Erbakan önderliğinde bir araya gelerek oluşturmuş oldukları bir organizasyondur. D-8 içinde yer alan ülkeler aynı zamanda İslam İşbirliği Örgütünün de üyeleridir.

Konşimento nedir?
Konşimento ya da taşıma senedi üzerinde yükleyici, alıcı, ihbar mercii den başlayarak her türlü bilginin yer aldığı kıymetli evraktır. Gemiye yüklenilen bir malın teslim alındığını gösteren ,gönderenin ve alıcının adlarının yazılı olduğu hukuki belgedir. Malın alıcısına genellikle önceden gönderilen bu belge , alıcının mal üzerindeki mülkiyet hakkını gösterir. Alıcı ,bu belge olmaksızın malları teslim alamaz.

Atatürk’ün Ankara’ya geliş tarihi?
27 Aralık 1919. Sivas kongresi sonrası temsil heyetiyle birlikte güvenilir olduğundan dolayı Ankara’ya gelmiştir.

Pareto Optimum nedir ?
Toplumdaki üretici, tüketici ve faktör sahiplerinden birinin durumunu kötüleştirmeden bunlardan bir başkasınınkinin durumunu iyileştirmenin mümkün olmadığı kaynak tahsisi durumu.

Gini katsayısı nedir?
Gini katsayısı, bir ülkede milli gelirin dağılımının eşit olup olmadığını ölçmeye yarayan bir katsayıdır. Katsayı 0 ile 1 arasında değerler alır ve yüksek değerler daha büyük eşitsizliğe tekabül ederler. Türkiye’de gini katsayısı 0,40’tır.

Akdeniz’deki en büyük ada?
Sicilya adası

Cumhurbaşkanlığı amblemindeki yıldızların amblemi?
Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 yıldız, tarihteki 16 büyük Türk imparatorluğunu, ortadaki güneş ise Türkiye Cumhuriyeti’ni simgeler.

Akdeniz’deki boğazlar?
Cebelitarık, Messina ve Sicilya boğazı

Cebelitarık boğazı hangi denizleri ayırır?
Akdeniz ile Atlas Okyanusu’nu birleştiren, Avrupa ile Afrika kıtalarını ayıran boğazdır

Dünyanın en büyük gölü?
Hazar Denizi

2018 dünya kupası hangi ülkede yapılacak?
Rusya

Gümrük ve Ticaret Bakanı kimdir?

Bülent Tüfenkçi

Türkiye, Gümrük Birliğine ne zaman girmiştir?
Gümrük Birliği’nin çerçevesi 1963 yılında yürürlüğe giren Ankara Anlaşması ile çizilmiştir. Türkiye Gümrük birliğine 1996 yılında girmiştir.

Yüksek mahkemeler nelerdir?
Anayasa mahkemesi
Danıştay
Yargıtay
AYİM
Askeri Yargıtay
Uyuşmazlık Mahkemesi

Anayasa mahkemesi üyeleriyle ilgili bilgiler?
Üyeleri 12 yıllığına seçilir. 17 üyeden oluşur. Anayasa mahkemesi başkanı Zühtü Arslan’dır.

2016 Türk Dünyası Kültür Başkenti neresidir?
Şeki (Azerbaycan)

Taylorizm nedir?
İşçi emeğinden mümkün olduğu kadar fazla yararlanmayı hedef tutmuş bir üretim yöntemidir. bu sistem, işçiyi bir makine gibi ele aldığı ve insancıl olmadığı nedeniyle işçi sendikalarından büyük tepki görmüştür. Charlie Chaplin’in Modern Zamanlar filminde taylorizmin insanı makineleştiren durumu eleştirilmiştir. Ayrıca Taylorizm çerçevesinde Hawthorne deneyleri yapılmıştır.

2016 Avrupa Kültür Başkentleri?
Wroclaw (Polonya) ve San Sebastian (İspanya)

Liberalizm nedir?
Bireyin özgür olmasını ve ekonomik güçler arasında özgür yarışmayı, devletin bireyler, sınıflar ve uluslar arasındaki ekonomik ilişkilere karışmamasını isteyen siyasal ve ekonomik öğreti.

Son açılan sınır kapısı?
Üzümlü (Hakkari)

Avrupa Birliğine son katılan ülke?
Hırvatistan

Avrupa Birliğine aday ülkeler?
Arnavutluk, İzlanda, Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye

Türkiye-İran sınırını belirleyen anlaşma?
Kasr-ı Şirin

Önemli: Ortadoğu haritasına çalışın. Haritada ülkelerin yerlerini göstermenizi istiyorlar.

Yugoslavya’nın dağılmasıyla kurulan ülkeler?
Makekonya, Kosova, Sırbistan, Karadağ, Bosna-Hersek, Slovenya

Dünyanın en uzun nehri?
Nil Nehridir.

Türkiye Birleşmiş Milletlere hangi yıl üye oldu?
1945

2016 Olimpiyatları nerede yapıldı?

Brezilya

Süveyş Kanalı?
Akdeniz ile Kızıldeniz’i birbirine bağlayan yapay su yoludur.

Enflasyon nedir?
Fiyatlar genel düzeyinin sürekli ve hissedilir artışını ifade eden bir durumdur
Deflasyon nedir?
Piyasada fiyatların belirli bir zaman aralığında sürekli düşüş göstermesi durumudur

1.Dünya Savaşını bitiren anlaşmalar nelerdir?
1-Versay Barış Antlaşması (28 Haziran 1919)
İtilaf devletleri ile Almanya arasında imzalanmıştır.

2-Sen Germen Barış Antlaşması (10 Eylül 1919)
İtilaf devletleri ile Avusturya arasında imzalanmıştır.

3-Nöyyı Barış Antlaşması (27 Kasım 1919)
İtilaf devletleri ile Bulgaristan arasında imzalanmıştır.

4-Triyanon Barış Antlaşması (4 Haziran 1920)
İtilaf devletleri ile yeni kurulan Macaristan Krallığı arasında imzalanmıştır.

5-Sevr Barış Antlaşması (10 Ağustos 1920)
İtilaf devletleri ile Osmanlı Devleti arasında imzalanmıştır. Fakat TBMM ile Türk halkının kabul etmemesi ve bağımsızlık savaşının başarılı olması sonucunda yürürlüğe girmemiştir.

2015 işsizlik oranı?
%10,3

2015 büyüme oranı?
%4

Musul sorunu nedir?
I. Dünya Savaşı’ndan önce Osmanlı hakimiyetindeki Musul ve çevresi petrol varlığı sebebiyle, İngiltere, Fransa, Almanya arasında rekabet konusu oldu. Bölge, 1916 tarihli Sykes-Picot Antlaşması ile Fransa’ya bırakılmıştı. Nisan 1920 San Remo Konferansında Fransa, kendisini Orta Doğu’daki menfaatlerini desteklemesi sebebiyle, Musul bölgesini İngiltere’ye bıraktı. İngiltere bölgedeki Hristiyanların güvenliği, İngiliz savaş esirlerine kötü muamele edilmesi gibi sebepler ile Mondros Mütarekesinin 7. maddesine göre Musul’un kendilerine terk edilmesini istediler. Musul’da yerleşik Osmanlı 6. Ordusu Komutanı Ali İhsan Paşa şehri İngilizlere terk etmemek için istifa etti. Yerine Gelen Binbaşı Halit Akmansü İstanbul’dan aldığı emri yerine getirerek Musul’u boşalttı. 15 Kasım 1918 tarihinde İngiliz askerleri Musul’a asker çıkarıp işgal ettiler.

2016 eurovision şarkı yarışması nerede yapıldı?

Stockholm (İsveç) (2017 Eurovision Ukrayna Kiev’de yapılacak)

Kanunsuz emir nedir?
Kamu hizmetinde çalışmakta olan kişi, amirinden aldığı emri, kanuna aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Ancak amir bu emrini yazılı olarak tekrarlarsa, emir yerine getirilir. Konusu suç teşkil eden hiçbir emir yerine getirilmez. Yerine getiren sorumluluktan kurtulamaz.

Tımarlı sipahi nedir?
Osmanlı ordusunun esası ve en büyük kısmını tımarlı sipahi denilen atlı ordusu teşkil etmekteydi. Tımarlı sipahiler kapıkulu sınıfları gibi maaşlı değildi. Leventler ve akıncılar gibi ganimetlerle geçinmezler, yaşamaları için devlet toprak verirdi. Toprağın üzerinde köylü vardı. O köylüden vergiyi tımarlı sipahi toplar. Bununla hem kendini geçindirir, hem de atları ve silahları devamlı hazır bulundururdu. Tımar, ordunun er ve subaylarına sürekli askerlik hizmetlerine ve kendilerinin ve adamlarının harbe hazır olmaları, sefere çıkarıldığında hazineye yük olmadan getirdikleri silah, malzeme ve yiyeceklere karşılık ödenen bir maaş gibiydi.

Köy İhtiyar heyeti kimlerden oluşur?
İhtiyar meclisi seçilenler ve doğal üyelerden oluşur. Doğal üyeler Köy öğretmeni ve köy imamıdır.

Nizamülmülk kimdir?

Büyük Selçuklu Devleti’nin veziri ve Siyâsetnâme adlı kitabın yazarı olan Fars devlet adamı ve siyaset bilimcisi. Devlet yönetiminde hayli etkili olan Nizamülmülk’ün vezirliği Alparslan ve Melikşah dönemlerine yayılmıştır. İsmi Nizamülmülk devletin düzeni anlamına gelir.

Şuan uygulanmakta olan kalkınma planı?

10.kalkınma planı

İlk ve son halife

İlk halife Hz. Ebubekir
Son halife Hz. Ali

Kopenhag Kriterleri nelerdir?
22 Haziran 1993 tarihinde Danimarka’nın başkenti Kopenhag‘ta yapılan zirvede belirlenen, Avrupa Birliği’ne adaylık için başvuruda bulunan ülkelerin tam üyeliğe kabul edilmeleri için yerine getirmesi gereken koşulları ifade etmektedir.
İstikrarlı ve kurumsallaşmış bir demokrasinin var olması,
Hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü,
İnsan haklarına saygı,
Azınlıkların korunması

Mahalle kaç kişiyle kurulur?
500

Köy kurulması için nüfusunun en az kaç olması gerekir?
150

Yaşadığın il kaç yılında büyükşehir oldu?
İstanbul, Ankara ve İzmir 1984 yılında büyükşehir oldu.

Türkiye’deki petrol rafinelerini sayınız?
Batman, Mersin (Ataş), İzmir (Aliağa), İzmit, Kırıkkale

Maveraünnehir nerededir?
Orta Asya’da, Ceyhun (Amu Derya) ve Seyhun (Siri Derya) nehirleri arasında kalan tarihi bölge. Bugün bu bölge Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan arasında bölünmüştür.

Şangay İşbirliği Örgütü üyeleri nelerdir?
Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan’ın 1996 yılında oluşturdukları yapılanma Şanghay Beşlisi olarak anılıyordu. Bu örgüt 2001’de Özbekistan’ın katılımıyla örgütün adı Şangay İşbirliği Örgütü olarak değiştirildi. Türkiye, Şangay İşbirliği Örgütüne “Diyalog ortağı” konumundadır.

Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar nelerdir?
EPDK, SPK, BDDK, Rekabet Kurumu, Kamu İhale Kurumu

Ankara kaç yılında başkent olmuştur?
13 Ekim 1923

AB üyesi olup euro kullanmayan ülkeler nelerdir?
Birleşik Krallık, Çek cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, isveç, Letonya, Litvanya, Macaristan, Romanya, Polonya ve Bulgaristan

AB üyesi olmayıp euro kullanan ülkeler nelerdir?
Vatikan, Monako, Andorra ve San Marino

Halifelik Osmanlı Devletine hangi devletten geçmiştir?
Memlükler

NAFTA nedir?
NAFTA, Türkiye’de Kuzey Amerika Ülkeleri Serbest Ticaret Anlaşması olarak bilinen anlaşmadır. Bu anlaşmanın tarafları Kanada, ABD ve Meksika’dır. 1 Ocak 1994’te yürürlüğe giren NAFTA kapsamında, söz konusu üç ülke arasındaki ticaret ve yatırımlar liberalize edilmiş, ilk kez yabancı şirketlere, anlaşma ülkelerini uluslararası tahkim kurullarında tek taraflı olarak dava etme hakkı tanınmıştır. Kuruluş amacı üye devletler arasında serbest ticaret bölgesi oluşturmaktır.

Kıbrıs cumhurbaşkanı kimdir?
Mustafa Akıncı

Özbekistan’ın cumhurbaşkanı kimdir?
Şavkat Mirziyoyev

TÜİK hangi bakanlığa bağlı olarak çalışmaktadır?

Kalkınma Bakanlığı

Lokavt nedir?
Greve çıkan işçileri işverenin topluca işten uzaklaştırmasıdır.

Latin Amerikanın diğer adı nedir ve bu coğrafyada konuşulan diller nelerdir?
Latin Amarika’nın diğer adı Güney Amerika’dır. Latin Amerika’da İspanyolca ve Portekizce dilleri konuşulur.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi nerede imzalanmıştır?
İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu’nun Haziran 1948’de hazırladığı ve birkaç değişiklik yapıldıktan sonra 10 Aralık 1948’de, BM Genel Kurulu’nun Paris’te yapılan oturumunda kabul edilen 30 maddelik bildiridir. Bildirinin imzalanmasında, II. Dünya Savaşı’ndan sonra devletlerin, bireylere tanınan hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması konusunda birleşmesi de etkili olmuştur. Roosevelt bu bildiriyi “Bütün insanlık için bir “Magna Carta” olarak tanımlamıştır. Bildirinin imzalandığı 10 Aralık, Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanır.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütünü anlatınız?
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ), 25 Haziran 1992 tarihinde İstanbul Zirvesi Bildirisi’yle kurulmuş ve ülkemizin öncülük yaptığı bir bölgesel ekonomik işbirliği örgütüdür. KEİ’nin 12 üye ülkesi bulunmakta olup, bu ülkeler; Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Yunanistan, Sırbistan ve ülkemizdir.

93 harbini açıklayın?

93 Harbi ya da 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı, Osmanlı padişahı II. Abdülhamit ve Rus çarı II. Alexander döneminde yapılmış olan bir Osmanlı-Rus Savaşı’dır. Rumi takvime göre 1293 yılına denk geldiğinden Osmanlı tarihinde 93 Harbi olarak bilinir. Hem Osmanlı Devleti’nin batı sınırındaki Tuna (Balkan) Cephesi’nde, hem de doğu sınırındaki Kafkas Cephesi’nde savaşılmıştır. Savaşa hazırlıksız yakalanan Osmanlı Devleti, çok ağır bir yenilgi almıştır. Savaşın başlıca sebepleri; Osmanlı Devleti’nde yaşanan azınlık isyanları, Rusya ve Batı Avrupa ülkelerinde, Osmanlı Devleti’nde yaşayan Hristiyanların insan haklarının çiğnendiği konusunda oluşan tek taraflı kamuoyu, Rusya’nın Balkanlardaki genişleme siyaseti, Romanya ve Bulgaristan’ın bağımsızlık istekleri ve Panslavizm akımıdır. Avrupa’nın büyük güçleri savaşı önlemek için İstanbul’da Tersane Konferansı’nı toplamışlar, ancak Osmanlı Devleti’ne yaptıkları taleplerin reddedilmesi üzerine savaş patlak vermiştir. Yaklaşık 1 yıl süren savaşta Osmanlı orduları, savunma savaşı yapmıştır. Batılı devletler ise tarafsız kalarak, savaşı bitirmek için arabuluculuk yapmıştır.

Serbest ticaret bölgesi nedir?

Serbest ticaret bölgeleri, Türkye sınırları içinde ancak gümrük bölgesi dışında kalan bölgeler olup, bu bölgelerde dış ticaret ve diğer mali ve ekonomik konulara ilişkin mevzuat uygulanmaz. Türkiye’de 21 adet serbest bölge vardır.

Gümrük bakanlığı ne zaman kuruldu?

1932 yılında

Gümrük Bakanlığı ne zaman ticaret ile birleşti?
2011 yılında

2015 Expo’ya aday ilimiz?
İzmir

Birleşmiş Milletlerin yabancı dilleri nelerdir?
Arapça, Çince, Fransızca, İngilizce, İspanyolca ve Rusça örgütün resmi dilleridir.

G-20 ne demek?
G-20, 20 Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Grubu, dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan 19 ülkeden ve Avrupa Birliği Komisyonu’ndan oluşuyor.

G-8 nedir?
Dünyanın en gelişmiş 8 ülkesini ifade etmektedir.
G-8’e üye ülkeler: ABD, Rusya, Kanada, Japonya, İtalya, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık

Düşük mal nedir?

Gelir arttıkça normal mallara talep artar, normal malların gelir esnekliği pozitifken düşük malların gelir esnekliği negatiftir. Örneğin gelir arttıkça ucuz araçlara olan talep düşecektir, ucuz araba bu tüketiciler için düşük mal haline gelecektir.

Yüksek Seçim Kurulu kaç yılında kuruldu?
1950

Meclisi denetleme yolları nelerdir?
1-Soru: 1 milletvekilinin sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere başbakan veya bakanlardan bilgi istemesidir.
2-Genel Görüşme: Toplumu ilgilendiren bir kanunun TBMM genel kurulunda görüşülmesidir.
3- Meclis Soruşturması:
Başbakan veya Bakanların cezai sorumluluklarının araştırılmasıdır. TBMM üye tam sayısının en az 1/10’unun Başkanlık Divanı’na vereceği önerge ile soruşturma açılması istenebilir. Meclis bu istemi en geç bir ay içinde görülür ve gizli oyla karara bağlar. Soruşturma açılmasına karar verilmesi durumunda, 15 kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılır. Komisyon, soruşturma sonucunu belirten raporunu 2 ay içinde meclise sunar. Soruşturmanın bu sürede bitirilememesi halinde, komisyona 2 aylık yeni ve kesin bir süre verilir. Bu süre içinde raporun Meclis Başkanlığına sunulması zorunludur. Rapor, Başkanlığa verildiği tarihten itibaren on gün içinde üyelere dağıtılır. Dağıtımdan itibaren on gün içinde görüşülür. Bir bakan, bakanlar veya Bakanlar Kurulu’nun Yüce Divan’a sevk kararı, üye tam sayısının salt çoğunluğunun gizli oyuyla alınabilir. Başbakanın Yüce Divan’a sevki durumunda hükümet istifa etmiş sayılır. Cumhurbaşkanının atayacağı bir başbakan, 45 gün içinde hükümeti kurmak ve ardından güvenoyu almak zorundadır.
4-Meclis Araştırması: Belli bir konuda bilgi edinmek için yapılan incelemedir.
5-Gensoru: Hükümet veya bir bakanın siyasî sorgulamasıdır. Gensoru önergesi, bir siyasî parti grubu adına veya en az 20 milletvekili tarafından verilebilir. Bakanlar Kurulu veya bir bakanın düşürülebilmesi, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile olur. Oylamada yalnız güvensizlik oyları sayılır.

Harf inkılabı kaç yılında ilan edildi?
Harf Devrimi, Türkiye’de 1 Kasım 1928 tarihinde ilan edilmiştir.

Türkiye ekonomik açıdan dünyanın kaçıncı ülkesi?
18.ülkesi

Karadeniz’e kıyısı olan ülkeleri sayınız?
Türkiye, Rusya, Bulgaristan, Gürcistan, Romanya, Ukrayna

İber Yarımadası nerededir?
İber Yarımadası ya da İberya, Avrupa kıtasının Akdeniz’e uzanan üç yarımadasından biridir. İber Yarımadasında İspanya ve Portekiz devletleri yer almaktadır

Misak-ı Milli’den taviz verilen yerler?

Batum, Hatay, Musul-Kerkük

Seçimden önce hangi bakanlar istifa eder?
Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanları istifa eder.

2010 yılında yapılan Anayasa değişiklikleri nelerdir?
1-  “Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz.” hükmü eklenmiştir.
2- “Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, ancak suç soruşturması veya kovuşturması sebebiyle hâkim
kararına bağlı olarak sınırlanabilir.”
3- “Aynı işyerinde, aynı dönem için, birden fazla toplu iş sözleşmesi yapmayı ve uygulamayı” yasaklayan 4. Fıkraları kaldırılmıştır. Kaldırılan fıkraların yerine; “Memurlar ve diğer kamu görevlileri, toplu sözleşme yapma hakkına sahiptirler.”
4- Kamu Baş Denetçisine başvuru hakkı getirilmiştir.
> YAŞ’ın terfi işlemleri ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma hariç her türlü ilişik kesme kararlarına karşı yargı yolu açılmıştır.
5- Partisinin temelli kapatılmasına beyan ve eylemleriyle sebep olmak nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesi kaldırılmıştır.
6- Anayasa mahkemesinin üye sayısı 17’ye çıkartılmıştır. 14 üyeyi çeşitli adaylar arasından Cumhurbaşkanı, 3 üyeyi ise yine çeşitli adaylar arasından TBMM seçecektir.
7- Anayasa mahkemesinin bireysel başvuruları karara bağlayacağı eklenmiştir.
8- Anayasa Mahkemesi’nin görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılayacağı kişiler arasına TBMM Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile Jandarma Genel Komutanı eklenmiştir.
9-  HSYK 2010 anayasa değişikliği ile köklü değişikliklere uğramıştır. HSYK’nın üye sayısı 22 asıl 12 yedek olarak değiştirilmiştir. Kurulun başkanı Adalet Bakanıdır. Adalet bakanı müsteşarı kurulun doğal üyesidir.
10- Ekonomik Hükümler başlıklı 166. maddenin başlığı “Ekonomik ve Sosyal Konsey” olarak değişmiştir.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. bazı bilgiler yanlış örneğin anayasa mahkemesi 15 burda 17 yazıyor guncellenmeli ama yinede iyi olmuş elinize saglik

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Başa dön tuşu